Commentaar

1 reactie

Vreemd personeel

De agrarisch ondernemer is veel meer dan een vakman alleen. Hij heeft inzicht in de markt, werkt toekomstgericht én is – steeds vaker – een goed werkgever.

Bedrijven groeien in omvang, tot boven de capaciteit van het gezinsbedrijf, waardoor er vreemd personeel moet worden ingehuurd. In de tuinbouw is dit al veel langer praktijk, maar voor veel (intensieve) veehouders is dit nog betrekkelijk nieuw.

De tuinbouw is gepokt en gemazeld in het dossier arbeid. Wie de media een beetje volgt, kent de verhalen over schaarste, Roemenen, Bulgaren, zwaar werk of uitbuiting. De tuinbouw besteedde afgelopen jaren bijna 4 miljoen euro aan de campagne It’s Alive, met de bedoeling het imago van werken in de tuinbouw onder jongeren op te vijzelen. Dat geld is er in de veehouderij niet.

Het imagoprobleem zit de veehouderij wel dwars. De buitenwacht praat over megastallen, het maatschappelijk debat gaat over milieu en welzijn, en over humane gezondheid. En ja, veel mensen vinden varkens en kippen stinken. De feiten over moderne stallen, innovatie en verbeteringen op gebied van welzijn en gezondheid krijgen nauwelijks aandacht. Tegen dat licht zoeken veehouders personeel. Nu nog op bescheiden schaal, maar de arbeidsbehoefte in de sector wordt alsmaar groter.

Er is een groot verschil met de tuinbouw: werken met dieren vergt kennis en betrokkenheid. Het is iets anders dan productiewerk in de tuinbouw. Ook worden relatief vaker bedrijfsleiders gevraagd. Dat maakt de kaartenbak met potentiële kandidaten alleen maar kleiner. Gelukkig is de schroom van stoppers om bij een voormalig collega aan de slag te gaan er een beetje af.

Het is goed dat veehouders lessen uit de tuinbouw ter harte nemen. Werk aan het imago. Zorg dat de zaken op het bedrijf in orde zijn, zoals het cao-loon en de werksfeer. En bovenal: voorkom schandalen in het nieuws.

Eén reactie

  • agratax1

    Beste Jan een boer die alleen maar Grondstoffen (bulk) produceert, heeft donders weinig aan Markt inzicht. Hij mag grondstof leveren, waarbij de meeste soorten ook nog uitwisselbaar zijn voor de verwerkers. Er wordt immers geen eten meer uit de grond gehaald, alleen nog grondstoffen. Als je het hebt over tuinbouw kan ik met je meegaan. Hier komt bij dat door de mechanisatie de boer al zijn geld op één of twee kaarten heeft gezet en dan ook niet één, twee drie kan omschakelen op een ander product met totaal andere eisen aan mechanisatie of bewaring.

Of registreer je om te kunnen reageren.