Redactieblog

1013 x bekeken

Henk, doe iets!

Een kunstonderzoek markeert de crisis bij het LEI.

Het LEI heeft een persbericht uitgestuurd over een onderzoek naar kunstsubsidies. Ik zie het bericht als een lichtkogel, een SOS. ‘Er is geen geld meer voor ons normale onderzoek, we zijn gedwongen op een andere manier ons geld te verdienen.’ Laat ik voorop stellen dat mijn Groningse universiteit op een andere manier wordt betaald. Wij zijn niet afhankelijk van de waandenkbeelden van EL&I. Ik zie alles dus van afstand, en met afgrijzen, gebeuren.
Verhagen heeft verzonnen dat onderzoeksgeld alleen nog beschikbaar is voor onderzoek in topsectoren, en alleen als het bedrijfsleven meebetaalt. Bij technisch onderzoek, naar geneesmiddelen of cement, kan dat nog lukken. Maar het bedrijfsleven is echt niet geïnteresseerd in onderzoek naar Europees landbouwbeleid, landvlucht of het inkomen van kleine boeren. Bij dat soort onderzoek gaat het om een publiek belang, om een publieke taak. En het zijn juist overheden die gevoed worden door zulke onderzoeksresultaten.
Als Bleker, en in de toekomst een opvolger, in Brussel vergadert, moet hij kennis bij de hand hebben van de verdeling van landbouwsubsidies, van de risico’s van spontane braaklegging en van inkomensvorming. Die kennis houd je in stand door er voldoende onderzoeksgeld in te stoppen. Het bedrijfsleven doet dat niet.
In een folder van Wageningen staat dat EL&I ook om een andere reden niet verdergaat met langjarige financiering van beleidsrelevant onderzoek. Het duurt te lang voor er onderzoeksresultaten zijn. Ja, goed onderzoek duurt soms lang. In kennis moet je langjarig investeren, niet met de waan van de dag voor ogen.
Ik verwacht niet dat Verhagen tot inzicht komt. Dus doe ik een klemmend beroep op Henk Bleker, die heeft meer boerenverstand. Henk, zorg dat wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken van de landbouw door kan gaan. Je baas maakt een cruciale fout. Doe iets!

Of registreer je om te kunnen reageren.