Commentaar

11 reacties

Gevaarlijk anti-Europa sentiment

Mensen kiezen in crisistijd een zondebok. Opvallend is dat er nauwelijks ruimte is voor zelfreflectie.

De overheid, de banken en lekker ver weg Brussel; het zijn zakkenvullers, bemoeials, bureaucraten. Specifiek voor landbouw past in dit rijtje nog de retail. Supermarkten knijpen boeren en tuinders uit.

En ja, in de kritiek zit meestal wel een kern van waarheid. Maar veelal is de 'zondebok' niet de enige schuldige aan de crisis. Die nuance is veel lastiger te benoemen. Nog vervelender is om naar de eigen rol te kijken. Politici, hoe paradoxaal zelf vaak kop van jut, voelen dat als geen ander aan. Opportunist Geert Wilders richt zich in deze verkiezingstijd op het anti-Europa sentiment. Hij heeft die andere volkspartij, SP, aan zijn zijde. In andere landen is een soortgelijke verwijdering van Brussel gaande.

Voor de Nederlandse landbouw is dit een slechte ontwikkeling. LTO-voorman Albert Jan Maat wijst er terecht op dat de Europese Unie voor de agrarische sector van levensbelang is. Veel regeltjes bovendien komen niet uit Brussel, maar worden in Den Haag opgesteld, op verzoek van dezelfde politici of burger. Bedoeld om maatwerk te leveren.

Natuurlijk is het goed om kritisch te blijven. In de hervorming van hetlandbouwbeleid bijvoorbeeld zitten opmerkelijke en vervelende paragrafen. Deze moeten veranderen, maar dit valt onder het normale spel van belangenbehartiging en besluitvorming.

Maat wil dat politici het hele verhaal vertellen. Eenvoudige oplossingen bestaan niet. Helaas is daar in debatten met oneliners en scoringsdrift nauwelijks ruimte voor.

Laatste reacties

 • poldes

  Maat moet ook de nationale belangen dienen;en die zijn soms/dikwijls tegenstrijdig met die van primaire producenten.
  Dus deze kan soms onmgelijk voor ons scoren.
  Wat moeten wij van z,on LTO ?

 • Mozes

  Poldes, kunt u nader uitleggen hoe de nationale belangen tegenstrijdig zijn met die van de primaire producent? Ik kan uw reactie niet begrijpen.

 • politiek

  Jan Maat moet eerst maar eens gaan beginnen om gehoor te geven aan eisen inzake voedselveiligheid die door de Europese Unie zijn opgelegd. Het is altijd lekker gemakkelijk als je bij falend beleid kunt wijzen naar grote instanties zoals de Europese Unie. Al meerdere keren is door de Europese Unie een schrijven gegaan richting Nederland dat men geen gehoor geeft aan eisen inzake (voedsel)veiligheid. Maak je daar de (Z)LTO op attend dat krijg je als antwoord dat dit niet de verantwoording is van de (Z)LTO. Mijn vraag is dan wat ga je in godsnaam doen in Brussel als je zelf al (voedsel)veiligheidseisen niet wilt volgen. Als dat zo met milieu en welzijn dieren ook gaat dat Jan Maat zich daar met zijn (Z)LTO niet druk om maakt dan denk ik dat men nog zware tijden tegemoet gaat. Vooral als er slachtoffers gaan vallen en zoals dat er bij de Q koorts en antibiotica/hormoongebruik nog niet eens valide onderzoek methodes gebruikt worden. Sinds 1 januari 2002 is het VERPLICHT volgens EU wetgeving om bij gezondheidsrisico,s valide onderzoekmethodes te gebruiken. Nederland vind dit allemaal nog niet zo nodig en volgt zijn eigen ,,creatieve,, beleid ondersteund door de (Z)LTO dus. Indien er slachtoffers vallen onder de mensen dan is dat het trieste lot. Allereerste logica lijkt mij , dat men ook bereid is om valide, erkende onderzoekmethode te gaan gebruiken met de daaraan gekoppelde bemonsteringsprocedures en officiele monsterbehandeling.

 • kok999

  Nationale belangen en primaire producenten. Wellicht kan een calamiteit als voorbeeld worden gebruikt ? Neem de EHEC in Duitsland nu een jaar geleden.
  De rol van de EU ? juist omdat de bron in Duistland zelf lag bleef het op nationaal niveau hangen. Uiteindelijk was de invloed van een chinees research team erg belangrijk. Wat zou het verschil zijn geweest zonder EU en zou de EU rol groter mogen zijn geweest ?
  Wat EHEC heeft bewezen is hoe fragiel onze nederlandse productie is ook al maak je een topproduct met lage prijs.

 • poldes

  mozes de nationale belangen zijn o.a. veel/heel veel export.
  de primaire sector heeft baat bij een goed inkomen.
  Het is van landen een wereld gevecht de laatste jaren ;wie voor de laagste prijs
  zuivel produceert.
  ons land om het meeste te kunnen exporteren,doordat het niemand goedkoper kan.
  Ierland wil veel exporteren om de staatsfinancien op orde te brengen.
  en dit is een wedloop waar de primaire producenten op de 2e of laatste plaats komen.

 • joannes

  In tijden van voorspoed heeft niemand coördinatie nodig, in tijden van tegenslag vraagt iedereen om hulp. Het probleem van de LTO is dat ze een gespecialiseerde overproductie in verschillen takken verdedigt en geen rekening heeft gehouden met tegenslag op de internationale markten. Ze hebben het niet in de hand en krijgen het niet in de hand. Ze moeten hun leden voorbereiden op de risicos van opengrenzen, overproductie en sterke volatiliteit in opbrengsten. De rekenmodelen moeten veel robuuster worden opgezet om niet te controleren tegenslagen op te kunnen vangen. Door de risicos te onderkennen kunnen ze zich dan sterk maken voor goede verkoopkanalen die een prijs + marge garanderen. Overproductie heeft zo zijn risicos!!!!! Een one-liner maar een die weinige durven te onderkennen.

 • jan1966

  Een zeer klein gedeelte van de samenwerking profiteerd van de europese samenwerking, dat wordt er niet bij verteld. Maar de hele samenleving mag wel de rotzooi opruimen nu het gierend uit de klauw is gelopen

 • joannes

  Hoe kan je zelf reflectie vragen van burgers, kiezers die uiteindelijk een politieke piramide moeten volgen die ze eens in de paar jaar kiezen maar waarvan de beleidslijnen al jaren de ¨verkeerde kant¨op sturen. Het zijn de grote bedrijven en grote organisaties die lobbieën en ons jaren naar maximum crediet op de toekomst hebben gestuurd. Kostprijs verlaging, specialisatie, maximaal financieren,.... allemaal op basis van modelen die niet blijken te kloppen omdat geen mens er rekening mee hield dat de groei zou stoppen en/of de gemeenschap een keer overgefinancierd zou zijn. Wanneer de stabiliteit uit het rekenmodel wegvalt ontstaan er risico´s die geen burger individueel kan dragen. Dat de ¨autoriteiten¨ vervolgens ter verantwoording geroepen worden is niet meer dan logisch. Zij pretendeerden dat ze de weg kenden en hebben gefaald. Elke ondernemer weet dat wanneer hij een verkeerde beslissing neemt hij deze moet onderkennen, betalen en corrigeren. Het probleem van ¨autoriteiten¨is dat zij weigeren te onderkennen, niet betalen en niet corrigeren, wat ze wel doen is langzaam informeren en hun gezag redden.

 • ikkethuis

  mijn mening is dat de agrarische export meer gebaat is bij een zwakke euro, als met een sterke. Als ik zie hoeveel bloembollen exporteurs de laatste 10 jaar over de kop zijn gegaan en mij verteld werd dat als de euro in 2002 en daarna maar wat zou dalen en de dollar stijgen, dit veel beter zou zijn. Laat de zuidelijke euro landen er maar bij zitten, die trekken de euro naar beneden, wat veel beter is voor de export

 • joannes

  @ikkethuis was het maar zo simpel dat die zuidelijke landen de euro voldoende omlaag trekken! We hebben jaren lang de zuidelijke landen gefinancieerd vanuit het Noorden en nu met het betalings risico stijgt de rente voor hen. Het is als de kruidennier die de klant voorschiet maar geen rekening houdt met de verdiencapaciteit van de klant. Op een bepaald moment kom je erachter dat hij je nooit terug zal betalen omdat er geen verdien capaciteit is. Ik zou daar geen geld meer achteraan gooien voordat ik de garantie had dat ik niet mijn leven lang zou moeten betalen. Wat het me op kort termijn ook kost. De kruidenier blijft niet bestaan met te veel niet betalende klanten!

 • agratax2

  Veel mensen verbazen zich over de afkeer van Brussel. Is dit zo verbazing wekkend, gezien de geschiedenis was dit te voorspellen. De geschiedenis heft ons geleerd, 'Bij elkaar geraapte zelfstandige naties, wensen geen macht af te geven als er geen direct aantoonbaar vette winst tegen over staat'. In de huidige economisch zware tijd kan niemand een garantie op succes afgeven, dat meer Europa minder problemen geeft. Het is dus net als in Rusland, waar de tijd van weleer wordt vereerd door de arme pensioen gerechtigden. Zij vinden dat het toen beter was, iedereen arm en nu zij alleen. In het huidige Europa waart hetzelfde gevoel rond van ik ben de klos en dat komt omdat de contributie voor Brussel zo hoog is of omdat het werk naar de goedkoopte landen gaat. Waar of niet waar de partijen die deze gevoelens vertolken krijgen de stemmen in september. Ons grootste probleem is, we hebben vergeten te investeren in de wereld om ons heen zoals de Chinezen wel doen. Zij bezitten grote voorraden aan delfstoffen, nodig voor de moderne technologie, zoals computertechnologie, windmolens of zonnecollectoren. Nu willen de anti Europa partijen ons doen geloven dat alles beter wordt als we de Brusselse burelen ontmantelen. Stel zij krijgen de macht en de EU stort in, gevolg geen verbetering. Dan zal China de zondebok worden omdat zij succes hebben en succes wekt afgunst op.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.