Commentaar

20 reacties

Vleestaks als melkkoe

Als we de welingelichte Haagse bronnen mogen geloven, was het kantje boord. Het scheelde niet veel of de ’Kunduz’-coalitie had het btw-tarief op vlees verhoogd van 6 naar 19 procent.

Deze ’vleestaks’ zou de schatkist 700 miljoen euro opleveren, met de uitbreiding naar melk zelfs 1 miljard. De vleestaks zou de afschaffing van de rode dieselregeling – 300 miljoen euro- in de schaduw zetten.
De VVD blokkeert de invoering van de vleestaks. De liberalen moeten niets hebben van deze extra heffing. Binnen het CDA is deze evenmin populair. D66, Groenlinks en de Christenunie hebben in hun plannen wel een verhoging van het btw-tarief opgenomen.

Direct en indirect krijgen de veehouders de rekening van een vleestaks gepresenteerd. De consumptie daalt en supermarkten zullen de extra kosten niet bij de consument maar aan de poort verhalen.
De discussie over een vleestaks is overigens niet nieuw. Milieudefensie zag in 2007 in de heffing al een instrument om de vleesconsumptie te verminderen. De productie van vlees is slecht voor het milieu, gold toen als argument. Deze stelling is tegenwoordig, zeker voor kip en varkensvlees, niet meer te rechtvaardigen. Volgens een becijfering destijds van het LEI zou het vlees in de schappen met circa 12 procent stijgen. De opbrengst zou volgens de milieuorganisatie niet naar de schatkist moeten vloeien, maar aangewend moeten worden om biologische landbouw te stimuleren.
Het onheil is nu afgewend, maar echt gerust kan de sector niet zijn. Het onderwerp komt ongetwijfeld weer op de agenda in de aanloop naar de verkiezingen op 12 september. En sneuvelt het dit jaar weer in de onderhandelingen, het kan er bij een volgend begrotingsdebat weer zo worden opgezet. De vleestaks is als melkkoe een aantrekkelijk instrument: een hoge opbrengst met een beperkte electorale schade. De politiek raakt er vooral de veehouders mee in de portemonnee.

Laatste reacties

 • politiek

  Niet alleen vanuit de Haagse bronnen wordt er aangedrongen op een vleestax , maar ook vanuit de zorgverzekeraars om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Elke Nederlander heeft recht op zorg,verpleging, ziekenhuis medicijnen enz. enz. Een grote discussie was ook om per recept of bezoek al een eigen bijdrage te gaan vragen van patient. Vanzelfsprekend gaat men ook kijken naar de basis i.p.v. het bestrijden , ofwel dwijlen met de kraan open. Evenzeer als roken is ook voeding een aandachtspunt en inderdaad de vleestaks is een gedachte die ik heel goed kan plaatsen.

 • Peterrrs

  @politiek
  Geef even een bronvermelding bij die opmerking over zorgverzekeraars. Zonder duidelijke bron komt dit op mij over als de grootst mogelijke onzin. Vlees is niet altijd noodzakelijk en teveel vlees is verkeerd (net als teveel water) maar vleesconsumptie vergelijken met roken slaat natuurlijk nergens op. Roken geeft alleen maar gezondheidsschade, terwijl vlees nog altijd voedingsstoffen bevat die zonder vleesconsumptie moeilijk (inderdaad niet onmogelijk) voldoende binnen te krijgen.
  Ongezond is eerder het vet, waarin bijvoorbeeld frites/snacks worden gebakken. Maar dat rechtvaardigt geen vleestax.

 • politiek

  Wegens de economische belangen of financiele belangen van de staat, gaat dat nog niet. Ik heb gegevens opgevraagd i.v.m. (groei)hormonen in vlees. Niet alleen zijn die groeibevordenend bij het dier , maar erger is dat ze kankerverwekkend zijn bij de mens. Vaak borstkanker en erfelijke afwijkingen bij de vrucht bij gebruik van die hormonen tijdens zwangerschap.

 • lyts

  @politiek: Ga eens gewoon nederlands vlees eten. Daar zitten geen groeihormonen in! In welk vlees jij wel groeihormonen vind is mij een raadsel.

  Als vrouwen hun kinderen op late leeftijd krijgen na decennia slikken van de anticonceptiepil schat ik de geschetste risico's (van politiek 13;04) vele malen groter in dan het eten van een oer-Hollandse biefstuk.

 • anton1937

  Van partijen als D66 en Groen links,die noch vlees noch vis zijn, kun een onzinnige maatregel verwachten als vleestax, omdat deze partijen nog niet eens doorhebben dat een verhoging van de eerste levensbehoefte tot gevolg heeft voor de laagste inkomens. Dat de Christenunie ook zo denkt valt mij tegen.Blijkbaar zijn voor de Christenunie drugs etc eerste levensbehoefte geworden, deze opmerking geldt ook voor D66 en Groen links.

 • schoenmakers1

  waarom zou de biologische landbouw gestimuleerd moeten worden, het is in alle opzichten slechter voor het milieu, gewoon zeer slecht voor de mensheid

 • politiek

  Vleestaks/hogere gezondheidspremies bij ongezond voedsel. Misschien gaat het beiden wel gebeuren. !! Typ in google maar eens in ,, Hogere gezondheidspremies voedsel ,, voor degene die niet weten hoe je aan bronvermelding moet komen.
  @Lyts , als er groeihormonen in vlees zitten gaan er ook andere belangen een rol spelen. De export van vlees , financieel en/of economisch belang van de staat dus. Veel erger zijn de gezondheidsrisico,s , Wie is er aansprakelijk voor die praktijken. Gevolgen zijn o.a. (borst)kanker enz. Jij denkt toch zeker niet dat men die uitslagen hormoononderzoeken vlees vrijgeeft. Dit onderwerp is veel te gevoelig voor de consument. Vandaar dat men ook de link nog niet kan leggen tussen vlees en vleestaks.

 • W Geverink

  Soya is ook kankerverwekkend...

 • gerjan slingenbergh

  @ Geverink, daarom geven we het aan de kippen, varkens en koeien, toch?

 • politiek

  @ W Geverink en Gerjan Slingenbergh: Inderdaad , ik heb zojuist even bij google gegeken met de zoekwoorden ,, Soya kankerverwekkend ,,
  Die vleestaks ligt echt wel een gemotiveerd argument achter. Je zou haast zeggen dat de VVD en CDA het niet zo nouw neemt met de voedselveiligheid.

 • W Geverink

  Punt is wil je vlees taxen kun je om het taxen van soya niet heen.

 • gerjan slingenbergh

  Het gaat hier om BTW verhoging van het lage tarief naar het hoge tarief.
  Voor luxe goederen betaalt de consument iets extra en wat mij betreft zou
  gangbaar geproduceerd vlees daar ook onder mogen vallen.

 • politiek

  @ Gerjan, wat beschouwd u onder , gangbaar geproduceerd vlees. Boedoelt u hiermee dat die verhoogde vleestaks niet op alles behoord te gelden? of juist wel op alles wat met vlees te maken heeft?

 • agratax1

  Laten we eerlijk zijn, de groepen die vleesbelasting voorstaan. denken niet aan kanker verwekkende stof uit soja Ze zouden om milieu redenen het liefst zien dat alle vlees wordt vervangen door soja eiwit of anders gezegd 'kunstvlees'. Dus eventuele kankerverwekkende stoffen komen bij deze mensen niet aan de orde en zijn zo ze al bestaan bij de grachtengordel onbekend. Het heeft alles te maken met zgn. milieu vervuiling en dierenwelzijn waar de politiek zich druk over maakt onder aanvoering van de Pinkstergemeente in de persoon van mevr. Thieme gesteund door Groen Links en D66. Gerjan begrijp ik je goed dat biologisch geproduceerd vlees onder het regiem van lage BTW moet blijven vallen en ander vlees onder het hoge tarief.

 • poldes

  Ja inderdaad het vlees is nog niet te duur voor doorsnee consument.
  ja inderdaad er is in iedere winkel meer dan voldoende vlees.
  ja inderdaad dan is het makkelijk om te zeggen er moet een tax bovenop.
  zodra de tax te hoog is wordt het vlees niet meer bereikbaar voor de onderste consumenten.
  Wie heeft hier baat bij?

 • j.verstraten1

  ik kan me de discussie vanuit de overheid omtrent verlaagde btw tarieven mbt eerste levensbehoeften wel voorstellen. In onze huidige welvarende samenleving is het een kwestie van kiezen. Extra accijnzen op vliegen, sigaretten, alcohol,brandstof hebben tot nu toe weinig invloed gehad op die keuze van de consument. Ik denk ook niet dat een gelijkgesteld btw tarief er toe zal leiden dat de vleesconsumptie daalt. Het is echter wel een volstrekt foute gedachte om dmv accijnzen bepaalde voedingsmiddelen extra te belasten of juist minder om de consument te verleiden tot een ander eetpatroon. Want hoe duur moet suiker dan wel niet worden? En de mayo? Dat bepaalde groeperingen in de samenleving hier wel voor pleiten heeft dan ook niks met volksgezondheid te maken maar alles met aversie tegen gangbare landbouw en met name de intensieve veehouderij.

 • gerjan slingenbergh

  Je kunt je afvragen of we de wereld blijvend willen vervuilen ten behoeve van bedrijven als Monsanto, Bayer enz. Of gewoon biologisch te gaan produceren. Het kan in principe wel en de overheid kan daar een rol in spelen.

 • natuurboer

  Hoe gaat die vleestaks via de BTW dan werken? Krijgt de boer dan ook 21% BTW of gewoon nog 6% BTW zoals nu. Vleestaks werkt alleen in deze constructie, de boer krijgt 6% BTW en de consument betaald 21% BTW. Wanneer de boer ook 21% BTW ontvangt werkt de vleestaks niet meer waarvoor het bedoeld is. (Een boer heeft immers geen BTWafdracht verplichting.)

 • agratax1

  Gerjan. Als je denkt dat de Nederlandse overheid via een vlees belasting o.i.d. Monsanto etc. klein kan krijgen is dat echt een misvatting. De hele begroting van de Nederlandse overheid is een fractie van die van iedere chemie reus apart. Via accijns of BTW verhoging het consumptie gedrag van mensen sturen is tot nu toe een utopie gebleken. De echte roker stopt niet met roken, de echte drinker stop niet met drinken, de auto gaat niet van de straat ondanks accijns verhogingen, die volgens onze beleidsmakers zouden leiden tot een dalende consumptie. Voor vlees een artikel dat als eerste meer wordt geconsumeerd zo gauw de beurs van mensen voller wordt. Wil je de vlees consumptie dus duidelijk afremmen is de oplossing 'Verarming van de consument', zodat vlees weer een luxe artikel wordt. Ik denk dat de consument eerder afziet van wat hij als luxe ziet, dan dat hij zijn braadpan afschaft. Verworven worden niet één twee drie opgegeven door de mensheid.
  Wil je de huidige problemen m.b.t. de financiele crisis, dierenwelzijn, ontbossing etc. oplossen kunnen economen, politici geen oplossing aandragen, hier ligt volgens mij een uitdaging voor sociologen en psychologen. Als het tussen e oren niet verandert, verandert het gedrag niet, zal ieder oplossing leidden tot een verarming van de mensen en een uitbreiding aan regelgeving en controle daarop. Dus kosten verhoging die de verarming nog versnelt.

 • gerjan slingenbergh

  Han, de auto gaat niet van de straat maar door overheidsmaatregelen kopen mensen steeds meer zuinige en hybride auto's. Er wordt subsidie verstrekt voor de opwekking van alternatieve energie. En dan schrijf jij dat het een utopie is dat de overheid het gedrag van de mensen kan beïnvloeden. Als je vlees duurder maakt en er dus een luxe produkt van maakt kun je het gedrag sturen.
  In de voormalige Sovjet Unie dronken de mensen ook veel meer dan in het Westen omdat er hier hoge belastingen op zitten. Dus overheden kunnen het gedrag van hun bevolking wel degelijk beïnvloeden.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.