Boerenblog

11 reacties

Piketpaal

Waar werd de kiem van de financiële crisis gelegd?

Om bovenstaande vraag te beantwoorden, moeten we terug in de tijd. Heel ver terug, tot het moment dat God de mens schiep. We kennen allemaal het scheppingsverhaal waarin God op de laatste dag de mens heeft geschapen. Dit verhaal is ten dele waar. God schiep niet één mens, hij schiep de verschillende mensen met ieder hun eigen levensstijl en levens filosofie. Aan de hand van dit scheppingsverhaal kunnen we achterhalen wie de crisis heeft veroorzaakt.

Het scheppingsverhaal
Lang, heel lang geleden schiep God hemel en aarde en toen die af waren, schiep hij de mens. Gezien het mentaliteitsverschil tussen de verschillende volkeren moet hij ze wel apart geschapen hebben. Op deze theorie is dit scheppingsverhaal gestoeld.

Op een dag loopt God over de aarde en denkt: het is tijd voor een nieuwe en laatste grote creatie. Die noem ik MENS. God liep in Afrika, maakte van de donkere modder aldaar een poppetje en blies er leven in. Het mannetje ging op zoek naar en mooie stok en maakte een speer om mee te jagen, want het had honger. God zei tot zichzelf: “Het is goed, dit is mijn bedoeling. Hij zorgt door de wildstand op peil te houden voor zijn eten en evenwicht in de natuur.”
God wandelde verder. Hij kwam aan de oever van de Tigris, maakte van de klei een poppetje, blies er leven in en daar ging de eerste nomade op zoek naar schapen om de steppe te bewonen. God zei: “Het is goed, het lam zal hem voeden en hij zal de ooien en rammen beschermen tegen wolven en de woestijn voor verdorring behouden.”
God ging verder en kwam bij de gele rivier. Van de gele aarde maakte hij een poppetje, blies er leven in en zie, het mannetje begon direct de aarde te bewerken om zijn voedsel te verbouwen op deze rijke bodem. God zei: “Dit is goed, dit heb ik bedoeld.”
God trok verder en kwam in wat nu Amerika is. Aan de oevers van de Red River maakte hij uit de steenrode bagger een poppetje, blies er leven in en zie, de eerste indiaan ging op zoek naar een tak, een pees en pijlen om zijn bizon te verschalken. Zo is het goed, vond God. “Deze indiaan zal in evenwicht leven met het land en de dieren. Dit is de bedoeling.”

Nog één creatie
God was tot zover erg tevreden met de door hem geschapen mensen en dacht: nog één creatie aan de kust van het land dat eens Europa zal heten. Eenmaal aangekomen in de loodzware klei aan de wadden boetseerde God met veel moeite een poppetje en blies er leven in zo als hij met andere had gedaan. Tot zijn verbazing ging dit poppetje niet op pad om te doen wat God verwachtte. Nee, het draaide zich om naar God, stak zijn duimen achter zijn bretels en sprak de volgende legendarische woorden tot God: “Wie bist du en wat most du op mien land? Wolst du wel eis maken das du van mien land komst.” God stond perplex, dit had hij niet bedoeld. Dit zou hij nooit gewild hebben. Hoe kon hij dit nog stoppen?

Eigendomsrecht
De tijd leerde dat dit mannetje en zijn nazaten niet te stoppen waren. Dit mannetje was de eerste aardbewoner die de grond waarop hij door zijn schepper was neergezet als zijn eigendom beschouwde. Een eigendomsrecht dat, zo bleek later, zou leiden tot de uitvinding van de piketpaal.

Aarde verdelen
De grenspaal werd gebruikt om de aarde te verdelen onder de nazaten van deze eerste Europeaan. Dat leidde tot een enorme uitbuiting van de wereld en het opsouperen van alle aardse rijkdommen die God voor alle mensen had geschapen. Zelfs de jacht door het Afrikaanse mannetje op zijn voedsel (wilde dieren) werd hem verboden door de piketpaalmens. De eigenaar van de piketpalen wilde de laatste wilde dieren en planten beschermen om aan God zijn goede bedoelingen met Gods schepping te tonen.

IJver en werklust
Enkele jaren geleden kreeg de piketpalenbezitter wroeging. Hij wilde de andere schepselen mee laten delen in de rijkdom der aarde. Een rijkdom die naar bleek op een einde liep en nooit kon leiden tot een gelijke rijkdom op het niveau van de nazaten van de piketpaaluitvinder. Daar kwam bij dat de nazaten van het gele mannetje eindeloos veel ijver aan de dag legden en hun deel van de laatste rijkdom opeisten. Met succes.  Zij wisten dat ijver en werklust eens zullen leiden tot grote rijkdom.
De piketpaalmens kon niet wedijveren met deze werklustigen, vooral niet omdat ze overal te pas en te onpas hun  piketpaaltjes om zich heen plaatsten. Hun broodnodige samenwerking kwam niet verder dan elkaar bezighouden, zonder enige productieve waarde. Hun geld verdween naar de ijverige nazaten van het gele mannetje, dat geen piketpalen kende, zonder dat ze het in de gaten hadden.

Laatste reacties

 • Piet Piraat

  Wat een vreselijk waardeloos lulverhaal. Het slaat werkelijk nergens op.

 • Mozes

  Nergens in dit artikel wordt duidelijk hoe de financiële crisis is ontstaan.

  De oorzaak die ik zie voor de financiële crisis is dat in Zuid Europa de lonen in verhouding tot de productiviteit te hoog zijn. Daardoor kan men niet concureren met het buitenland. Zelfs binnen het eigen land zullen producten uit het buitenland goedkoper zijn dan de eigen productie.
  Dit probleem is alleen op te lossen door met hetzelfde loon een hogere productiviteit te halen of met dezelfde productiviteit genoegen nemen met een lager loon.

 • agratax2

  Beste lezers als je goed leest zul je tot de conclusie moeten komen, dat de hebberigheid (kolonialisme, uitbuiting) van ons heeft geleidt tot de concurrentie waarbij we ook de aardse rijkdommen zijn gaan uitbuiten. We zijn nu zover dat de politiek niet meer voor lands belang gaat maar via de zgn. piketpaaltjes diplomatie zijn eigen groeps (partij) belang najaagt. Waar is het westerse geld gebleven? Inderdaad in China alwaar de mensen nog geen echt eigendomsrecht kennen, waar groepsbelang boven eigenbelang gaat.

 • Mozes

  In de twaalfde eeuw stonden Mongoolse heersers voor de poorten van Wenen. De Mongolen hebben eeuwen over Rusland geheerst en over een groot deel van het Midden Oosten. Ze waren berucht om hun extreme moorddadigheid. Toen hadden we het Ottomaanse rijk van de Turken die het hele Midden Oosten beheersten tot aan de Eerste Wereldoorlog. Eerder nog hadden we het Spaanse rijk dat tot in Nederland dijkte. Nog eerder hadden we het Romijnse Rijk wat heel Noord Afrika,Midden Oosten en West Europa geheerste. Gelijk hiermee hadden we het Chinese Rijk die andere volkeren in de regio overheersten. China werd in die tijd niet afgebakend met piketpaaltjes maar met de Chinese Muur om anderen buiten te houden.

  Ik zie in de loop der geschiedenis overal op de wereld het zelfde. Heersen en overheerst worden,vrijheid en onderdrukking het komt in de geschiedenis van alle volkeren en culturen voor.
  Het is dus niet iets wat alleen Europeanen kenmerkt.

 • agratax2

  @Mozes. Helaas heb je gelijk, maar toen was de handel niet in de mate van vandaag en draaide het leven vermoedelijk meer om overleven voor de grootste groep mensen dan om meer groei van je persoonlijke gewin. Ik laat de heersers buiten dit verhaal, zij zijn altijd graaiers geweest. Zij zetten ook hun piket palen en verplaatsten deze regelmatig, ook zij hebben tijden van groei en daarna verval gekend. zij hebben echter de aarde nooit leeg geplunderd zoals wij de laatste 150 jaar doen. Als ik jouw redenatie volg, is de toekomst voor Europa één van verval en achteruitgang en is de tijd voor (Oost) Azië weer gekomen. Maar dan wel met een tekort aan delfstoffen en misschien voedsel. Wat dit laatste betekent kun je zelf bedenken. Neemt niet weg dat de piket paal beheerders de wereld steeds weer in ellende / oorlog storten.

 • Mozes

  Agratax1, ik geloof in een wereld van samenwerking en internationaal recht. Ik ben dan ook groot voorstander van Europese samenwerking. De visie van Wilders is voor mij een gruwel.
  De redenering in het artikel hierboven dat sommige volkeren een betere mentaliteit zouden hebben dan anderen geloof ik niet. Wel is het zo dat sommige volkeren in het verleden een veel hogere technische ontwikkeling kenden en daardoor mogelijkheden hadden die anderen niet hadden. Dit heeft geleid tot kolonisatie. Het grote verschil in technische ontwikkeling is ook de belangrijkste oorzaak van racisme.

 • agratax2

  @Mozes. Wie bepaalt tot nu toe wat internationaal recht is? Juist het Westen de Christenen. Of u en ik wel of niet geloven in Europese en andere samenwerkingen doet niet ter zake, één ding is duidelijk alle tot nu toe gestichte samenwerkingen tussen staten, met als doel een machtsblok te vormen en waarbij de macht van iedere lidstaat via een overkoepelende machtsorganisatie (regering) werd beknot is uit eindelijk mislukt.(PIKETPALEN) De geschiedenis heeft hier vele voorbeelden van. Als laatste kunnen we de Sovjet Unie noemen. China zou je ook zo ń macht kunnen noemen maar hier speelt nog steeds dictatuur de leidende factor en is van zelfstandigheid van de verschillende bevolkingsgroepen geen sprake. Conclusie kan zijn, wij samen zijn zeer optimistisch als we denken dat Europa een stabiele politieke en financiële machtsfactor in de wereld wordt, waarbij Democratie en medezeggenschap van ieder afzonderlijk land of individu een kans krijgt. Maar mijn realiteitszin fluit mij terug en zegt; 'Dit zal een Utopie blijven gezien de enorme mentaliteitsverschillen tussen het Calvinistische Noorden en het Katholieke (meer frivole) Zuiden en dan ook nog Midden Europa het gebied dat nooit Democratie heeft gekend vanwege de Horigen status, Communistische onderdrukking of steeds van bezetter wisselden (Polen+omliggende gebieden)'.

 • denker123

  agratex1,wat mij nu opvalt in Europa is dat de vroegere Communistische landen die onderdrukking altijd gewoon waren,nu allemaal in de E.U. willen.Griekenland,Spanje,Portugal en Ierland zijn verwent geraakt door de te hoge europesche subsidies in hun begin jaren,en denken nog steeds dat ze hun hand op kunnen blijven houden.Langdurige tekorten op de begroting van een land betekent de ondergang ,een bedrijf is dan al lang failiet.Ook de groote banken die wereldwijd opereren hebben groote schuld, b.v. de banken van de V.S verkochten hun slechte huizen leningen aan niets vermoedende Europesche banken.

 • Mozes

  Agratax1, als je gelijk hebt zal Nederland ook ophouden te bestaan. Nederland is immers ook een samenvoeging van meerdere gewesten met een heel verschillende mentaliteit.

 • agratax2

  @Mozes. Wij werden samengevoegd en zijn dat ook gebleven tot een mondiaal gezien zeer kleine eenheid met een eigen symbool. Maar veel belangrijker niet van boven af opgedrongen. Wees eerlijk de laatste jaren zien we steeds meer dat iedere groep in Nederland zijn eigen cultuur en eigen taal (dialect) met hand en tand verdedigd. Wil je en denk je dat Europa ook 400 jaar de tijd krijgt om net als Nederland een Eenheid te worden met één bestuur, waarbij al de Egootjes hun pluche moeten afstaan aan Brussel en dat al deze Egotrippers dan hun land (provincie) gaan besturen zoals de serieuze Noordelijke Calvinisten willen? Helaas een Utopie die hooguit uit NOOD geboren kan worden en dan de Calvinisten zoveel gaat kosten dat zij alles zullen doen om een andere oplossing te vinden die hun bankrekening minder zal belasten. Nog even op je opmerking Nederland zal ophouden te bestaan. Dat gebeurt op termijn zeker als Europa een politiek en economisch machtsblok wordt, dan houdt iedere staat binnen Europa op te bestaan, omdat dan de politieke, sociale,economische macht in Brussel MOET liggen.

 • Klerck

  Deze crissis is ontstaan door de hebzucht van de bankmannetjes en hun soort.
  Het soort van ikke, meer en nog meer, want er is altijd wel iemand die er nog iets beter voor staat.
  Zouden dit nu productieve mensen zijn die met eigen handen in eigen inkomen voorzien, dan kan ik dit enige mate wel waarderen.
  Maar het zijn afromers die de wet door lobbyisme naar hun wensen hebben aangepast en zodoende superrijk willen worden over de rug van diegene die in het zweet zijns aanschijns moet werken. Want het bankmannetje leent de werkman geld wat niet bestaat. De werkman tekent het contract en is gedoemd tot het maken van dit geld plus de rente.Het bankmannetje leunt achterover en werd schatrijk. Dit was het begin. En nog wilden ze meer. Men stuurde aan op een wetswijziging die het mogelijk maakte om met nog meer fictief toekomstig geld, zoals pensioenen en levensverzekeringsgeld, te gaan speculeren. ging een tijdje erg goed maar daarna heel erg fout. Bankenprobleemje denkt u? Nee dus, de belastingbetaller mocht lappen.

  Wie is er nu gek?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.