Commentaar

961 x bekeken 2 reacties

Er is toekomst na het GLB

De Nederlandse landbouw profiteerde maximaal van 50 jaar EU-landbouwbeleid.

Ik ben opgegroeid met het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In mijn jeugd, begin jaren zeventig van de vorige eeuw, zag ik overal in de buurt Ford Dexta’s en Massey Ferguon-trekkertjes karren. Die hadden de paarden al lang verdreven, net zoals de knalgele New Holland M103-maaidorsers de zelfbinders. Her en der verrezen langgerekte koeienstallen met blinkende golfplaten naast de oude boerderijen met rieten daken.

Ook wij moesten kiezen: investeren in een ligboxenstal of specialiseren in akkerbouw. Het werd het laatste. De melkkoeien waren koud weg of er verrees een bewaarplaats, mede gefinancierd met de opbrengsten uit de Slacht- en omschakelingsregeling (Slom). Het waren gouden tijden. Je kon bijna niets fout doen; wat je ook deed, het leverde vrijwel zeker een goede opbrengst op. Dankzij de prijsgaranties van het GLB.

Daarna kwam de keerzijde van het sprookje: gigantische overschotten en dito landbouwuitgaven. Ondanks massief verzet met spectaculaire trekkerdemonstraties volgden harde ingrepen als superheffingen en afbouw van prijzensteun. Boeren die niet van de subsidieverslaving afkickten, haakten massaal af.

Desondanks heeft het GLB de Nederlandse landbouw geen windeieren gelegd. Geen andere landbouwnatie heeft het gemeenschappelijke marktbeleid zo uitgemolken ten gunste van de export. Mede hierdoor is Nederland nog steeds de tweede exporteur van agro- en foodproducten ter wereld, na de Verenigde Staten.

Het aandeel van de landbouw in het EU-budget is intussen gekelderd van 70 procent begin jaren zeventig naar 41 procent nu. Onder druk van de belastingbetaler zal dat aandeel de komende decennia wellicht nog verder afnemen. Desondanks heeft de dynamische Nederlandse landbouw alles in zich om een wereldspeler te blijven. Want sectoren die niet rechstreeks profiteerden van het GLB, denk aan varkensvlees, kippenvlees, eieren en de glastuinbouwtak, hebben al bewezen: hoe minder de steun, hoe meer het ondernemerschap tot bloei komt.

Laatste reacties

  • pdenh1

    Het is inderdaad zo, dat het GLB Nederland geen windeieren heeft gelegd, integendeel. Er is agrarisch ondernemerschap getoond. Zeker in de vleesectoren. Vraag is, welke richting de vleesconsumptie uitgaat, gegeven toenemende aversie tegen vlees, al of niet gefundeerd. Zoals reeds eerder aangegeven zinjn zg. 'ketenstudies'waarin alle schakels van de betrokken bedrijfskolommen zijn vertegenwoordigd, nood zakelijk om strategie en beleid te ontwerpen voor productie en consumptie. Rundvee-varkens-en pluimveesector moeten weten, waarheen hun quo vadis gaat, rekening houdend met al of niet appreciatie voor hun producten. Het GLBaspect kan daarbij evenmin gemist worden, juist omdat de EU zo belangrijk is voor deze sectoren.

  • poldes

    De Nederlandse minister van financien heeft meerdere jaren geklaagd dat hij zoveel aan Brussel moest betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.