Redactieblog

10 reacties

Deltaplan voor mestverwerking

"Mest wordt de begrenzing van de ontwikkeling van de bedrijven', zegt Hanna een beetje overbodig. "Dat wisten we al", zeg ik haar.

”Je moet me uit laten praten”, gaat ze lichtelijk gepikeerd verder. ”Ik bedoel dat deze waarheid nog niet overal is doorgedrongen. De vakbond voor melkveehouders en de varkenssector spartelen nogal tegen. Hun achterban nog meer. Ze gaan te veel uit van het verzachten van maatregelen en vrijstelling voor bedrijven, die hun overschot zelf kunnen afzetten.”
”Een boer mag toch proberen zijn eigen problemen op te lossen?”, breng ik er tegenin. ”Echte ondernemers vinden zelf wel een oplossing. Te veel regels, zoals verplichte mestverwerking, ik moet er niet aan denken. Vooral als ik het zelf niet heb veroorzaakt”.
”Kortzichtig”, maakt Hanna korte metten met mijn mening. ”We hebben als dierlijke sector een gezamenlijk probleem. Voor 2015 moet dat opgelost zijn. We praten er al jaren over en de tijd dringt. We denken dat de buurman het wel oplost. Vergeet het maar. Het probleem is van ons allemaal en we moeten er samen de schouders onder zetten. Ik denk aan een soort deltaplan voor de mestverwerking.”
Ik kijk Hanna vragend aan. Ze heeft er kennelijk over nagedacht.
”We moeten het niet zien als een probleem, maar als een kans”, vervolgt Hanna. ”De vraag naar voedsel stijgt in de wereld. Kunstmest wordt schaarser en duurder, terwijl er een tekort aan fosfaat ontstaat. De bestanddelen van mest worden steeds meer waard. Daarnaast is er de vergisting. Ook energie wordt duurder. Biogas zal steeds aantrekkelijker worden.”
”Daarom moet er een deltaplan voor heel Nederland komen voor de verwerking van mest. De hoeveelheden, de bestemming en de verwerking. Daar past een subsidiebeleid bij. Dat kan mooi worden betaald uit de toeslagenpot van Brussel. Die moet besteed worden aan duurzame doelen. Wat is er duurzamer dan het mestprobleem op te lossen door meer biogas te produceren, de voedingstoffen van mest beter te benutten en te besparen op kunstmest?”
Ik zwijg. Moet er even over nadenken.

Laatste reacties

 • StichtingHetPlatteland

  Deltaplan voor mestverwerking goede gedachte, denk ook aan samenwerking met Belgie (VCM). Dinsdag 20/3 studiedag en overleg in Antwerpen met het Vlaams Coordinatiecentrum Mestverwerking, goede club. Deltaplan hard nodig voor alle sectoren tesamen, en geredeneerd vanuit de afzetkant, bemestingswaarde, vraag vanuit akkerbouw, groenteteelt, fruitteelt enz..Dus VRAAGgestuurde mestverwerking in de gehele Benelux, ook nodig voor de toekomst&bedrijfsontwikkeling van de melkveehouderij!

  Ad Merks
  @boerenlog

 • Rip

  Echt een lulverhaal, vergaderboer. Hanna neemt zo het mestoverschot van de intensieve bedrijven op haar schouders. Dat ben ik als m elkveehouder niet van plan. Ik heb geen mestoverschot, krijg het warschijnlijk ook niet en ben niet van plan voor de varkens en kippenboeren te betalen. Elke sector moet dit voor zichzelf oplossen.

 • grolschzetor

  @Rip. Ten eerste hebben de kipperboeren dit al opgelost.

  Ten tweede verwacht jij dat in melkveehouderij geen mestoverschot komt? (2015?)

 • w.zwanenburg1

  Beste vergaderboer, de varkenssector (NVV) was de eerste die 1.5 jaar geleden al een blauwdruk voor een dergelijk deltaplan heeft gepresenteerd! Daarna hebben we gezamenlijk (NVV met ZLTO en vakgroep LTO) onze visie opgesteld en hiervoor gezamenlijk lobby gevoerd richting politiek, EL&I en I&M. Deze visie past behoorlijk goed in plaatje wat Hanna schetst en ik ben het daar dan ook mee eens. Het conceptwetsvoorstel wat eea moet gaan bewerkstelligen gaat binnenkort naar de Raad van State en zal voor de zomer nog in de Kamer behandeld worden. Intussen zijn we als sector achter de schermen druk bezig om ons beter te organiseren om die verwaarding voor elkaar te krijgen. Daarvoor is wel meer regie nodig. Wat wel spannend gaat worden is het wel/niet afschaffen van de dierrechten irt het loslaten van het melkquotum.Hanna merkte terecht op; als dierlijke sectoren hebben we een gezamenlijk probleem.
  Wyno Zwanenburg NVV voorzitter

 • poldes

  Is in in het mestplan een exit op uitbreidingen opgenomen?,en wie bepaalt van waneer een uitbreiding een uitbreiding is/was.
  Er is 23 jaar geleden bij ons verplicht Fl 2500,--ingehouden;om grootschalige mest te verwerken.
  De mest kwam niet in de fabriek.
  Er is om ons heen sindsdien nog al wat uitgebreid.
  Heeft het mestplan het in zich om dit ooit te stoppen?

 • zentsbeheer1

  Beste Rip,
  Over welk `lulverhaal`heb je het nou, Pluimveehouders hebben hun mest probleem jaren geleden al opgelost, op ons bedrijf is de gedroogde mest zelfs een neven produkt dat jaarlijks een leuke cent opbrengt, uiteraard zijn hier de nodige investeringen en inspanningen aan vooraf gegaan. Ik ben dus inderdaad niet bereid om straks voor jou koeien te betalen !

  Zents, Ruurlo

 • Rip

  Het mestprobleem van pluimveehouders opgelost? Vergeet het maar, Zents. Lees in Nieuwe Ooogst van deze week. Pluimveehouder Doppenberg in Slootdorp moet zijn mest naar Duitsland afzetten. Dat kost volgens hem veel. Twee gezinnen zouden er van kunnen leven. Wat oplossing van het mestprobleem voor pluimveehouders?

 • H Zonderland

  Mestverwerken kan goed werken mits er produkten uit voortkomen waar vraag naar is en er naar ratio voor betaald word. Dat is wat anders dan berichten waaruit blijkt dat er voor 12 euro/ton of meer (verplicht) gecontracteerd wordt in een kostbaar en onderhoudsgevoelig verwerkingsprocedé zonder duidelijke afzetmarkten. Hiermee wordt (onbedoeld) een prijsbodem voor mestafvoer gelegd. Het verbranden van pluimveemest is weliswaar mestmarktontlastend maar als door de hoge temperatuur het fosfaat versinterd tegelijkertijdtijd verkwisting van een hoogwaardige grondstof.
  Het is nu al mogelijk (gescheiden) mest biologisch te drogen en te exporteren maar blijkbaar wil men dit (nog) niet.

 • info104

  Om het mestoverschot weg te poetsen zal er wel wat moeten gebeuren, vooral de boer die meer mest produceerd als hij op zijn grond kan plaatsen, zal enerzijds afgevoerd kunnen worden naar de akkerbouw in Ned. en de rest zal naar derde landen moeten ,maar daar schuilt een gevaar b.v. bij het uitbreken van een dierziekte wat regelmatig toch gebeurd dan weigerd elk land de export. Dan blijft verwerken over, hier zitten ook noch grote problemen .Wanneer we omgekeerde osmose toepassen kan nu het restwater niet op de sloot worden geloosd het water is dan noch steeds mest volgens de wet ,dat moet dan alsnoch worden uitgereden, het enige is dat er veel van op het land mag, maar de kosten van uitrijden blijven. Dat zal betekenen dat de te verwerken mest een hoog prijskaartje krijgt en we ons de markt uit prijzen met een te hoge kostprijs t.o.v.het buitenland .Waarschijnlijk is reductie op de productie wel een noodzakelijk gegeven wat we eigenlijk niet willen ,dat hoort niet bij ons moderne ondernemen.
  Wanneer we toch gaan verwerken zullen er jammer genoeg overheidsregels moeten komen om hier een sucses van te maken , anders word het net een Promest, Bleker heeft hierin al een voorzetje gegeven ,en ik denk dat hij er niet ver naast zit.

 • zentsbeheer1

  Rip, niet teveel met namen strooien en je eigen naam verbergen, komt zo betrouwbaar over, en ik rij toch echt een leuke auto van de opbrengst van de gedroogde mest !

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.