Bij val kabinet worden Blekers resultaten snel teruggedraaid

Het kabinet leek deze week even op springen te staan. Voor de landbouw is dat geen goed nieuws. Staatssecretaris Bleker heeft zich de afgelopen twee jaar ingespannen voor de sector. Dat hij na een val terugkeert, is onwaarschijnlijk.

Een bijzonder sms’je woensdag van de RVD. Na weken van mediastilte werd plotseling gemeld dat de onderhandelingen in het Catshuis een moeilijke fase doormaken en daarom waren geschorst. De boodschap was duidelijk: het kabinet stond op springen. Een dag later echter herpakten de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zich en konden de gesprekken worden voortgezet.
Voorlopig dan, want de situatie blijft precair. Met name de partij van Geert Wilders heeft grote moeite met de plannen die op tafel liggen. Om de benodigde miljardenbezuinigingen te realiseren, zijn hervormingen nodig die zijn achterban niet ziet zitten. Het is dan ook ongewis of de haard van de ambtswoning van premier Mark Rutte binnenkort witte rook door de schoorsteen zal jagen.
Niettemin zit het kabinet nu bijna zeshonderd dagen op het pluche. Wat heeft het in die tijd bereikt op landbouwgebied? Welke plannen zitten er nog in de koker? En wat zou het alsnog mislukken van de Catshuisonderhandelingen voor de sector betekenen?
In die eerste categorie (’bereikt’) is het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker het meest in het oog springend. Zoals reeds in het regeerakkoord aangekondigd, heeft hij een flinke bezuiniging doorgevoerd, verantwoordelijkheden bij de provincies gelegd en voor ondernemers belemmerende regelgeving opgeruimd. Het gevolg is een flink afgeslankte EHS, voor veel boeren een lang gekoesterde wens.
Daarmee samenhangend (maar in de categorie ’in de koker’) is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die het boeren in Natura 2000-gebieden gemakkelijker moet maken uit te breiden. Daar waar zijn voorganger er niet in slaagde uitgewerkte plannen te presenteren, lukte dat Bleker wel. Maar het dossier is nog verre van afgerond en de twijfels over de juridische houdbaarheid zijn groot.
Ook op veel andere grote en kleine dossiers heeft Bleker de eindstreep nog niet gehaald. Zo zit er nog wetgeving op het gebied van mest en megastallen in het vat, moet de Wet dieren nog door het parlement en zijn uiteraard de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in volle gang. Ook is de ontpoldering van de Hedwige nog niet afgewend. Op andere ministeries is men bovendien druk doende met de toekomst van de product- en waterschappen.
Dat Bleker zijn werk kan afmaken als de onderhandelingen in het Catshuis definitief mislukken, is klein; het CDA doet het slecht in de peilingen. En zonder de christendemocraten in de regering is het niet ondenkbaar dat een groot aantal van de door de staatssecretaris ingezette ontwikkelingen worden afgebroken en bereikte resultaten teruggedraaid. De linkse oppositie slijpt in elk geval alvast de messen. Voor de sector is het daarom te hopen dat de RVD voortaan wat meer positieve sms’jes de wereld instuurt.

Of registreer je om te kunnen reageren.