Commentaar

3 reacties

Oostvaarderswold

Dat landbouw moet wijken voor natuur, is geen automatisme meer.

In de afgelopen decennia was economische groei een vanzelfsprekendheid, evenals het afstaan van productieve landbouwgrond ten gunste van natuur en recreatie. Het tij lijkt nu gekeerd, met het natuurproject Oostvaarderswold in de provincie Flevoland als markeerpunt.
Mede wegens bezuinigingen trok Den Haag in 2010 al zijn handen af van de kostbare verbindingszone. Toch ging de provincie door, willens en wetens. Zij was blind voor ontwikkelingen bij de Blauwestad en Wieringerrandmeer; die megaprojecten toonden al eerder dat het veranderen van bestemmingsplannen op zijn zachts gezegd geen garantie is voor succes.
De economische wind die sinds 2008 uit een compleet andere hoek waait, dwingt politiek en maatschappij om het roer om te gooien. Het dreigende miljarden-begrotingstekort, waarover VVD, CDA en PVV nu in het Catshuis onderhandelen, dwingt tot drastische keuzes om ons land economisch niet nog verder te laten afglijden.
Daarbij zal, net als in andere landen, ook worden gekeken naar verkoop van staatsdeelnemingen. Een van de snel afstootbare bezittingen is de grondvoorraad van het rijk. Domeinen heeft zo’n 50.000 hectare landbouwgrond in bezit. Bureau Beheer Landbouwgronden heeft nog eens circa 25.000 hectare grond, deels voor omzetting in natuur.
Bij onderhandse verkoop van een deel van deze gronden aan institutionele beleggers is dan snel €1,5 miljard vrij te maken. Bij uitponden aan boeren is dat zo maar €200 miljoen meer. Dat zal de grondmarkt tijdelijk even flink drukken, maar het is op de lange termijn gunstig voor de productiviteit van ons land en de landbouw in het bijzonder. Vooral als de overheid de keuze maakt om de opbrengsten deels weer te investeren in projecten die structureel echt meer ruimte bieden voor landbouw en ook natuur. De inpoldering van de Markerwaard bijvoorbeeld?

Laatste reacties

  • agri2

    Eens komt de tijd dat ze de 'nieuwe' natuurgebieden weer gaan ontginnen om er weer landbouwgrond van te maken.

  • Mels

    Jep,als er maar weer honger komt en anders gebeurt het niet en verwilder de boel omdat er geen geld en kennis is om te beheren,trouwens alle beheerde, aangelegde en omdijkte natuur in Nederland is NEP,NATUUR is AFBLIJVEN,alle natuur onder zeeniveau is NEPtuur omdat de dijken doorsteken pas echte natuur is,neem Schoorl,duin verbrand,miljoenen schade,mij lijkt dat afblijven en hooguit wat boompjes planten om verstuiven tegen te gaan genoeg is,maar wat schetst de verbazing;miljoenen zijn nodig voor duinherstel,nou vraag ik je,duin herstel zal wel zakkenvullen van arme natuurclub bestuurders zijn.

  • Willem1962

    Tja, dat natuur gedoe zal toch ook wel eens stoppen lijkt mij. En zoals gesteled, word het idd niet eens tijd om die Markerwaard nu eens in te polderen? Daarvoor was er volgens mij een dijk helemaal bestemd dus huppekee, inpolderen die hap, dan kan er over een tien jaar weer een nieuwe generatie boeren aan de slag daar.

Of registreer je om te kunnen reageren.