Redactieblog

8 reactieslaatste update:13 feb 2013

Haver en biodiesel

De overschakeling op fossiele energie heeft heel veel grond beschikbaar gemaakt voor de landbouw.

Nu de rode diesel wordt afgeschaft, gaan de energiekosten voor de landbouw oplopen. Ik heb de eerste berekeningen al gezien over hoe hoog de kosten zullen worden. Ik zie echter ook dat de markt meteen reageert, de prijs van rode diesel begint nu al te dalen. De dieselleverancier neemt klaarblijkelijk een deel van de kosten voor zijn rekening. Niet uit liefdadigheid, maar omdat hij wel moet, want anders raakt hij zijn klanten kwijt. Ook op wat langere termijn gaan er dingen gebeuren. Boeren zullen kritischer worden op hun energiegebruik; de trekker gaat wat vaker uit, het allergrootste bakbeest blijft wat vaker op stal. Ook gaan fabrikanten energiezuiniger machines op de markt brengen. Niet verplicht door de overheid, maar omdat de markt, de boer dus, daarom gaat vragen.

De duurdere diesel heeft ook invloed op de prijsverhouding tussen diesel en groene energie, zoals biogas en biodiesel. Ik neem aan dat boeren en fabrikanten de komende jaren aan het experimenteren slaan om de trekker vooral te laten eten van eigen erf. Vroeger was tot een kwart van de grond van een boerenbedrijf nodig om haver en hooi voor de paarden te verbouwen. Als we onze eigen biodiesel gaan produceren, zijn we terug in die tijd. Het paard is een trekker geworden, en de haver misschien raapzaad, maar de vergelijking dringt zich op. Zo'n ontwikkeling kan de schaarste op de landbouwmarkten aanwakkeren.

Ik las onlangs een proefschrift over de ontwikkeling van de landbouw door de jaren heen. Onderzoeker Thomas Kastner hoopt er binnenkort op te promoveren. Het boek begint met een snelle schets van de ontwikkeling van de landbouw door de eeuwen heen. Dat de landbouw duizenden jaren lang stabiel een lage productiviteit had, maar dat de laatste 100 jaar de productiviteit is gaan stijgen. Daardoor konden veel meer mensen gevoed worden. Hij constateert echter ook dat een heel andere factor er voor heeft gezorgd dat er veel meer mensen kunnen eten: de overschakeling op fossiele energie. Toen de mens steenkool, aardolie en aardgas ging gebruiken, kwam er veel grond vrij voor extra landbouwproductie.

Als we overschakelen op bio-energie, zijn we terug bij af. Althans, als we weer landbouwgrond gaan gebruiken voor energieproductie. Dat laatste hoeft niet: zonnepanelen, mono-mestvergisting of energieproductie uit afval vergen geen extra landbouwgrond. Toch is het iets om over na te denken. Als de landbouw meer eigen energie gaat produceren én als de rest van de samenleving ook op dat soort brandstof omschakelt, kost dat veel landbouwgrond en wordt voedsel schaarser. Dan toch maar liever een zonnepaneel op de trekker?

Laatste reacties

 • John*

  doe mij maar meer schaarste op de voedselmarkt. dan wordt de boer weer gewaardeerd voor zijn werk. nu er voldoende is lijkt het gewoon vanzelfsprekend dat er voldoende voedsel is.

 • John*

  doe mij maar meer schaarste op de voedselmarkt. dan wordt de boer weer gewaardeerd voor zijn werk. nu er voldoende is lijkt het gewoon vanzelfsprekend dat er voldoende voedsel is.

 • Gerjo-Kompier1

  Een tweede reden dat fossiele brandstof landbouwgrond vrij maakte voor voedselproductie: synthetische kleding. Werd vroeger niet veel meer vlas ( voor linnen) en katoen verbouwd? En hoe zit het met de schapen voor de wol?

 • Burgler

  er moet dus gestreefd worden naar efficienter gebruik van de voedingstoffen. verder moet Nederland weer laten zien dat ze een agrarische koploper is, de waddenzee moet dus zo snel mogelijk ingepolderd worden. Dat zal een boost geven op het gebied van werkgelegenheid en de intensieve veehouderij kan daar ongerust uitbreiden. economisch gezien is dit een unieke kans voor Nederland, tijden veranderen dus de natuur mensen moeten ook mee kunnen veranderen. verder zal afrika en oekraine belangrijk worden voor de teelt van bulkgewassen. technisch gezien is er een boel mogelijk op landbouw gebied, en als voedsel te duur dreigt te worden wil de overheid wel overgaan op ongebruikelijke technieken. want de landbouw is en blijft de sector die de huidige manier van leven mogelijk maakt.

 • hout&co

  Heerlijk als eindelijk de sector wakker wordt en dat ze zuiniger om gaan springen met de (fossiele) energie ! !

  Laat ze dan maar om mee te beginnen de daken van al die stallen volleggen met zonnecollectoren.
  Daarbij voor het gedeelte van de voorbewerking van hooi, kuil en stro de paarden weer waarderen, 4 van die belgische ( grote ) trekpaarden voor een schuddered. en je kunt net zo makkelijk het spul op rij leggen of schudden en ga maar door.
  Wat zal Nederland weer een koploper zijn in TOERISTISCHE LANDBOUWBELEVING.
  NOG MEER TOERISTEN TERWIJL DE BOER WEER SUBSIDIE KRIJGT VOOR MILIEUVRIENDELIJK WERKEN.

 • gerjan slingenbergh

  Tijden veranderen meneer Strijker. Een akkerbouwer gebruikt per jaar ca 50 liter gadolie per ha. Een ha koolzaad levert ongeveer 1000 liter olie per ha.
  Dat is dus ca. 5% van de beteelde oppervlakte en niet zolas vroeger 25%.

 • denker123

  Beste gerjan slingerbergh,ook de energie die nodig is om kunstmest en gewasbeschermings middelen te maken moet meegeteld worden,in de tijd van paard en kar was dit van geen betekenis.Voor een vrijstaande woning is er al gouw 3000 ltr gasolie nodig voor verwarming,dit is dus al 3 ha koolzaad.Daarbij komt nog de electriciteit.Voor de voeding van 4 bewoners is deze oppervlakte niet nodig.Daar staat niemand bij stil,wat een enorme oppervlakte er nodig is om een beetje biobrandstoffen te produceren.In de V.S. al 40% van de mais om ocharme 6% van de benzine te vervangen.In de V.S. wordt er nu overal een massa schaliegas en olie gevonden,zelfs oude oliebronnen blijven op een lager pitje produceren.Er is tijd genoeg om zonnepanelen en andere vormen van bioenergie te ontwikkelen.De oliemaatschappijen crieeren schaarste alleen om de prijs hoog te houden.

 • jan10

  Beste Denker: ik hoop dat de olieprijs spoedig boven de $200.- per vat komt,dat zou een boost aan de technologische ontwikkeling geven en aan allerlei onderzoeken ,ook worden de mensen zich beter bewust van hun energie gebruik (lees verspilling).

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.