Commentaar

3 reacties

Hopen op wijsheid van kiezer

Een kabinetscrisis is wel het laatste wat Nederland kan gebruiken in deze economische crisis. Maar misschien zitten er ook lichtpunten aan. Het was geen gezonde situatie: een minderheidskabinet dat zelfs met haar omstreden, wispelturige en gekrompen gedoogpartner nog geen meerderheid had, was bezig aan de grootste bezuinigingsoperatie die Nederland ooit gezien heeft.

En er is veel meer nodig dan bezuinigen: er zijn hervormingen nodig op met name de woning- en de arbeidsmarkt. Ingewikkelde zaken waarbij de kwestie-Hedwigepolder, waar dit kabinet zich al bijna aan vertilt, klein bier is. Daarvoor is een kabinet nodig met een veel steviger democratische basis. Verkiezingen maken dat mogelijk.
In de tussentijd moeten de partijen omwille van het landsbelang constructief met elkaar samenwerken om de zaak draaiende te houden. Terecht wijzen de werkgeversorganisaties daar met klem op. Verlies van geloofwaardigheid op de financiële markten en daarmee oplopende rente kost Nederland meer dan extra bezuinigingen kunnen opleveren. Alles moet op alles worden gezet om die negatieve spiraal te voorkomen.
Of we in een nieuw kabinet de persoon van Henk Bleker terugzien is twijfelachtig. In de landbouw is hij geliefd, bij links heeft met name zijn natuurbeleid kwaad bloed gezet. Wat juist nu tegen hem pleit is dat hij destijds als partijvoorzitter het CDA in de armen van de PVV manoeuvreerde, de partij die het nu het erop aankomt zo laat afweten.

Laatste reacties

  • agratax1

    Johan ik denk dat als Nederland moet wachten tot de kiezer gesproken heeft en daarna de formatie, zijn we een jaar verder en de nodige miljarden verder in het rood. Laten de pluche bewoners nu voor deze ene keer eens voor landsbelang gaan en niet voor eigen belang (partij belang). Laat ze eens tonen dat ze meer lef hebben dan de PVV. Hadden ze in de Tweede Kamer moed gehad dan hadden ze de regering niet laten weggaan, maar hadden ze er met het kabinet de schouders onder gezet en waren ze met het begrotingsvoorstel aan de slag gegaan om met een minderheidskabinet / zakenkabinet voor 30 april een gedegen stuk af te leveren in de Brusselse burelen. Maar nee de dames en heren hopen bij verkiezingen een beetje groter uit de strijd te komen tegen een extra rente bedrag van honderden miljoenen per jaar. Dit heet op de centen passen en de gulden laten glippen. Of moet ik zeggen dat de politici zich laat leiden door ANGST.

  • John*

    aan link(s)e ,zoals natuurbeleid, hobby's ga je failliet.. je zal maar thuis komen na een dag hard werken en moeders heeft het hele huis vol bloemen gezet en geen geld meer over om eten te kopen... Dit kabinet was juist bezig om nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt te stimuleren i.p.v. van zware regelgeving. geef dit beleid nog een 6 jaar de kans en we hebben weer een gezonde marktgedreven economie waardoor er ook weer geld is om bloemen te kopen.

  • Mels

    Ga dat een SP`r maar uitleggen of nog erger een PvdA`er die willen toch alleen maar halen bij de hard werkenden en verdelen onder de niksnutten(de ouderen en degene die echt niet kunnen buiten beschouwing gelaten trouwens.)

Of registreer je om te kunnen reageren.