Redactieblog

7 reacties

Belastingen

Bij het opruimen van oude Agrarische Dagbladen kwam ik een column tegen van Vergaderboer, waarin hij, met instemming van vergaderboerin Hanna, stelt dat boeren eigenlijk geen (inkomsten)belasting zouden moeten betalen.

Als iedereen er zo over dacht, zou er niet veel geld zijn voor onderwijs, politie, wegen, windmolens of hectaretoeslagen voor boeren, om een paar voorbeelden te noemen.
Hoeveel belasting betalen boeren en tuinders eigenlijk? Volgens het LEI ging het in de periode 2001-2010 gemiddeld om ruim 4.500 euro per jaar aan persoonlijke belastingen (inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen, enzovoorts). Dat kwam overeen met ongeveer 9 procent van het in die periode behaalde gezinsinkomen. Ik denk dat menig Nederlander, van linkse of rechtse signatuur, zich bij zo'n belastingpercentage de vingers af zou likken.
Toch is dat lage percentage wel verklaarbaar. Zo zijn er voor de belasting verschillende mogelijkheden voor versneld afschrijven en voor investeringsaftrek. Daardoor komt het fiscale inkomen vaak lager uit dan het bedrijfseconomische inkomen.
Daarnaast kwam de overheid zo'n dertig jaar geleden tot het inzicht dat het inkomen van een (agrarische) zelfstandige meer functies heeft dan dat van een werknemer. Zo moet een zelfstandige zijn eigen arbeidsplaats in stand houden, en dat vraagt van tijd tot tijd grotere bedragen aan moderniserings- en uitbreidingsinvesteringen dan er via de afschrijvingen beschikbaar komen. Dat geldt zeker voor de agrarische sector, waar verhoudingsgewijs veel investeringen per arbeidskracht nodig zijn. Verder zit de oudedagsvoorziening van een agrarische zelfstandige in de regel voor een groot deel in zijn bedrijf en niet bij een pensioenfonds.
Op grond van zulke overwegingen zijn ooit voor (agrarische) zelfstandigen verschillende bijzondere aftrekposten ingevoerd, zoals de zelfstandigenaftrek en de Fiscale Oudedagsreserve. Het ogenschijnlijk lage belastingpercentage is dus wel te verklaren en tot op zekere hoogte te verdedigen. Al zou ik de eerdergenoemde stelling van Vergaderboer niet voor mijn rekening willen nemen.

Laatste reacties

 • natuurboer

  Deze berekening van belastingbetalende boeren heeft alleen betrekking op belasting te betalen volgens het algemene aangiftebiljet. Maar nu de BTW, hoeveel BTW betaald een boer gemiddeld, zowel bedrijfsmatig als privé. ( Het gros der boeren valt onder het landbouwforfait, heeft geen BTWnummer bij de belastingdienst en is niet BTWafdrachtplichtig.)

 • agratax2

  Ik ben het met vergaderboer eens als we tenminste alle toeslagen voor boeren ook afschaffen. nu geeft de ene ambtenaar de boer een plus op het inkomen en haalt de andere ambtenaar na veel rekenwerk het weer terug. Nederland is het land van >geld heen en weer schuiven<. Dit schuiven kost meer dan de burger er aan overhoudt, dit kan toch niet de bedoeling zijn?

 • farmer135

  nou agratax, de toeslagen komen uit brussel, en zijn een welkome aanvulling......

 • Jonas Brabant

  en waar haalt Brussel dat geld vandaan paul?

 • poldes

  Toch zegt het belastingbetalen wel iets over de behaalde resultaten in de primaire sector.
  Als de BTR.op de gemiddelde melkveebedrijven komt te vervallen;dan is er zo goed als geen inkomen meer in dat jaar.

 • farmer135

  nou Jonas, dat geld komt van alle EU landen, en als nederland zou zeggen, wij hoeven de toeslagrechten niet meer, dan wordt het gewoon verdeeld over de andere EU landen....

 • Mels

  Paul.gld1,wordt wakker uit de droom,de Nederlandse belasting betaler betaald het zelf daar wij als land meer naar Brussel brengen dan er vandaan halen.Mischien is het ook een idee om het verhaal van agratax nog een keer te lezen met je rekenmachine erbij,als je bedrijf winst maakt tenminste want dan valt er wat te rekenen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.