Commentaar

Antibiotica-ontheffing verdienen

Zonder twijfel vervelend, maar enigszins begrijpelijk. Veehouders mogen geen antibiotica meer toedienen en geen voorraad op hun bedrijf hebben.

De aankondiging van de beleidslieden Henk Bleker (landbouw) en Edith Schippers (volksgezondheid) past in het beleid om het gebruik van antibiotica verder terug te dringen.

Het antibioticagebruik in de dierhouderij staat al jaren ter discussie. De sector maakte hierover ook al vergaande afspraken. Toch komt het onderwerp telkens terug. Vanuit de humane zorg, de maatschappij, maar ook de sector zelf. Vorige week nog ageerden dierenartsen tegen een advies van de humane Gezondheidsraad om de nieuwste generatie antiobiotica helemaal niet meer in de veehouderij te gebruiken.

Niets ligt zo gevoelig als de eigen gezondheid. De boer die de burger opzoekt om te vertellen dat hij goed met zijn dieren omgaat, moet ook openstaan voor de kritiek. En ja, nog steeds worden antibiotica op grote schaal uit voorzorg toegediend. Bleker en Schippers verwijzen in hun brief naar pijnlijke bevindingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Het nieuwe beleid jaagt de veehouders op kosten. De dierenarts komt straks vaker op het boerenerf. Gelukkig zit er wel een ontsnappingsclausule voor hen die de zaakjes goed op orde hebben. Veehouders kunnen vrijstelling krijgen als zij bedrijfsgezondheids- en behandelplannen hebben. Ook de dierenarts moet regelmatig op het bedrijf komen voor inspectie. Dit is een logische invulling: de veehouder moet de ontheffing (terug)verdienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.