Redactieblog

3 reacties

Melkprijs

Volgens de voorloper van deze krant stelde een hoge functionaris van de Rabobank in oktober vorig jaar dat melkveehouders met een melkprijs van 32 cent best een redelijk inkomen kunnen behalen.

Kort daarvoor had LEI-onderzoeker Jakob Jager een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat de kritieke melkprijs voor het gemiddelde melkveebedrijf in de periode 2006-2010 ruim 38 cent bedroeg. De kritieke melkprijs is net voldoende om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Als de ontvangen melkprijs lager is, komt een groot deel van de melkveehouders op termijn in problemen. De kritieke prijs verschilt uiteraard van bedrijf tot bedrijf en wordt sterk beïnvloed door de ontwikkeling van de kosten.
Bij de berekening wordt rekening gehouden met de geldende toeslagen en subsidies. Zonder toeslagen zou de kritieke melkprijs een cent of 4 hoger zijn.
In 2010 behaalde het gemiddelde melkveebedrijf (670 ton melk) volgens het LEI, bij een melkprijs van 37 cent, een bedrijfsinkomen van ruim 48.000 euro, inclusief ruim 30.000 euro aan toeslagen. Daar kwam nog 18.000 euro aan inkomen van buiten het bedrijf bij. Het bedrag aan besparingen – wat overblijft nadat aan alle verplichtingen voor bedrijf en huishouden is voldaan – bedroeg eveneens 18.000 euro. Het bedrijfsinkomen was dus maar net voldoende om aan alle verplichtingen te voldoen.
Als in 2010 de melkprijs 32 in plaats van 37 cent was geweest, en alle andere posten hetzelfde waren gebleven, had de gemiddelde melkveehouder een bedrijfsinkomen gehad van minder dan 15.000 euro. Hij had dan ook een zelfde bedrag op zijn vermogen ingeteerd. Zonder toeslagen zou het gemiddelde bedrijfsinkomen bij een melkprijs van 32 cent duidelijk negatief zijn geweest.
Er zijn ongetwijfeld melkveehouders die bij zo’n prijs voldoende inkomen kunnen behalen. Bovenstaande cijfers wijzen er echter op dat een groot aantal van hen in problemen zou komen, althans bij het huidige kostenniveau.
Bij de Rabobank moeten ze toch de publicaties van het LEI eens beter lezen. Hier ligt vast een mooie taak voor Ruud Huirne.

Laatste reacties

 • poldes

  als er iemand bij de rabobank aanklopt als melkveehouder om een of bij/financiering;dan moet ook gekeken worden naar ,,rust in melkveeland'.
  Er moet tenslotte vollop gemolken worden om de gefinancierde zuivelondernemingen van grondstof te voorzien.
  Tenslotte werken hier werknemers die recht hebben op een cao loon.
  Ook hebben deze werknemers een financiering bij een bank op hun bezit.
  Als bank heb je een betje de zorg en een stuur in de hand ,om door middel van noodschakels de ketting heel te laten.
  D ketting iedere keer doorknippen daar is tenslotte niemand bij gebaat.

 • cowsboy

  er hebben er wel eens meer geroepen dat ze voor 30 cent kunnen melken , maar die zijn allang geen boer meer.
  als je geen aflossingen en zo hebt kun je het wel een paar jaartje s volhouden maar dan is het ook zo gebeurt hoor

 • corne96

  cowsboy klopt hele maal vroeg kon dat en nu ook als je een stal heb die afbetaalt heb maar de omkosten zijn nu ook omhoog gegaan en de wetten verscherpt als je nu meot je gewoon een prijs hebben van 35 cent minimaal en als je het netjes wil hebben 40 cent

Of registreer je om te kunnen reageren.