Redactieblog

Crisis helpt bij besluit zoet of zout Volkerak-Zoommeer

Zoet of zout? De vraag over het Volkerak-Zoommeer is eenvoudig, de oplossing niet. De economische crisis kan versnelling brengen in de besluitvorming: de zoetwatervariant is aanzienlijk goedkoper.

Het zoete Volkerak-Zoommeer kampt al sinds 1994 met problemen op het gebied van waterkwaliteit. Meermaals veranderde het meer bij warm en droog weer in de zomer in een zee van groene, giftige drap: blauwalg. Dit heeft zeer nadelige gevolgen: vogel- en vissterfte en het water is niet meer geschikt voor recreatie of voor beregening van gewassen.
Verzilting van het meer, vanuit de Oosterschelde, biedt de oplossing tegen het waterkwaliteitsproblemen. Maar dit heeft ook grote nadelen: de land- en tuinbouw in het gebied gebruikt het zoete water voor hun gewassen, het zoete water wordt gebruikt als drinkwater en ook de industrie gebruikt het zoete water.
In het Nationaal Waterplan van december 2009 heeft het toenmalige kabinet zijn voorkeur uitgesproken voor een zout meer. Voorwaarde was wel dat er een goede, duurzame oplossing komt voor de zoetwatervoorziening.
Tweede Kamerleden roepen staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) nu op om snel moet een oplossing te komen, nu de kwestie al zo lang speelt. In het kader van het Nationaal Waterplan is afgesproken dat er dit voorjaar een integrale besluitvorming over het Volkerak plaats vindt. De Tweede Kamer nam in januari 2011 een motie aan waarin die vraagt af te zien van het verzilten van het meer. Atsma heeft in zijn periode als Kamerlid duidelijk te kennen gegeven dat hij voor de zoete variant van het meer is.
Als staatssecretaris liet Atsma deze week weten dat de zoetwater-variant, waarbij het Volkerak en Zoommeer als waterberging geldt voor rivierwater uit het Hollands Diep, een 'altijd goede' oplossing is. Het Volkerak- Zoommeer kan er dan op het moment dat de stormvloedkering dicht is voor zorgen dat er toch voldoende berging is voor het rivierwater. Tegelijkertijd blijft er zoet water beschikbaar voor de landbouw, industrie en watervoorziening. Bovendien zijn de problemen met blauwalgen de laatste jaren fors verminderd. De kosten van de zoetwatervariant bedragen 70 miljoen euro.
De zoutwatervariant, waarbij zout water vanuit de Oosterschelde wordt ingelaten, is een betere oplossing voor de waterkwaliteit. Hierbij moet echter wel een alternatieve zoetwatervoorziening worden aangelegd. Gedacht wordt om dit via pijpleidingen te doen. Bovendien moeten maatregelen genomen worden om lekken van zout water naar het Hollands Diep worden tegengegaan. De kosten hiervan zijn 140 miljoen euro.
In de huidige tijd van economische crisis lijkt de keuze eenvoudig gemaakt. Er is geen geld voor het verzilten van het Volkerak-Zoommeer en dus lijkt de zoetwateroptie de beste keuze. Atsma wil daar nu nog geen formeel besluit over nemen, maar lijkt weinig keuze te hebben: de portemonnee bepaalt en daarmee zal het meer zoet blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.