Redactieblog

NMA

De NMA heeft onlangs forse boetes opgelegd aan twee ‘kartels’ van telers en afnemers van paprika’s en zilveruitjes. Ik ga niet in op deze uitspraken als zodanig, omdat ik de overwegingen waarop ze zijn gebaseerd, niet ken. Ze passen echter wel in mijn beeld van de NMA.

Dat komt erop neer dat ‘vrije concurrentie’ absolute prioriteit heeft en dat zaken als rechtvaardigheid en duurzaamheid daaraan ondergeschikt zijn.
Zo valt op de website van de NMA te lezen: “Al onze inzet is gericht op voordeel van de consument." Ook heeft de vorig jaar opgestapte voorzitter van de NMA, Kalbfleisch, ooit gezegd dat boeren wat hem betreft geen recht kunnen laten gelden op een redelijk inkomen. En een paar weken geleden stond in deze krant dat de NMA moeilijk doet over ketenafspraken in het kader van het Verbond van Den Bosch.

Dat is bedoeld om duurzaamheid en welzijn van dieren te bevorderen door samenwerking van alle partijen. Zo’n actie vergt afspraken, waarschijnlijk ook over hoeveelheden en vergoedingen, maar die zijn in strijd met de idee van vrije concurrentie en worden dus op voorhand zeer kritisch bezien door de NMA.

Vrije concurrentie is mooi, maar ze leidt alleen tot een eerlijke beloning als er sprake is van min of meer gelijkwaardige marktpartijen. In de voedselketen heeft de primaire producent in het algemeen een zwakke positie; uit allerlei studies blijkt dan ook dat zijn rendement (veel) lager is dan dat van de andere ketenpartijen.
In de politiek wordt daarom geregeld gesproken over een versterking van de positie van de primaire producent, zodat die een groter aandeel in de toegevoegde waarde van de keten kan krijgen.

Politici ter linkerzijde voegen daar vaak aan toe dat de kosten van duurzaamheid en dierenwelzijn moeten worden doorberekend aan de consument.
Dat zijn mooie slogans, maar de realisatie ervan gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn afspraken nodig en die moeten dan niet systematisch worden doorkruist door de NMA. Als de politici hun eigen uitspraken op dit gebied serieus nemen, moeten ze eens kritisch naar de rol van de NMA in de voedselketen kijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.