Commentaar

1 reactie

Biobased economy geen droom meer

Biobased economy, ofwel een economie gebaseerd op agrarische grondstoffen. Al vele jaren is het de groene droom van menig beleidsmaker, belangenbehartiger en boer.

Het is de nieuwe benaming voor de 'agrificatie' die een kwart eeuw geleden opgang maakte toen de akkerbouw leed onder dalende graanprijzen en naarstig op zoek was naar een ‘vierde gewas’.

Lang leek het bij een droom te blijven. Maar er gloort hoop nu het grote bedrijfsleven zich op de biobased business stort. Zo heeft Cosun hoge verwachtingen, verklapt topman Robert Smith vandaag in een interview met deze krant. Cosun heeft grote groeiplannen. Een deel van de groei moet komen uit de productie van grondstoffen voor de chemie.

De manier waarop groene economie vorm krijgt is wel anders dan eerder gedacht. Het gaat niet om bulkproductie, zoals bij de eerste generatie biobrandstoffen het geval is. Het gaat om ‘raffinage’ van planten en ‘cascadering’ van grondstoffen. De kunst is om hoogwaardige stoffen een hoogwaardige bestemming te geven. De plant als grondstofleverancier voor de fijnchemie. De uiteindelijke laagwaardige reststroom is geschikt als grondstof voor de vergister. Voor de teler levert het niet meteen een smak meer geld op, maar de basis wordt wel steviger, bijvoorbeeld onder de suikerprijs in het aanstaande quotumloze tijdperk.

Eén reactie

  • Mels

    Het is allemaal lariekoek zolang de overheid meent dat het belangrijker is om gas uit eigen bodem te verkopen dan het zgn milieu te ontzien(wat ik me afvraag met bioenergie gewassen e.d)Kijk maar naar de zonnepanelen,hier had al lang een betere stimuleringsregeling op moeten liggen dan nu het geval is wat in mijn optiek laat zien dat het de overheid niet menens is en ook niet wordt omdat ze de inkomsten uit gas zo broodnodig hebben om hun JSF en andere nutteloze dingen te financieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.