Commentaar

Lef nodig in Oostvaarderswold

Van de beide hoofdpijndossiers Hedwigepolder en Oostvaarderswold lijkt het laatste voor de landbouw het best af te lopen.

De plannen voor de inrichting van het nieuwe natuurgebied zijn na jaren gesteggel gestrand bij de Raad van State. Is het verhaal daarmee over en uit? Nee. Als het om grond en ruimtelijke ordening gaat, is niks eenvoudig.

De provincie Flevoland overweegt nu de speciale verordening in te trekken die ooit is ingesteld ten behoeve van het nieuwe natuurgebied. Die verordening belemmerde de bedrijfsontwikkeling van agrariërs. De afschaffing is een flinke stap vooruit. Provinciale Staten willen niet meegaan in het idee van Gedeputeerde Staten om de verordening beperkt te laten voortbestaan, om in elk geval de gerealiseerde natuur te beschermen.

De opstelling van de Flevolandse volksvertegenwoordigers lijkt goed voor de landbouw. Maar het is nog steeds te vroeg om als landbouw de definitieve overwinning te vieren. Daarvoor zijn er nog te veel adders onder het gras. De ene is de wispelturige politiek zelf. Een eens gestrand plan kan maar zo weer op de agenda komen. Een andere is de verplichting die er voor provincie Flevoland nog steeds ligt om ruim 350 hectare natuur in te richten. De regionale natuurbeweging zal niet aarzelen om die verplichtingen via de rechter af te dwingen.

Zo blijft het een moeizaam verhaal met natuur en landbouw in Flevoland. Wie het aandurft te investeren in zijn bedrijf, moet lef hebben en niet bang zijn voor blijvende planologische onzekerheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.