Commentaar

1 reactie

Pragmatisch of problematisch

Om natuur en veehouderij te dienen is er de Programmatische Aanpak Stikstof.

Om de bescherming van de Natura 2000-gebieden goed vorm te geven en tegelijk te zorgen dat bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen, heeft oud-minister Verburg (LNV) een jaar of wat geleden de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingesteld. Die P in PAS, zo was de gedachte, zou ook wel kunnen staan voor pragmatisch. Knelpunten zouden op basis van gezond boerenverstand moeten worden benaderd en opgelost. Maar nu, drie jaar na de eerste voorstellen, lijkt het er eerder op dat de P staat voor problematisch. Er is haast geen touw aan vast te knopen.

Waar het allemaal om draait, is bescherming van 162 Nederlandse Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke planten en dieren voorkomen. Verlaging van de stikstofdruk is een belangrijk aspect bij de bescherming van 133 van deze gebieden met een stikstofgevoelige habitat. De uitstoot vanuit de veehouderij, maar ook vanuit andere bronnen zoals verkeer, moet omlaag.

In 2028 moeten de natuurdoelen per gebied zijn gehaald. Dat de totale stikstofemissie omlaag moet staat vast, maar wel de stikstofbelasting per Natura 2000-
gebied. De berekening daarvan is omstreden, maar bepaalt wel de ruimte voor uitbreiding van bedrijven.

Het is de bedoeling dat door een landelijke reductie van ammoniakuitstoot ook voor individuele bedrijven ruimte ontstaat. Alle bedrijven moeten daaraan bijdragen. De intensieve veehouderij heeft zijn bijdrage al geleverd. Het meeste moet nu komen van melkveebedrijven, die alleen emissiearm mogen uitbreiden.

De grote vraag is of de Raad van State de opgetuigde systematiek juridisch acceptabel vindt. Het is te hopen dat het systeem met alle nadelen die het in zich heeft, voldoet. Het gaat de veehouderij moeite en geld genoeg kosten om aan de voorwaarden te voldoen. Dan is zekerheid over verleende vergunningen en ruimte om te ontwikkelen wel op zijn plaats.

Eén reactie

  • agratax1

    Hoe meer we onze oren laten hangen richting >Groen< hoe dichter we bij >Sterven in schoonheid< komen. Is dat wat de politiek wil een schoon / groen Europa met verpauperde burgers of erger burgers sterven van honger maar gelukkig!!!! in een mooie planten rijke natuur.
Of registreer je om te kunnen reageren.