1068 x bekeken 2 reacties

PvdA wint zetels, maar verliest landbouw uit het oog

De PvdA is bezig met een opmerkelijke opmars en groeide in de peilingen van Maurice de Hond van 14 naar 23 zetels. De partij presenteerde deze week een nieuw visiedocument, waarin voor de landbouw vrijwel geen aandacht is.

Zelfs de bekende straatterrorist Jaël Jablabla heeft de trend niet kunnen doen keren. De PvdA van de kersverse fractieleider Diederik Samsom is in de peilingen de derde grootste partij van het land, na de VVD (32) en de SP (29). En dus mogen de sociaaldemocraten, regelmatig definitief afgeschreven, opeens weer stiekem dromen van regeringsdeelname.
Met die gedachte in het achterhoofd presenteerde de PvdA onlangs een nieuw visiedocument, een soort midtermreview van het verkiezingsprogram. Daarin formuleren Samsom c.s. een alternatief voor de forse bezuinigingsplannen die de coalitie nu in het Catshuis aan het maken zijn. Meer dan VVD, CDA en PVV lijkt de partij hervormingen te willen doorvoeren op de arbeidsmarkt, woningmarkt en in de zorg. Maar wat betekent dit nieuwe elan voor de landbouw?


Wie alleen de samenvatting leest, kan de indruk krijgen dat de PvdA de landbouw nu geheel uit het oog is verloren. Onder de ’zeven keuzes’ kan de sector alleen met enige fantasie onder het kopje duurzaamheid worden geplaatst; er wordt gesproken over vergroening van het belastingstelsel en vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen.
Bladerend door de betreffende paragraaf wordt die eerste indruk bevestigd. In 2050 moet de Nederland zich voor 100 procent kunnen bedruipen met groene energie, staat er. Maar wat betekent dat voor de agrarische sector? Die kan (en moet) daar een belangrijke rol in spelen, hoewel hier – op vermelding van de mogelijkheden van co-vergisting na – amper over wordt gesproken.
Hoe moet die doelstelling dan wel worden gerealiseerd? Als het aan de PvdA ligt wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) aangepast. Er moet een verplichting komen voor energieleveranciers om een jaarlijks stijgend percentage aan hernieuwbare energie te leveren. Verder wil de partij de belasting op kleinschalige energie-opwekking afschaffen en een bijmengverplichting voor groen gas invoeren (vandaar de co-vergisting). Een expliciete verwijzing naar de sector staat onder het kopje vergroening; belastingvoordelen voor de glastuinbouw zullen verdwijnen. Tenslotte wil de PvdA de bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur wettelijk verankeren.


Het lijkt er daarmee sterk op dat de sociaaldemocraten, die nota bene met Sicco Mansholt aan de wieg stonden van het Europese landbouwbeleid, de agrarische sector volledig uit het oog zijn verloren. Nu is dat geen verrassing, want met het vertrek van biologisch melkveehouder Harm Evert Waalkens uit de Tweede Kamer was de aandacht voor de sector binnen de fractie al danig afgenomen. Het is begrijpelijk dat de partij nu even gepreoccupeerd is met het vasthouden van de opmars in de peilingen. Maar daarna wordt er hopelijk weer lang en diep nagedacht over de positie en het belang van de agrarische sector.

Laatste reacties

  • politiek

    Ik zal eigenlijk ook niet kunnen benoemen welke waarde het CDA nog voor de agrarische sector heeft. Zeer beslist zijn ze niet voor het instand houden van de gezinsbedrijven en voor agrarische bedrijven die de Nederlandse burger wil hebben en zien. Zowel wat betreft duurzaamheid en kwaliteit producten/bedrijven en dieren als inpassing in omgeving zijn mijn inziens alle andere politieke partijen er veel duidelijker in , wat uiteindelijk ook veel beter zal zijn voor mens en dier.

  • agratax1

    Politiek misschien moeten we concluderen dat landbouw een nieuwe doelstelling krijgt opgedrongen waarbij geen budget geleverd wordt. Dus eigen broek op houden in een groene, winderige omgeving zonder de nadelen van landbouw (stallen, mestgeur). Boeren moeten letterlijk gaan leven van de wind.

Of registreer je om te kunnen reageren.