Commentaar

16 reacties

Voedselschaarste

Europa koerst op vrije markt en vergroening van het landbouwbeleid. In de voorstellen van landbouwcommissaris Dacian Ciolos voor hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid per 2015 worden zuivel- en suikerquota geschrapt. De im- en exportmogelijkheden worden ruimer. De wereldmarkt gaat een grotere rol spelen.

Dit mag niet ten koste gaan van de leefomgeving. Daarom zijn de subsidies gekoppeld aan een ingewikkeld pakket braakleg, vruchtwisseling en plattelandsbeleid.

De agrarische sector kijkt allang niet meer op van dit soort liberale voorstellen. De discussie gaat ook niet zozeer over de koers, maar veeleer over tijdspaden, procenten braak en of mais wel of niet als akkergewas telt. Het dreigt een interne discussie te worden van landbouwpolitici, agribusiness en boerenlobby.

Rob de Wijk, deskundige op het gebied van internationale betrekkingen, kan het niet langer aanzien. Hij verbaast zich over de gesubsidieerde braaklegging in Europa, terwijl de voedselschaarste in de wereld toeneemt. Hij ziet dat nieuwe grote economieën als China, Brazilië en India overal in de wereld met alle mogelijke middelen, inclusief een militaire opbouw, hun voedselvoorziening veiligstellen. Immers, voedselschaarste leidt tot onlusten, en dat willen de machthebbers voorkomen. Zij kopen grond in Afrika, Nieuw-Zeeland en sluiten mega-deals over graanimport met de Verenigde Staten, Canada en Argentinië.

Van Wijk is geen aanhanger van de vrije markt. Hij bepleit strategische allianties met deze nieuwe wereldspelers: melk, graan, vlees in ruil voor olie of metalen. Deze allianties kunnen een vergaand dwingend karakter kennen.

Het is een interessante insteek die de moeite waard is om in de discussie te betrekken. De vraag is of daar ruimte voor is. Ook in andere dossiers stellen deskundigen koerswijzigingen voor, neem de eurocrisis, maar volgen politici toch hun eigen agenda.

Laatste reacties

 • poldes

  Zodra ons geld niets meer waard is;dan gaan wij nadenken of wij misschien nog iets hebben om te kunnen ruilen.
  o ja als wij nog iets in de schuur of kelder hebben,dan tellen wij altijd nog mee en kunnen ze ons niet als afgeschreven beschouwen(in tijden dat geld gelijk is aan krantenpapier)
  Deze situatie zal volgens mij nog niet aan de orde zijn.
  Maar deskundige Van Wijk probeert ons diep na te laten denken over zoiets.

 • denker123

  Voedselschaarste ???? De enige oorzaak is de veel te snelle uitbreiding van de teelt van voedselgewassen voor de produktie van biobrandstoffen,dit veroorzaakt de huidige schaarste van mais,tarwe ,suiker enz. en daardoor prijsopdrijvende speculatie. Van de percentages van voedingsgewassen waar van nu al biobrandstoffen gemaakt worden schrikt men.De ethanolfabrieken voor tarwe ,en de mais die in vergisters gaat in Europa. In de V.S. 40% van de mais en 10% van de soyabonen ( in de V.S. staat 40% van de mais in de wereld ) in Canada 30% van de mais en 10% van de tarwe ,in Argentinie 30%van de soyabonen en 5% van de mais ,in Brazilie 52% van het rietsuiker in zuidelijke streken overal veel palmolie.Als dit allemaal op de voedingsmarkt was waren de graanbergen niet te overzien .Deze teelt voor biobrandstoffen past goed in het straatje van monsanto zo konden ze de teelt van g.g.o. rassen goedpraten omdat er anders schaarste aan voedsel zou komen ,ook door hun invloed in regeringen. Maar de conclusie is nu dat we deze g.g.o.rassen niet eens nodig hebben als we stoppen met de teelt van voedingsgewassen voor biobrandstoffen,wat ook de biodersiteit enorm zou verbeteren door minder continuteelt en uitputting van gronden ,en uitspoeling van meststoffen. Daarom is het zo belachelijk dat de eurocommisaris van landbouw land braak wil leggen. Terwijl de commisaris van verkeer in 2020 10% biobrandstof verplicht stelt voor het wegtransport .Vergaderen deze twee mensen nooit samen ??????

 • agratax1

  Het verhaal van Rob de Wijk gaat over de relatie Voedsel - Vrede. Dat we zat voedsel maken in de 'ontwikkelde' landen betekent niet dat er in de arme landen ook eten is. Wij zien eten als GELD/VERMOGEN/HANDELSWAAR maar voor het arme deel op de weeld is voedsel overleven en iets anders. Wat deden we en doen we nog steeds, we verbouwen die gewassen in Afrika en Azië die ons het beste uitkomen. Nadat we de waar in bv Aalsmeer hebben verhandeld denken we dat de Kenianen zoveel geld hebben gevangen dat ze ten kunnen kopen op onze markt. Helaas de verdienste aan de rozen is minimaal, maar de grond is voor voedselproductie uit de roulatie.

 • poldes

  In Aalsmeer worden nou niet direct onze eerste levensbehoefte,,voedsel'geveild.

 • agro1

  als er echt schaarste was, zouden onze producten niet sub-kostprys noteren. historisch gezien is voedsel aan afbraakprys. zal wel veranderen, de heer Rogers krygt echt wel gelyk, gelukkig!!!

 • Mels

  Bij echte schaarste stijgt van elk product de prijs tot ongekende hoogten,nu wordt er moord en brand geschreeuw als de tarwe boven de 20ct uitkomt waar we het 5 jaar terug moesten stellen met 14 ct,de moraal van dit verhaal is dat er nog steeds geen schaarste is,in tegendeel,als er echt schaarste komt dan stopt de biobrandstof productie vanzelf omdat het eenvoudig meer loont om voedsel te telen.

 • denker123

  In de V.S. moest er na '11 september' hals over kop biobrandstoffen komen om de olie uit de moslimlanden te vervangen .Maar dit is mislukt er wordt nog maar 1% van de aardolie vervangen door ethanol waar wel 40% van de mais voor nodig is Van deze ethanol is vorig jaar zelfs 10% uitgevoert omdat het in Amerika niet geplaatst kan worden??????,toch is het verplichte bijmenging van 10%ethanol met 90%benzine niet eens vol !!!!! Het rendement van etanol is ondermaats ,daar worden ook nooit cijfers over uitgegeven. Alleen de akkerbouwers en de graanhandel klampen zich nog vast aan de ethanol als prijsopdrijver voor mais De overheid is al lang overgeschakelt op schaliegas dat hier in overvloed beschikbaar is en spotgoedkoop is ,daardoor trekt de Amerikaanse economie wat aan En kunnen de Amerikaanse ethanol fabrieken het goedkoopst produceren in de wereld. Voor de mensen kan er veel gezonder voedsel geteelt worden zonder g.m.o.rassen en daardoor veel minder round up gebruik als deze nuttelose biobrandstoffen afgeschaft worden. De biobrandstoffen zijn alleen goed voor de winst van de multinationals zoals monsanto,cargill ,A.D.M.enz. en krijgen daardoor alle boeren in heel de wereld in hun macht !!!!!!

 • Mels

  Maar dat wil niemand horen terwijl het simpel de waarheid is.

 • John*

  dankzij die bio brandstoffen staan de teelten nu wel op een gezonde opbrengstprijs, ook de producten die er van gemaakt worden krijgen een eerlijke opbrengstprijs. Als er straks echt schaarste komt worden de bio fabrieken stil gelegd en is er alsnog voldoende eten. Door de overschotten wordt de teelt onrendabel en die zijn nu echt van de markt af! Dit is veel beter dan de overschotten dumpen in ontwikkelingslanden, deze landen krijgen nu ook de mogelijkheid om een gezonde landbouwsector op te bouwe.

 • denker123

  Waarschijnlijk zal dit niet lang duren John biobrandstoffen maken uit voedselgewassen alleen om de soya en graanprijzen hoog te houden. Met een liberale Wereldeconomie zoals nu gaat alles om rendement ,als dat er niet is duurt het niet lang. In Brazilie is de ethanolsector helemaal een vraagteken ,ze hebben al 40 jaar ervaring met ethanol produktie uit suikerriet en toch is hun produktie de laatste jaren sterk dalende .De bijmengplicht met ethanol is verlaagd van25%naar 20%,hun ethanol uitvoer is bijna volledig stilgevallen .Ook dit jaar zijn de oogstvooruitzichten slecht,ondanks dat de ethanolproduktie uit suikerriet het duurzaamst is door het gebruik van de hele plant zeggen alle wetenschappers Maar dit sterke punt is nu de grote zwakte geworden denk ik. In het suikerrietgebied bij Saulo Paulo is er volledig continuteelt en geen dierlijkemest met eigen ogen gezien 7 jaar geleden .Omdat er geen restplantedelen terug op het veld komen moet alle bemesting van massa's dure kunstmest komen ,zonder aanvoer van org. stof !!!!!!Zo krijgt men veel erosie en lagere suikeropbrengsten en extra kosten waardoor de velden te laat verniewd worden ,dit is allemaal in het belang van monsanto en consoorten.!!!!!

 • Mels

  Mestprobleem opgelost,tankers vol die kant op en stront slingeren maar....

 • jan10

  Beste denker:overal in de wereld word de grond leeggeroofd alleen in enkele eu landen is er wat dierlijke mest voorhanden,dus wat er in Brazilie gebeurt is niets bijzonders.
  De ethanol heeft alles met olie te maken want de meeste olie bevind zich in landen die niet betrouwbaar zijn.
  Dus men probeert wat onafhankelijker te zijn van die schurkenstaten en dat is maar goed ook.
  Er is voedsel zat op aarde dus wat in de olie draaien is geen enkel probleem.
  Vroeger ging er hooi en haver in de tractie nu wat olie,ik zie het verschil niet.

 • Mels

  VS heeft voor 300jaar olie op eigen bodem maar gebruikt er geen % van,hoezo olie raakt op.......

 • jan10

  Het winnen van olie heeft nog al wat kostprijs verschil n.l. een vat olie vol laten lopen in Iran heeft een kostpr.van $5.
  Een vat olie uit teerzand in Canada heeft een k.p.van $65-
  Teerzand olie is er zeker nog voor 100den jaren.

 • denker123

  Beste Jan 10 u zegt het zelf ' wat ' in de olie draaien ,heeft totaal geen rendement Er was pas iemand op bezoek hij heeft een auto die geschikt is voor Flex fuel dit is een mengsel van 85% ethanol en 15% benzine,met een volle tank rijdt hij 1/3 minder miles dan met het verplichte mengsel 10% ethanol 90% benzine Dus die verplichte bijmenging met 10% ethanol is in werkelijkheid maar goed 6%. De olie en aardgas die nodig is om de mais te telen en voor het ethanol produktieproces moet hier nog van afgetrokken worden.Aan fosfaat die nodig is om de mais te telen zal eerder een tekort als aan aardolie ,olie is vervangbaar maar fosfaat niet !!!!!! Amerika heeft olie genoeg overal wordt er gevonden de grootste velden in Noord -Dakota,Alaska en de zandolie in Canada ,de milleumannen weken nog wat tegen.nog een paar jaar en Amerika heeft geen olie meer nodig uit de moslim landen.Het leger kan al vertrekken De ethanolsubsidie is afgeschaft wel blijft de verplichte bijmenging van 10% ethanol door de oliemaatschapijen dit mandaat is bijna vol en daar zal het bij blijven De boeren willen 15% bijmengen maar dit is in de praktijk niet uitvoerbaar omdat auto`s van voor 2001 niet geschikt zijn voor deze brandstof. Wel geeft Amerika nog subsidie op de tweede generatie ethanol uit maisstro graanstro enz.,maar dit zien de boeren niet zitten omdat hun orgganische stof hiermee afgevoerd wordt,de meesten zaaien alleen kunstmest.

 • suleman

  dit is het woord van God ;
  er zal volgend jaar enkele dagen na eind mei hongersnood zijn , maar daarvoor zal er voedseltekort zijn dan zal het voedsel afgewogen aan de mensen gegeven worden

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.