Commentaar

1 reactie

Iets boervriendelijker

Boeren merken dit jaar bij de Gecombineerde Opgave de inbreng van gezond verstand.

Na jaren lijkt Dienst Regelingen de zaken op orde te hebben rondom de Gecombineerde Opgave. Vanaf 1 april moeten 80.000 boeren deze verplichte administratie indienen bij het agentschap. Voor de 55.000 boeren die bedrijfstoeslag aanvragen, dreigt een korting als de opgave niet op 15 mei in Assen ligt.
Al jaren klagen veel boeren over de Gecombineerde Opgave, niet ten onrechte. Vooral de perceelsregistratie riep veel weerstand op. Toen voormalig landbouwminister Verburg in 2009 zelf perceelsgrenzen ging vastleggen in opdracht van Brussel, was het hek van de dam. Het draagvlak onder de opgave was weg. Grenzen bleken niet te kloppen. Gevolg: veel gedoe rondom de perceelsregistratie, de uitbetaling van de bedrijfstoeslag liep vertraging op en langdurige bezwaarprocedures.
Goed nieuws is dat de Gecombineerde Opgave dit jaar een stuk boervriendelijker is. Oorzaak is het verbeterplan met 74 punten voor DR van adviseurs Korff en Blauw. De eerste resultaten van het gezonde boerenverstand dat het tweetal heeft ingebracht, zijn nu zichtbaar. De Gecombineerde Opgave telt nu minder vragen in het onderdeel Landbouwtelling. Belangrijker nog: bij de perceelsopgave worden boeren direct op de hoogte gebracht als een perceel wordt opgegeven dat al in gebruik is bij een ander. Verder kunnen boeren hun gps-meting invoeren in de opgave en daarmee exact de perceelsgrenzen vastleggen. Geen discussie meer.
Vorig jaar deed 90 procent van de boeren de opgave via internet. Zij zullen zien dat de online module verbeterd is. Niemand staat te springen om administratie, maar die hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Feit is dat het jaarlijkse administratieve hoogtepunt boervriendelijker is geworden. Gelukkig maar. Nu hoeft Bleker alleen nog maar zijn belofte waar te maken: dit jaar weer vroeg de bedrijfstoeslag uitbetalen. Dan ervaren alle boeren het aan den lijve: het is beter geworden.

Eén reactie

  • jampie

    wat zou het fijn zijn als we die troep er niet meer bij hadden. Wat dat betreft vraag ik mij af wat de ambtenaren weer gaan bedenken als we geen bedrijfstoeslag krijgen. Het is trouwens in iedere branche een administratie van heb ik jou daar. Ik denk dat de meeste burgers er helemaal geen idee van hebben hoe zon administratietroep het is in het bedrijfsleven

Of registreer je om te kunnen reageren.