Redactieblog

4 reacties

Ontpolderen

De Hedwigepolder, een mooi voorbeeld hoe het niet moet in Nederland. Gaat de polder nu onder water of niet. Of misschien voor een klein stukje? Wie het weet mag het zeggen. Ik kan er geen touw meer aan vast knopen.

De ene keer zegt de minister dat er niet ontpolderd hoeft te worden en even later zegt hij dat het moet van Brussel en dat we er niet onderuit komen. Het politieke gesteggel over de Hertogin Hedwigepolder illustreert de machteloosheid van onze politieke leiders. Na talloze Kamerdebatten en overleggen met Vlaamse en Europese collega’s is nog geen definitieve beslissing genomen. En nu het kabinet gevallen is, zal het nog wel langer duren.
Het is beschamend om te zien dat wij in Nederland niet in staat zijn om een impopulaire maatregel te nemen. Het enige waar men mee bezig is om de zwarte piet bij een ander neer te leggen. Nu was er afgelopen week een akkoord en gaat de PVV weer dwars liggen. Ik heb zelfs begrepen dat de Zeeuwse PPV’ers voor de dijken gaan liggen als deze onverhoopt toch doorgestoken worden.
Weet iemand nog wel waarom er ontpolderd moet worden? Het gaat om natuurcompensatie. De vaargeul van de Westerschelde moet verdiept worden om de haven van Antwerpen voor grote schepen bereikbaar te houden. Deze verdieping gaat ten koste van de natuur. En dat moet gecompenseerd worden. Het is een Europese regel dat een verlies aan beschermde natuur door het uitvoeren van een project – zoals de verdieping van een waterweg – in of nabij een ”speciale beschermingszone” gecompenseerd moet worden. Het verlies aan natuur moet op een andere plek weer goed gemaakt worden. Een prima uitgangspunt lijkt mij.
Maar waarom hebben wij het daar dan niet over? Het moet toch politiek uit te leggen zijn dat deze – voor het grote publiek sympathieke – maatregel zijn oorsprong vindt in natuurbehoud.
Nederland staat bekend om het polderen. Problemen worden door middel van onderling overleg opgelost. Deze manier van politiek bedrijven heeft altijd goed gewerkt. Maar niet bij Hedwigepolder. Wat een gestuntel.

Laatste reacties

 • agratax1

  Bleker is demissionair, dus Herdewigepolder is terug bij af, de dijk wordt doorgestoken en de polder gaat blank net als de Belgen met hun deel aan het doen zijn. Er zal geen nieuwe kabinet zijn vingers nog willen branden aan de natuurcompensatie die op andere plaatsen meer kost dan het ontpolderingsplan. Niemand maakt zich in de burelen druk over onder water zetten van eens met moeite droog gelegde gronden en het verlies aan voedselproductie of export daling voor de BV Nederland.

 • jfvanbruchem1

  als een fiscalist niks beters weet te vertellen als zulk dom gezwam, kan hij beter zijn mond dicht houden.

 • pelleboer

  dat uitdiepen van die vaargeul was een barbaarsnatuurvernietegingsdelikt .Ik zou wensen dat door dempen daar de natuur weer in nog betere toestand komt zodat vochtminnende weidevogels daar een idiaal biotoop krijgen.Volgens de sogenaamde afspraken zou dan de Herdewigepolder met minstens 100 hec vergroot kunnen worden.

 • Riengeuze

  Inderdaad is de eindeloos lange besluitvorming over infrastructurele projecten in Nederland een voorbeeld hoe het niet moet. Nieuwe wegen, bedrijfsterreinen en woningen zijn nodig voor ons land, net als bescherming tegen water. In ZW-Nederland -en daar hoort Rotterdam ook bij- is het grote publiek tegen ontpolderen. Lees eens iets over de Watersnoodramp in 1953, dan weet je waarom. De politiek gewenste natuurcompensatie voor de Westerscheldeverdieping had al lang gerealiseerd kunnen worden op het land of voor de kust. Bij de Hedwigepolder geldt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.