Commentaar

Kriebels bij goed nieuws antibioticagebruik

Alle inspanningen ten spijt, nieuws over antibioticagebruik in de veehouderij is meestal slecht nieuws. Zoals drie weken geleden nog toen de bewindslieden Edith Schippers (volksgezondheid) en Henk Bleker (landbouw) meldden dat veehouders geen antiobiotica meer mogen toedienen of op voorraad mogen hebben. Aanleiding was een alarmerend bericht van de NVWA over foutief gebruik.

Maar er is ook goed nieuws. De Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDA) meldt dat Nederlandse veehouders fors minder gebruiken. De reducties liggen in lijn met gemaakte convenantafspraken. En toch kriebelt het. De cijfers leren dat het nog veel beter kan. Tussen de bedrijven onderling is een (te) groot verschil. Opmerkelijk is ook dat de groep grootverbruikers, in de zogoemde rode zone, nog te groot is en te veel bijdragen aan het totale verbruik. Hier is nog een slag te maken. Volkomen terecht wordt hier ook naar de 'veelvoorschrijvers' gewezen.

De SDA richt zijn pijlen op de 25 procent bedrijven met het hoogste actuele gebruik. Zij zullen strakker worden begeleid. De groep voorlopers krijgt iets minder aandacht. De variatie in gebruik tussen de bedrijven moet omlaag. De doelstelling voor 2015 wordt zo bijgesteld dat Nederland in 2015 tot de beste kwart van Europa hoort. Nederland is dat als 'gidsland' ook aan zijn stand verplicht.

Overbodig misschien, maar soms nuttig, is de aantekening dat een dierhouderij zonder antibiotica niet mogelijk is. Het streven naar vermindering mag niet leiden tot onderdosering of te korte therapieduur.

Of registreer je om te kunnen reageren.