Redactieblog

2 reacties

Voortschrijdend inzicht

Staatssecretaris Bleker is tot het inzicht gekomen dat er een bovengrens moet komen voor de omvang van veestallen.

Volgens de Gelderlander van 23 maart heeft Bleker in Varsseveld, waar hij een toelichting gaf op zijn voornemens, in dit verband gezegd dat naar zijn mening “bedrijven met 35.000 slachtvarkens en 1,2 miljoen slachtkippen niet goed zijn voor de maatschappelijke acceptatie.”

Toen ik die aantallen zag, ging bij mij een lampje branden. Het zijn namelijk de dieraantallen van het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), dat gepland is in Horst aan de Maas. Volgens de site van het NGB past dit bedrijf binnen de Visie Veehouderij die de staatssecretaris vorig jaar heeft uitgebracht. Ik heb mijn twijfels over de juistheid van die stelling.

Ik heb in een forumdiscussie in september 2007 in Grubbenvorst - toen me dat op de man af werd gevraagd - gesteld dat ik tegen dat megabedrijf was. Enkele van mijn overwegingen daarbij waren, dat je in diezelfde ruimte en voor hetzelfde geld een behoorlijk aantal gezinsbedrijven perspectief zou kunnen bieden en dat zulke grote bedrijven het maatschappelijke draagvlak voor de veehouderij verder ondermijnen. Die argumenten worden nu ook door Bleker gehanteerd.

Een paar weken na de forumdiscussie moest ik bij de directeur van het LEI komen. Met mijn afwijzing van het NGB had ik namelijk het Limburgse groene front, het provinciebestuur en een deel van het gemeentebestuur tegen de haren in gestreken. Bovendien was Wageningen UR, dat vaak meer oog heeft voor technische vernieuwing dan voor maatschappelijk draagvlak, indirect betrokken bij de totstandkoming van het NGB. Dan wordt een dissident geluid van een eenvoudige LEI-medewerker natuurlijk niet op prijs gesteld. Dus werd er vanuit Limburg geprotesteerd tegen mijn uitlatingen.

Het doet mij deugd dat ik voor mijn afwijzende standpunt, achteraf, steun krijg van niemand minder dan de staatssecretaris. Ik vraag me af of hij ook al boze telefoontjes heeft gekregen uit Limburg. Of zou daar inmiddels eveneens sprake zijn van voortschrijdend inzicht?

Laatste reacties

  • veehouderij.dejong1

    U vindt uzelf nogal belangrijk zeker?

    De Christenunie jaagt de boeren het liefst het land uit zeker?

  • Eigenmeningmag

    Dan heeft u niet begrepen waar NGB voor staat. Samenwerkingsverband tussen verschillende ondernemers en hun gezinnen. Niet 1 eigenaar maar SAMENWERKING tussen VERSCHILLENDE eigenaren ! Dat de politiek destijds heeft besloten dat de zogenaamde LOG's daardoor zijn ontstaan is niet de fout van de ondernemers. Zij krijgen wel alle ellende naar zich toe bedeeld. ONTERECHT ! Wil NL voorop blijven lopen als het gaat om innovatie, als het gaat om efficiëntie, als het gaat om dierenwelzijn en als het gaat om omgevingsfactoren dat hebben we ook initiatieven zoals het NGB nodig omdat daar in geïnvesteerd wordt door ontwikkelingen die vervolgens op kleinere schaal toegepast kunnen worden in 'reguliere' houderij. Het is zo makkelijk om maar te zeggen, we willen het niet maar durf ook eens verder te kijken en begin eens om je de werkelijke feiten te benoemen en begin eens om ook stil te staan bij de gezinnen die veel te verwerken krijgen door alle ellende die ze moeten lezen en horen. De discussie gaat helemaal niet meer om een zogenaamde megastal. Het lijkt er enkel nog op gericht te zijn om de HELE intensieve sectoren kapot te maken want ook de kleine gezinsbedrijven zijn de dupe van deze onterechte negatieve houdingen !Ook daar mag dhr. Bleker bij stil staan en zich niet gek laten maken door allerlei politiek gekakel, enkel en alleen om stemmen te behalen !Nu is het de IV die ervan langs krijgt maar gaat de discussie dadelijk verder bij de glastuinbouw, de champignons, de akkerbouw

Of registreer je om te kunnen reageren.