Redactieblog

13 reacties

Jonge boer gewend aan toeslagen

“Is de jonge boer verwend met toeslagen van het Europese landbouwbeleid?”, vraagt Hanna zich af. “Het standpunt hierover van de NAJK ademt wel erg veel ‘het recht hebben op’.“

Wilco de Jong, voorzitter van de NAJK, spreekt dat uit. Hij stelt dat de boer medeverantwoordelijk is voor voedselzekerheid, kwaliteit en landschapsbeheer. Hij vindt het gerechtvaardigd dat de boer hiervoor steun uit Brussel krijgt.

“Die vanzelfsprekendheid gaat me net even te ver”, vindt Hanna. “Het is toch normaal dat een boer veilig voedsel van een goede kwaliteit levert? Als je een nieuwe auto koopt, wil je toch ook dat die kwalitatief goed is en veilig rijdt? Dat moet de producent van de auto toch betalen en niet Brussel? Zo is het met voedsel ook. De boer moet zorgen voor veilig voedsel dat aan de wensen van de consument voldoet.”

“Je moet een uitzondering maken voor landschapbeheer”, zeg ik. “De burger, die het boerenland anders wil, moet het ook maar betalen. Daar hoeft de boer niet voor te zorgen. Maar het gemak, waarmee de jonge boer hulp uit Brussel aanvaardt, vind ik ook ongezond. Het zijn rechten uit het verleden, die gelukkig nog steeds doorgaan. Eerst weer tot 2020. Het kan daarna best veranderen, of in het ergste geval worden afgeschaft."

“Jonge boeren moeten de komende jaren hun bedrijf zo inrichten dat ze los van de toeslagrechten ook kunnen draaien”, meent Hanna. “Daarom verdient het een pluim dat NAJK duidelijk kiest voor duurzaam. Dat betekent dat ze rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Dat kun je van veel oudere boeren niet zeggen.”

Mee eens. Want diezelfde Maatschappij kan straks ook best zeggen dat er genoeg geld naar de landbouw is gegaan. Dat tekent zich al af. De reacties op de stroom geld, die als toeslag naar de boeren gaat, tonen aan dat de discussie op gang is gekomen. Ook steeds meer politieke partijen zetten er vraagtekens bij.

“Het gaat richting marktafhankelijk boeren”, zegt Hanna beslist. “Alleen vergroening en natuur kunnen in de toekomst nog rekenen op vergoedingen.”

Laatste reacties

 • agratax2

  Waarom vraagt Hanna zich niet af waarom de (jonge) boer op steun uit Brussel moet rekenen? Zolang de EU boer gedwongen wordt voor wereld prijzen, gebaseerd op de laagste kostprijs, te produceren. Willen we de voedsel zekerheid garanderen, dan zal deze voor EU te lage prijs gecompenseerd moeten worden. Het alternatief is een 100 % afhankelijkheid van import uit derde landen met alle bijkomende politieke en economische risico's. De keus is aan de bevolking en zal politiek vertaald moeten worden.

 • drientje

  Melkveehouders (jong en oud) zijn het kleuterklasje van de EU

 • Mozes

  Drientje, waarop baseert u uw denigrerende houding tegenover de melkveehouderij? De melkveehouderij is de enigste sector die niet alleen productieondernemer maar ook afzetondernemer is.
  Wij beschikken als enigste over een sterke stabiele ketenstructuur en over eigen onderscheidende merken. Verder investeren wij veel in innovatie.

  Andere sectoren zoals de varkenshouderij zijn alleen productieondernemers die niet nadenken over afzet. De enigste mogelijkheid die zij zien om rendement te verbeteren is kostprijsverlaging door schaalvergroting en verbeteren van technische resultaten. Omdat alle varkenshouders dit doen leidt dit tot een uitputtingsslag waarbij alle varkensbedrijven financieel uitgeholt worden.
  Het bekrompen begrip van ondernemerschap in de varkenshouderij maakt de arrogante houding tegenover de melkveehouderij volstrekt misplaatst.

 • drientje

  Mozes, een ondernemer haalt zijn inkomsten uit de markt en gaat niet de hand op houden bij de belastingbetaler. Als het inkomen hoofdzakelijk door de GLB gevormd lijkt me dat nou niet een ondernemers kwaliteit. Dat er veel mis in de varkenshouderij zal zo zijn, maar hier zijn ook banken en voerindustrie debet aan.

 • natuurboer

  Schaf maar af die toeslagen, dan gaat de Nederlandse zuivel ten onder. Van de steun en toeslagen die de Nederlandse boeren uit Brussel krijgen gaat ca 75% naar de Nederlandse nelkveesector.

 • farmer135

  grappig, dat iedereen van de toeslagen af wil , terwijl het toch een substantieel deel van het inkomen is...

 • Rip

  Het feit dat het een substantieel deel van het inkomen is rechtvaardigt de boerensubsidie niet. Dat betekent alleen maar dat de sector noodlijdend en in feite failliet is. Het is toch te gek dat grote bedrijven meer dan 100.000 euro subsidie krijgen. Dat geld kan beter besteed worden.

 • jvdgiessen

  Neem het voorbeeld van de rode diesel. De subsidie op deze brandstof heeft er toe geleid dat er te weinig is geinvesteerd in zuiniger en schonere landbouwmachines. In mijn omgeving wordt nog met materieel uit de jaren 60 en 70 gereden. Ook een uurtje meer of minder machines onnodig aan laten staan is niet ongebruikelijk.
  Weg dus met die subsisdies, want het leidt tot niet-optimaal gedrag.

 • Mozes

  Er was geen subsidie op rode diesel, alleen lagere belasting omdat rode diesel niet of nauwelijks op de openbare weg wordt gebruikt en dus niet hoefde mee te betalen aan het onderhoud van de wegen.

 • Mels

  jvdgiessen,als je er niks van snap hou dan je roeptoeter.wat een onzin opmerking,kennelijk heb je geen idee van de kosten en nut van investeringen in dat soort machines en ik kan er nog wel bij vertellen dat de machines van toen minder brandstof gebruiken dan een machine met hetzelfde vermogen van heden.

 • Mels

  Mozes,de gemiddelde melkveehouder ontvang aan steun ongeveer een jaarinkomen en dat noem jij dan een ondernemer,het lijkt me dat je dan een ambtenaar bent die koeien mag melken van de overheid zonder de gunstige voorwaarden van een ambtenaren pensioen.Let wel:ik gun ieder het zijne alleen strookt het niet met mijn idee over ondernemen en ben ik ook nog eens voorstander van weinig overheidsbemoeienis en die wordt alleen maar goter door alle toeslagen omdat zolang die er zijn er wat te korten of af te pakken valt.

 • Mozes

  De toeslagrechten zijn een compensatie voor het wegvallen van de marktbescherming. Niet alleen voor de melkveehouderij maar ook vooral voor de akkerbouw en vleesveehouderij. Iedereen weet dat ze in de toekomst verder afgebouwd worden. Ze zijn ook bedoeld om het platteland in andere Europese landen leefbaar te houden die anders leeg dreigen te lopen. Daarnaast hebben we te maken met andere continenten ( Amerika ) waar veel geld aan de landbouw wordt uitgegeven. Vaak in verkapte vorm door subsidie op ethanol of 'voedselsteun' buiten Amerika wat in werkelijkheid exportsubsidie is.

  Dat onder anderen de melkveehouderij op dit moment nog kan profiteren van dit soort regelingen doet niet af aan het feit dat de melkveehouderij het meest van alle sectoren is gericht op afzetondernemerschap zoals ik dat in reactie #3 beschreven heb.
  Met name de varkenshouderij leert ons dat eenzijdig kostprijsondernemerschap een doodlopende weg is met alleen verliezers.

 • Klerck

  Boer wees ondernemer.
  Onderneem het maar.
  Stel je wat harder op tegenover de leveranciers.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.