Redactieblog

1 reactie

Voldoening

Het dagelijkse praktijkwerk geeft vaak veel voldoening. Logisch. Het resultaat is immers direct te zien.

Het paasthema in Boerderij van deze week staat in het teken van voldoening. Een prettig begrip, vind ik. Wie voldoening haalt uit wat hij of zij doet, is een overwegend gelukkig mens. Veel mensen halen de meeste voldoening uit praktische zaken. Ook boeren. Daarin verschillen ze niet van anderen. Waarin zij wel verschillen, is dat ze vaak meer gelegenheid hebben om met hun handen te werken. Het gros van de Nederlanders werkt immers met het hoofd, zoals dat heet. Ze zitten vooral veel achter een bureau met een beeldscherm. Aan het eind van de dag of van de week hebben ze amper het gevoel iets echt afgerond te hebben. En dat wat wel af is, draagt voor het gevoel nauwelijks bij aan de maatschappij. Dat is bij boeren duidelijk anders. Ze produceren immers voedsel, zorgen voor natuur of bieden recreatie. Hun werk doet ertoe.

De Amerikaanse schrijver en hoogleraar Matthew Crawford verdiepte zich uitgebreid in de voldoening van handwerk. In zijn boek The case for working with your hands concludeert hij dat mensen die in een grote organisatie werken zich slechts een schakeltje in een groot geheel voelen. Ze bedienen alleen een deelgebied en hebben zelfs in dat kleine stukje geen invloed op de gang van zaken.

Ook dit is bij boeren totaal anders. Ze zijn van A tot Z betrokken bij alles wat er gebeurt op het bedrijf. Hún bedrijf. Ze zaaien, wieden en oogsten. Ze fokken een kalf op tot melkkoe en een big tot vleesvarken. Soms valt het eindresultaat tegen. Maar boeren kunnen dan zelf bepalen of ze een andere richting inslaan of niet.

De dagelijkse praktijk en dan zelf invullen hoe je die vorm wilt geven, de voldoening kan niet groter zijn.

Eén reactie

  • agratax1

    Margreet je hebt volkomen gelijk dat boeren zelf kunnen bepalen of ze door gaan of en andere richting inslaan. Dat creëren (handwerk) veel voldoening kan geven is ook waar. Dit geldt voor iedereen, helaas veel werkenden in onze maatschappij hebben niet de moed om hun kans op levensvreugde te vergroten door een andere weg in te slaan. Ik heb ervaren dat geluk meer is dan promotie maken, vaste werktijden + salaris of veel produceren of wat dan ook. Helaas is onze maatschappij gericht op >vast werk<, vast promotie schema, weinig opvoed perikelen met je kinderen. Vooral opvoeding kan veel voldoening geven, maar dan moet je als ouder wel zelf de moed hebben hier een del van je carriére aan op te offeren. Opvoeden is handwerk net als koeien melken of bloemen snijden en geeft dan ook veel voldoening als het lukt.

Of registreer je om te kunnen reageren.