Commentaar

Kan de landbouw nog duurzamer?

Er waait een frisse, duurzame wind, maar niet hard genoeg volgens sommigen.

In het populaire tv-programma De Wereld Draait Door gaf de gelouterde PvdA-politicus Felix Rottenberg recentelijk de landbouw nog een groot compliment. Een sector die zich afgelopen decennia fors heeft hervormd. Daar zouden andere industrietakken – en de overheid zelf – een voorbeeld aan moeten nemen, was de strekking van zijn betoog.

Inderdaad. Op vrijwel alle denkbare fronten zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd. De grootste stappen zijn gemaakt op terreinen van mest, dierenwelzijn en gewasbeschermingsmiddelen. Kortom, de grote beweging is in gang gezet, maar volgens Daan van Doorn zijn we er nog niet. De oud-topman van Vion is voorzitter van het regieorgaan, ontstaan uit het Verbond van Den Bosch. Hierin zitten 31 vertegenwoordigers uit de veehouderij, de verwerkende industrie en de supermarkten. Hun missie: samen streven naar een duurzame toekomst. Want, zo is hun vaststelling, de wezenlijke duurzame hervorming moet nog plaats vinden.

Eenvoudig gezegd onderneemt nu ieder voor zich, in de afzonderlijke sectoren én in de hele afzetketen, pogingen om duurzamer te worden. En dan altijd wel net binnen de gestelde grenzen en eisen van wetgeving of milieucertificaten. Hierdoor blijven gevoelige zaken als antibioticagebruik en stankoverlast telkens terugkomen in maatschappelijke discussies.

Daarbij lopen vooruitstrevende boeren economisch vast, omdat hun inspanningen niet genoeg worden gecompenseerd in een hogere prijs via de retail. In de visie van Van Doorn is een rigoureuzere, integrale aanpak nodig binnen de hele afzetketen, wil de landbouw het vertrouwen tussen boeren, burgers en consumenten duurzaam herstellen. Mooi gezegd, maar de boer zal denken: wat nu? Wie doet wat? Wie neemt de regie? Een pasklaar antwoord is er niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.