Commentaar

1 reactie

Tijd voor juiste WOZ-waarde

Het is tijd dat gemeenten voor de landbouw de correcte WOZ-waarde vaststellen.

Gemeenten hebben hun zaakjes rond de bepaling van de WOZ-waarde van boerenbedrijven niet goed voor elkaar. Het lukt ze vaak niet de waarde van een agrarisch bedrijf juist vast te stellen. Veel bedrijven blijken te hoog gewaardeerd,
met als gevolg dat de boer te veel betaalt.
Om te beginnen te veel onroerende zaakbelasting, maar wat pas echt aantikt is dat een hoge beschikking leidt tot beperkte afschrijvingsmogelijkheden. Afschrijving
mag sinds 2007 tot 50 procent van de WOZ-waarde, dus maakt het voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting nogal wat uit of de waarde correct of 10
à 20 procent te hoog is vastgesteld. Met name bij oudere bedrijven gaat
het vaak mis. Sinds 2010 geldt de WOZ-waarde ook als basis om de erf- en schenkbelasting te bepalen.
Uiteindelijk kost een foute beschikking de boer geld, soms duizenden
euro’s per jaar. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de soms ook te lage vaststellingen voor boeren voordelig kunnen uitpakken. Al bestaat de kans dat een te lage schatting nadelig uitpakt als banken er toe overgaan de WOZ-waarde
te hanteren bij de hypotheekverstrekking.
Hoe dan ook, te hoog of te laag getaxeerd, een belastingsysteem moet correct zijn. Te meer nu het hier gaat om een gemeentelijke heffing met onvermijdelijk verschillen
in de wijze waarop gemeenten die uitvoeren.
Is er een oplossing? Ja, en nog een eenvoudige ook. Laat gemeenteambtenaren achter hun bureau vandaan komen. In plaats van dat ze met de Taxatiewijzer in de
hand op afstand de waarde van een bedrijf vaststellen, moeten taxateurs de boer op. Kijken of de situatie is zoals ze denken dat die is. Liever vandaag dan morgen.
LTO Nederland wil al jaren verandering, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamers willen het anders en toch maakt jaarlijks nog steeds een grote groep boeren met succes bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Het wordt tijd dat Den Haag de gemeenten tot de orde roept.

Eén reactie

  • Hermelien

    Het bedrijf van www.wozadviseurs.nl heeft kundige Registertaxateurs ook op agrarisch vlak. Door hen in te schakelen zal zekerheid verkregen worden over de juiste waarde en de WOZ-waarde vaak lager worden. Zij werken voor ons gratis via een wettelijke vergoeding. Dus goede tip!

Of registreer je om te kunnen reageren.