Redactieblog

2009 x bekeken 4 reacties

Biologische landbouw

Professor Louise Fresco heeft onlangs in Nijkerk enkele boude uitspraken gedaan over de biologische landbouw. Volgens haar is die niet duurzaam en is er zes keer zoveel grond voor nodig als voor gangbare landbouw.

Die 'zes keer' kan ik niet plaatsen. De Wageningse professor Van Ittersum heeft enige tijd geleden uitgerekend dat de productie per ha in de biologische landbouw gemiddeld zo’n 20% lager ligt dan in de gangbare. Andere studies komen tot vergelijkbare conclusies. Bij de dierlijke productie zijn de verschillen groter omdat in de biologische veehouderij meer voer per kg product nodig is en omdat er minder voer per ha wordt geproduceerd; ik schat dat daarvoor ongeveer twee keer zoveel grond nodig is.

Zo’n verhouding vind je ook in de Nederlandse melkveehouderij. Op gangbare bedrijven wordt volgens het LEI circa 1,8 maal zoveel melk per ha geproduceerd als op de biologische. Interessant is dat de biologische melkveehouderij minder stikstof en fosfaat per kg melk gebruikt en dat de mineralenverliezen er aanzienlijk kleiner zijn. Dus vanuit het oogpunt van mineralenkringlopen - een belangrijk aspect van duurzaamheid - scoort de biologische melkveehouderij zeker niet slecht. Een persbericht van 'Wageningen' uit april 2007 had niet voor niets als kop ‘Biologische landbouw beter voor milieu en dierenwelzijn’.

Vanuit duurzaamheidsperspectief is er dus zeker plaats voor biologische landbouw. Hoe ver zo’n omschakeling kan gaan, gezien het extra grondgebruik, hangt af van verschillende factoren. Bij een grootschalige omschakeling op biologische veehouderij zou het verbruik van dierlijke producten althans in de rijke landen aanzienlijk omlaag moeten. Uit gezondheidsoogpunt kan dat zeker geen kwaad.

Op de uitspraken van mevrouw Fresco valt dus wel wat af te dingen. Dat geldt zeker voor haar stelling dat op de verpakking van biologische voedingsmiddelen zou moeten staan dat ze slecht zijn voor de gezondheid, net als sigaretten. Maar ik ben een oud-politicus, en politici hebben volgens de hooggeleerde dame geen verstand van (duurzame) landbouw.

Laatste reacties

 • Ishtar

  Is er een link dat de hele toespraak weergeeft van 'landbouw- en voedseldeskundige' en Rabobank-commissaris 'professor' Louise Fresco?

  Ik weet het niet met haar.
  Ik denk dat haar belang niet biodiversiteit, natuur en bv labeling van gmo producten is.
  Ze denkt problemen weg met wishfull thinking van beschikbare technieken.
  http://www.fao.org/AG/magazine/GMOs.pdf
  Zeer mentale mind.
  Zeker niet richtingbepalend meer, helaas wel in veel machtposities.
  Jammer, ze kon een verschil maken op de planeet qua aanzien en invloed, ik denk dat dat niet meer gaat gebeuren.

 • jan1966

  Dat de gangbare landbouw zoveel mineralen zou verliezen is pertinent onwaar , vooral als ik zie hoe geel en uitgeput, door het gebrek aan bemesting, de hoogproductieve weilanden van de gangbare boeren er tegenwoordig bij liggen .

 • poldes

  Als de wetgever bepaalt hoeveel fosfaten en stikstof een boer op het land mag brengen;dan hebben wij maar te slikken wat er groeit.
  Het gekke is dat er dan nog wetenschappers zijn die kunnen bepalen of een boer duurzaam boert.
  Of dit gangbaar of biologisch genoemd mag worden.
  De boer kiest niet altijd .
  wij volgen op en wachten af.
  Er is geen ander.

 • wzandbergen1

  Het zal vast komen door dat ik geen professor en geen politici ben. Weet tenminste wat ik wel ben. Volgens onderzoek van UMC Utrecht ben ik uniek. Als Louise Fresco helemaal gelijk heeft ben ik een vrouw, maar aangezien ik geen vrouw ben....

Of registreer je om te kunnen reageren.