Den Haag zet puntjes op de i in afwachting van verkiezingsseizoen

Nu het meireces ten einde is, maakt Den Haag zich op voor de laatste etappe voor de zomer. Dat er weinig debatten staan gepland, komt enkele fracties goed uit: met verkiezingen in aantocht hebben zij wel wat anders aan hun hoofd.

Het Kunduzakkoord is dood, leve het lente-akkoord. Tot opluchting van Groenlinks raakt de verwijzing naar de coalitie die destijds de politiemissie in Afghanistan steunde langzaam in onbruik; dat besluit viel immers bijzonder slecht bij de achterban van die partij. Bovendien straalt de nieuwe naam optimisme en positivisme uit, en dat kan de politiek best gebruiken na zeven weken vruchteloos onderhandelen in het Catshuis.

Maar hoe zonnig gelegenheidspartners VVD, CDA, Groenlinks, D66 en Christenunie de zaken ook voorspiegelen, het blijft een akkoord met flinke bezuinigingen. Daar komt nog bij dat de partijen nu al geruime tijd bezig zijn met de concrete invulling ervan; tijdens de afgelopen recesweken ontving D66-leider Alexander Pechtold geregeld minister Jan Kees de Jager (Financiën) en de fractievoorzitters van de vier andere partijen op zijn werkkamer voor overleg.

Eén van de twistpunten betreft de inzet van de 200 miljoen extra voor natuur. Groenlinks wil het volledige bedrag gebruiken voor de Ecologische Hoofdstructuur, waar staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) eerder het mes in had gezet. Het CDA denkt daar anders over en hoopt zo’n 50 miljoen te kunnen gebruiken voor het dichten van de financiële gaten in de Programmatische Aanpak Stikstof.

Ondertussen is er bij twee van de deelnemers aan het akkoord een leiderschapsstrijd losgebarsten. Binnen Groenlinks wordt fractievoorzitter Jolande Sap uitgedaagd door Kamerlid Tofik Dibi, die eerder korte tijd de landbouwportefeuille waarnam. Het CDA telt maar liefst zes kandidaten die naar de belangrijkste politieke functie dingen, waaronder Bleker. Onder het motto Eerlijk Helder Henk stelde de staatssecretaris zich vorige week op het laatste nippertje kandidaat. Hij lijkt overigens weinig kans te maken, want met 8 procent in de peilingen vormt hij geen bedreiging voor koploper Sybrand van Haersma Buma (43 procent).

Voor alle deelnemers aan het lente-akkoord, en Groenlinks en CDA in het bijzonder, is het daarom prettig dat er de komende maanden weinig wordt vergaderd; als gevolg van de val van het kabinet zal het parlement veel onderwerpen als controversieel bestempelen. Ook enkele andere fracties verwelkomen die lange periode van rust: de PVV moet namelijk nog een manier zien te vinden om het mislukken van Catshuisonderhandelingen te verkopen en de PvdA heeft met de nieuwe leider Diederik Samsom nog steeds de weg omhoog niet gevonden.

Hoewel het reces nu is afgelopen, krijgt iedereen dus nog even de gelegenheid om de puntjes op de i te zetten. Maar naar de zomer moet dat proces toch echt zijn afgerond: dan barst het verkiezingsseizoen in alle hevigheid los.

Of registreer je om te kunnen reageren.