Commentaar

GLB al wat realistischer

Eurocommissaris Ciolos heeft zijn plannen voor het nieuwe landbouwbeleid aangepast. Hij heeft geluisterd naar de vijftien landbouwministers die pleiten voor een eenvoudiger en minder star GLB, maar afdoende zijn de aanpassingen nog niet.

De discussie gaat vooral over de vergroeningsmaatregelen. Positief is dat deelname aan duurzaamheidsprogramma’s zoals Duurzame Zuivelketen, MOGELIJK GAAN tellen voor de verplichte vergroening. Gunstig is HET OOK ALS (betaald) agrarisch natuurbeheer straks mag worden ingezet voor de verplichte 7 procent ‘ecologische braak’, een percentage dat trouwens nog steeds te hoog is. Voor permanent grasland lijken de eisen versoepeld, maar nog steeds onhelder.

Postief is de versoepeling van de rotatieverplichting Vooral voor maistelers, vaak melkveehouders, is die regel lastig. Zij moeten MEER akkerbouwgewassen gaan telen, terwijl dat hun branche niet is. De ondergrens voor wie hieraan mee moet doen, wordt nu verhoogd. Daarmee is een deel van de melkveehouders ‘gered’, maar nog niet alle.

Dit is eigenlijk een definitiekwestie. Omdat mais in Brusselse ogen een akkerbouwgewas is, moet het in een breder bouwplan. Overigens is het aan datzelfde feit te danken dat melkveehouders ooit maispremie kregen. Maistelers deelden mee in de compensatie voor het wegvallen van de prijsondersteuning voor graan.

Dat is historie, het is zaak dat er nu een landbouwbeleid komt dat uitvoerbaar, verdedigbaar en werkbaar is. Ciolos heeft stappen gezet, maar we zijn er nog niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.