Commentaar

3 reacties

Niet blindstaren op aantallen

Noord-Brabant overweegt een quotering in te voeren voor de aantallen dieren.

Een studie van Arcadis komt met de aanbeveling zo’n systeem in te voeren als in 2015 de huidige remmen - zuivelquotum en dierrechten - op de veehouderij wegvallen.

De argumenten hiervoor zijn serieus en steekhoudend. Toen tussen 2008 en 2010 de compartimentering in de dierrechten wegviel, groeide het aantal dieren in Brabant meteen. De provincie vreest na 2015 een herhaling daarvan. Via milieuwetgeving blijkt het zeer moeilijk paal en perk te stellen aan de nadelen van de veehouderij.

Het grote economische belang van de veehouderij maakt nog niet dat de Brabanders blij zijn met deze bedrijfstak. De burger heeft zijn buik vol van stank- en verkeeroverlast, gedoe over de gezondheid en lelijke stallen. Gedeputeerde De Boer verwoordt het zo: ‘De gevoelsafstand tussen de agrarische ondernemer en zijn directe omgeving is steeds groter geworden.’

Maar een fixatie op de aantallen is niet de weg om de veehouderij maatschappelijk geaccepteerd te krijgen. Niet de aantallen dieren zijn het probleem, maar de effecten, en die moeten aangepakt, in ieders belang. Zoek daarom de oplossing in innovatie, techniek, in vooruitgang in plaats van in stagnatie, wat een quotering feitelijk inhoudt.

En dat staat dan nog los van de vele praktische en juridische bezwaren die aan invoering van een provinciaal dierquotum kleven.

Laatste reacties

 • j.verstraten1

  het feit alleen al dat brabant dit onderzoek laat doen frustreert de ontwikkelingen die olv Daan van Doorn, notabene door dezelfde provincie aangesteld, in gang heeft gezet. Wederom blijkt de politiek geen betrouwbare partner. Boeren worden hierdoor opgejaagd om zich wederom te focussen op bedrijfsomvang ipv vernieuwing waardoor het tegendeel van wat we willen bereikt wordt. De column van dhr Opperwal is geheel terecht.

 • probe14

  Provinciaal is dit niet te regelen en juridisch volstrekt onhoudbaar. Maar duidelijk is wel dat de dierrechten uitgebreid gaan worden naar meer diertakken en het stelsel overeind gaat blijven na 2015 voor varkens en pluimvee. Niet provenciaal, maar landelijk.
  Een simpel goed te controleren systeem wat al staat als een huis. Goede controle op naleving verdient extra aandacht. Misschien een andere compartimentering, bijvoorbeeld per provincie.

 • Lin

  provinciaal is dit helaas wel te regelen. Groningen staat al op slot in een groot aantal gebieden betreft groei. Niet eerlijk dat de rest van NL wel mag uitbereiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.