Redactieblog

3 reacties

Zuivel en vlees niet in één schap

’Een onzalig plan”, zegt Hanna als ze leest dat de LTO pleit voor samenvoeging van alle productschappen. ”En voor de melkveehouderij helemaal een ramp.”

Ze is het totaal oneens met de visie die voorzitter Albert Jan Maat vorige week presenteerde. De Tweede Kamer wil dat de productschappen worden afgeschaft en minister Kamp wil ze reorganiseren. De productschappen zelf werken hard aan de afslanking van hun organisaties.
”Vermolmde instituten, die schappen”, constateert Hanna. ”Ze kabbelden mooi door op de oude wijze in een veranderende wereld. Nu opheffing dreigt, komt men in actie. Zwak, heel erg zwak. Ze hadden veel eerder moeten inspelen op het krimpende aantal boeren en tuinders en de grote fusies in alle sectoren. De heffingen hielden de slapende patiënt in leven.
En alle pluche van de bestuurszetels bleef bezet.
Bestuurders van landbouworganisaties en vakbond-en van allerlei kleur deden mee aan de pluche-
kleverij.”
Met dat laatste ben ik het helemaal eens. Overal zie je dezelfde bestuurshoofden. We worden op verschillende plekken door dezelfde mensen bestuurd. Dat brengt geen vernieuwing, maar verstarring. Nu wordt de rekening gepresenteerd.
”En dan probeert zo’n Maat nog te redden wat er te redden valt”, meesmuilt Hanna. ”Hij trekt meteen het slechtste plan voor de melkveehouderij uit de kast. Hij wil één productschap voor alle
sectoren. Met een andere naam, dat wel: Nederlandse Ketenorganisatie. Maar wel met de intensieve veehouderij en de melkveehouders in één organisatie. Dat kan niet. Zuivel en bio-industrie moeten gescheiden blijven.”
Zo is het. De bio-industrie zit al in het verdomhoekje van de Maatschappij. De melkveehouderij wordt steeds vaker in één adem genoemd met deze verguisde sector. En dat terwijl in de melksector totaal geen intensieve veehouderij aan de orde is.
”Daarom moet de melkveehouderij het plan van LTO-Maat direct afschieten”, zet Hanna. ”Wij moeten niet besmet raken met het maatschappelijke virus dat de andere sectoren bijna dodelijk raakt.”

Laatste reacties

  • natuurboer

    Citaat uit het artikel: 'De intensieve veehouderij in één organisatie. Dat kan niet. Zuivel en bio-industrie moeten gescheiden blijven.' Volgens mij een tegenstrijdige stellingname. Kunnen zuivel en bio-industrie binnen LTO dan wel in één organisatie ???

  • j.zegers1

    Hoe extensief is de melkveehouderij nog?

  • Rip

    Melkveehouderij is extensief. Niet te vergelijken met de intensieve veehouderij. Wij hebben minder dan twee koeien op een hectare. Wie praat dan over intensief? De problematiek is ook anders. Het gemiddelde bedrijf heeft misschien ruim 80 koeien. Niet te vergelijken met de bioindustrie, met duizenden dieren op een hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.