Redactieblog

4 reacties

Bleker gedwongen tot stellen norm voor omvang veehouderij

Lange tijd leek staatssecretaris Henk Bleker van landbouw weg te komen met een visie op de toekomst van de veehouderij zonder dat hij concrete grenzen aan de maximale omvang van bedrijven stelde.

Met het argument dat de maximale omvang afhankelijk is van de locatie en dat regionale en lokale overheden hier het beste zicht op hebben, wist hij een harde norm te voorkomen.
In zijn visie op de toekomst van de veehouderij gaf Bleker wel een richtlijn: per bedrijfslocatie moeten twee gezinsinkomens verdiend kunnen worden. Dat komt overeen met ongeveer 300 tot 400 koeien, 6.000 vleesvarkens, 200.000 vleeskuikens of 100.000 leghennen.
De sterke oppositie, een aangenomen motie over de norm van een megastal en het brede maatschappelijk debat dwingen Bleker tot het stellen van een echte grens. De staatssecretaris verpakt zijn besluit zodanig, dat ook de agrarische CDA-achterban zich achter zijn besluit zou kunnen scharen.
Bleker zegt zich zorgen te maken over de geluiden die hij krijgt bij spreekbeurten in den lande. Hij hoort dat met name jonge boeren zich zorgen maken over hun toekomst nu ze moeten concurreren met grootschalige bedrijven en in hun ontwikkelingsruimte worden belemmerd door megabedrijven in de buurt. Volgens Bleker belemmeren de megastallen hiermee de economische ontwikkeling van het Nederlandse platteland.
De aankondiging van Bleker dat hij in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een norm wil stellen voor bedrijfsomvang, is voor de partijen reden om hun standpunten opnieuw op tafel leggen. Oppositiepartijen Groenlinks, PvdA, SP en PvdD houden de norm van Alterra aan; 250 melkkoeien, 7.500 vleesvarkens of 120.000 leghennen. CDA voelt meer voor de norm van Daan van Doorn: vier volwaardige arbeidskrachten per bedrijf. VVD zegt nog niet toe te zijn aan het stellen van een grens.
De bal ligt politiek bij de PVV. PvdA-er Tjeerd van Dekken heeft moties opgesteld waarin hij vraagt om een noodwet om de komst van meer megastallen te voorkomen. Maar door de wispelturigheid van de PVV in het dossier heeft Van Dekken die moties voorlopig aangehouden.
De discussie zal de komende weken in de wandelgangen worden beslecht. Bleker moet de grens stellen bij dié maat waarbij hij een Kamermeerderheid achter zich krijgt. Hoewel een AMvB normaal niet aan de Kamer wordt voorgelegd, zou dat in dit geval toch kunnen gebeuren.
Los daarvan is draagvlak voor Bleker van groot belang, omdat hij al veel kritiek krijgt op zijn natuurbeleid. Reden temeer voor hem om met een norm te komen, ook al hebben juristen nu al twijfels bij de juridische houdbaarheid van een maximum aantal dieren per bedrijf.

Laatste reacties

 • brabantsduitserke

  bv 1 bv 2 bv 3 gmbh1 gmbh2 gmbh3 mts 1 mts 2 mts 3 holding groep enz

 • Mels

  Maar niet op een adres......

 • william1

  2 maal gezins inkomen is dat 2x minium norm of 2 x minister salaris 200.000 euro of 2 maal een salaris van Paul de Leeuw 1.000.000,-
  Een ondernemer heeft nooit een echt salaris gekregen . De markt invloeden van buiten nederland zijn enorm,we zitten niet meer op een eiland maar in Europa.
  Laats was minister bleker in brabant maar hij was zoveel aan de praat dat uit de zaal over deze stand punten geen discusie uit voort mocht komen.
  Het CDA zal er zwaar weer mee krijgen .

 • zanden

  Pas wanneer wij ( als producenten en consumenten) in harmonie samenwerken met de dieren, met moeder aarde en met al wat op en in haar leeft, is het oké. Pas dan en niet eerder zal de maatschappelijke kritiek verstommen als sneeuw voor de zon. Want pas dan is er sprake van een win-winsituatie, een situatie waarbij ieder die betrokken is er bij gedijt. De boer ( een goede boterham), de dieren ( een leven naar hun eigen aard en behoeften), de aarde ( bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en gezonde lucht) en de consument ( een kwaliteitsproduct). Het kan niet zo zijn dat de boer ( een goede boterham) en de consument ( goedkope kiloknaller) er eenzijdig bij kunnen denken te winnen over de ruggen van de dieren, de bodemgesteldheid en het milieu. Dat zal een doodlopende weg blijken te zijn met het bekende boemerangeffect. Tja, wij mensen, wij zijn hardleers. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.