Commentaar

Schmallenberg-meevaller

De veehouder met het misvormde kalf of lam schiet er niets mee op, maar feitelijk valt de Schmallenberg-epidemie mee.

Het aantal dieren waarbij het virus is aangetoond is relatief klein, blijkt uit cijfers van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa). In Nederland gaat het om 237 dieren, ofwel 0,4 procent van de veestapel. In Duitsland is dit 0,8 procent.
Een veel grotere groep dieren is op een of andere manier in contact geweest met het Schmallenberg-virus, maar bij een deel van deze dieren is het virus niet meer te vinden. Van de besmette dieren heeft slechts een deel misvormde kalveren of lammeren gekregen.
Een andere meevaller komt van het Robert Koch Instituut in Berlijn. Uit tests blijkt dat er geen overdracht plaatsheeft van het Schmallenberg-virus van dier op mens. In het bloed van zestig schapenhouders en een veehouder zijn geen antistoffen aangetroffen tegen het virus.
Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) heeft vanaf het begin fors ingezet met de aanpak. Het is goed om alert te zijn als er nog zo weinig bekend is over het virus. Nu de kruitdampen wat zijn weggetrokken versimpelt hij terecht het onderzoeksprotocol bij een verdenking van het virus. Het heeft geen zin dure systematiek in de benen te houden. Maar doordat de meldingsplicht blijft gelden, houdt het ministerie wel een goed beeld van de verspreiding.

Of registreer je om te kunnen reageren.