Redactieblog

5966 x bekeken 23 reacties

Bedrijfsvergroting gaat door

Wie denkt dat schaalvergroting van bedrijven in de landbouw nog is te voorkomen, vergist zich.

We moeten groter en rationeler.

Niet omdat boeren dat beslist willen. Die zouden best kleiner willen blijven als ze maar een goed inkomen kunnen verdienen. Op kleine bedrijven gaat dat echter niet. Om de eenvoudige reden dat de kosten van kapitaal en arbeid te hoog zijn in ons land.

Wat dat betreft zitten we in Nederland niet goed als boeren. De grond is duur, evenals de arbeid.

Daarnaast is het kapitaal – als je het kunt krijgen – goedkoop. Dus zit er maar één ding op: zoveel mogelijk uit je grond halen met zo weinig mogelijk arbeid.

Dat betekent mechanisatie. Niet voor niets groeit het aantal melkveehouderijbedrijven met een robot als kool. Niet voor niets hebben loonbedrijven een goede boterham. Ze nemen bovendien een stuk investering over van de boer, terwijl ze met hun grote machines veel hectares kunnen bewerken. Ook hier geldt weer: arbeid minimaliseren en machines (=kapitaal) het werk laten doen.

Zo tekent zich de toekomst af.

Steeds meer kleinere bedrijven leggen het loodje omdat er geen droog brood te verdienen is. De grote bedrijven hadden het de afgelopen tientallen jaren goed en dat zal voortduren. Gewoon door met zo weinig mogelijke arbeid zoveel mogelijk uit de grond te halen. En maar hopen dat de Rabo met goedkoop geld ons blijft helpen.

Die Rabo zal dan wel vaker een keus moeten maken. Kleine, achterblijvende bedrijven niet en vooruitstrevende grote bedrijven wel financieren. Zo stuurt men wellicht ongewild de ontwikkeling naar groter.

Laatste reacties

 • agratax1

  Vergaderboer u beweert at >groot< per definitie ook >rendabele opbrengst< per eenheid betekent. Hier zou ik niet zo maar ja op durven zeggen. Hoe vak hebben we al niet gezien dat door explosieve opbrengst groei de opbrengst prijs onder uit ging en van rendabele productie geen sprake mee is. Een familie bedrijf werkt doorgaans met lagere arbeidskosten dan een bedrijf met vreemd personeel en machine kosten zijn op zowel een klein als een groot bedrijf controleerbaar. Helaas zien we maar te vaak dat het kleinere bedrijf in zijn enthousiasme machines koopt op de >groei<, dus op dat moment te duur. Mijn stelling is: 'Houdt de kosten in de hand'. Hier is meer nodig dan alleen de arbeidskosten onder het vergrootglas leggen en de rest komt vanzelf, zo u suggereert. De trend naar grotere bedrijven kan alleen gestopt worden door politieke besluiten, die onder 'dwang' van de openbare opinie en aanstormende verkiezingen genomen worden. Dat dit op termijn ernstige economische gevolgen voor het land kan hebben zal op dat moment de politeik even niet deren, hun imago van >progressief, diervriendelijk etc.< en de daaraan gekoppelde stemmenwinst zal meer tellen dan het BNP. Het BNP is latere zorg, liefst de kopzorg van je politieke tegenspeler die de moed heeft om te regeren.

 • vof klaasen

  Misschien is verhogen van efficiëntie irt het genereren van inkomsten per gezinsbedrijf een beter begrip dan schaalvergroting! Dit kan gerealiseerd worden door b.v. groei, maar ook verbreding (b.v. zorg of natuurbeheer). Groei zal dus vaak wel een te volgen weg zijn, maar schaalvergroting heeft vaak een verkeerde lading gezien de huidige discussie over de grote van bedrijven.

 • Mels

  Schaalvergroting wordt gezien als het houden van meer dieren op minder meters en dat is nu juist wat het niet is in welke sector je ook kijkt.Ook het mest probleem is er helemaal niet want uiteindelijk zullen er in totaal niet extreem veel dieren bij komen.

 • ACB

  Was het niet zo dat de Italiaanse boer de kleinste was,maar verhoudings gewijs met de meeste opbrengst.????

 • trekker123

  Kijk, dat is nog eens nieuws. Dat de loonwerkers een goede boterham verdienen. Dan kunnen die tarieven wel een beetje omlaag, kan de boer ook weer wat verdienen. Ben benieuwd waar die wijsheid vandaan komt. Ken wel voorbeelden van loonwerkers die onlangs failliet zijn verklaard en ook wel van bedrijven waar het water tot de lippen staat. Over wie er een goede boterham verdient moet ik nog even wat langer nadenken. Maar vergaderboer zal dat wel beter weten.

 • Rip

  Ik heb nog weinig kleine boeren in mijn omgeving rijk zien worden. De groten kopen de grond op en worden steeds groter. Ik ben niet bekend in Italië, maar het lijkt me sterk dat de kleinste boeren daar de grootste inkomens hebben. In Frankrijk, waar ik bevriende - geëmigreerde - boeren ken, is het beeld net als bij ons. De grote bedrijven overleven en de kleine stoppen of gaan verder als hobbybedrijf. Het inkomen komt dan uit een vaste baan. Dat kan bij ons natuurlijk ook.

 • Jan Zonderland

  Er staan vele, op zijn minst twijfelachtige, stellingen in dit verhaal: 1) Van wie MOETEN we groter en rationeler ? 2) Op een klein bedrijf kun je ook rationeel werken. 3) Arbeid is i.d.d. duur maar daar heeft een klein (eenmans/gezins-)bedrijf vaak weinig mee te maken omdat daar vaak geen ingehuurde arbeid aanwezig is. 4) M.i. worden de meeste melkrobots aangeschaft om het gemak. 5) Er zullen best wel loonbedrijven zijn met een meer dan goede boterham, maar in zijn algemeenheid denk ik niet dat het echt een vetpot is tegenwoordig. 6)Vooruitstrevend betekent niet automatisch beter renderend. Al die biogasboeren waren ook zo vooruitstrevend...........
  7)Eerst zegt de auteur dat de kosten van kapitaal hoog zijn en later zegt ie dat het kapitaal goedkoop is !?!?!?!?!

 • John*

  in nederland kennen we geen schaalvergroting maar productieconcentratie.. er komen echt niet meer dieren in nederland. de locaties worden wel groter maar daar worden andere voor opgeofferd.

 • Mels

  Krijgen ze in Italie niet het meeste uit de EU ruif?,na de voormalige Oostbloklanden natuurlijk.

 • Koeienboer

  Wel grappig, vergaderboer, dat je de Rabo noemt... die heeft ons vele jaren teveel laten betalen...zonder ook maar iets te betekenen voor ons. Mensen, ga rustig eens shoppen, er zijn zoveel meer banken in de wereld. Daar kun je pas geld mee verdienen!

 • Mels

  Rabo is op dezelfde weg als met de varkens en de glastuinbouw,denk daar maar eens over na en of je daar aan mee wil werken....

 • denker123

  Vergaderboer,uw zoon hans heeft een groot bedrijf in Texas dacht ik ,uw droom dus. Dan kun je beter uw bedrijf omruilen met uw zoon ,die kan dan in Nederland nog wat hobbyboer spelen,als hier geen toekomst meer is volgens u .Zijn vrouw kan dan fulltyme gaan werken.

 • denker123

  Dan kunnen zijn koeien in de weide ,met grote bedrijven is dat onmogelijk.

 • Rip

  Wat een verzet tegen het groter worden van de bedrijven. Dat is de ogen sluiten voor de werkelijkheid. De statistieken geven het aan, terwijl je maar om je heen hoeft te zien. Speciaal voor denker123: je hebt oogkleppen op en denkt duidelijk niet na. Sommige ontwikkeling kun je niet keren. Je hebt denkers met de blik op het verleden en denkers met de blik op de toekomst. Hetis duidelijk tot welke groep denker123 behoort.

 • Arie

  Grote bedrijven kunnen niet weiden, wat is dat nou voor een domme reactie. Bedrijven zonder voldoende land om de deur kunnen niet weiden. Dat hoeft nog niet te betekenen dat alle grote boeren niet kunnen weiden. Volgens MDV maatlat (2010) moet er per 100 dieren 3ha weidegras aanwezig zijn.
  Dat is dan natuurlijk niet genoeg om de koeien 6 uren daags te laten weiden maar met 25 ha om de deur kun je prima 100 koeien weiden.

 • kremer

  Als de opbrengsten gelijk blijven en de kosten stijgen is het exit boer zijn dus je moet wel groeien.

 • boerke brabant

  bedrijfsvergroting gaat door. Lees in reacties dat je wel groter moet omdat de kosten blijven stijgen ? Kunt je zelf rijk rekenen. Wat nu als die je na uitbreiden van 100 koeien naar 250 koeien (lees de diverse bedrijfsreportages en je zult zien dat dat een heel normale uitbreiding is ??) een dure stal hebt staan van 5000 euro per plaats, grotendeels gefinancierd. Je moet flink voer aakopen, mest afvoeren/verwerken en aan de slag met personeel. Dan moet je de zaken goed inzichtelijk hebben om te voorkomen dat de kosten niet harder stijgen dan de opbrengsten. En wat nu als er in 2015 teveel melk op de markt komt en de melkprijs daalt naar 30 cent ? Las elders in een artikel dat de kostprijs een stuk hoger ligt, becijferd door de Rabobank. Dan gaat het met een groot bedrijf ineens een stuk harder richting einde dan een klein bedrijf. En lijkt het niet allemaal op een herhaling ? Wat verwijten de banken ten aanzien van de huizenmarkt ? Te makkelijk geld verstrekt, het kon allemaal niet op. De hele financiering van huizen markt(en deels bedrijven) gebaseerd op een grote luchtbel. We gaan in 2015 9 miljard melk meer produceren. 3 miljard kan geplaatst worden op de europese markt, (hoe vraag ik me af) en dat betekent dat 6 miljard op de wereldmarkt geplaatst moet worden. Proberen eens in te schatten wat dat gaat doen met de prijs als die luchtbel gaat ploffen ? Zullen we dan de discussie opnieuw voeren over stilstand en vooruitgang ?

 • W Geverink

  Je hebt gelijk Boerke Brabant. De quotering is destijds ingevoerd om de boeren tegen zichzelf te beschermen. Enorme boterbergen en poederbergen werden met subsidie afgezet op de wereldmarkt. Het lijkt er op dat de geschiedenis zich gaat herhalen alleen is door de economische crisis de subsidiepot minder diep. Als succes op de wereldmarkt gekocht moet worden met belastingsgeld is het uitbreiden van de melkproductie misschien geen goed plan. Als het na 2015 allemaal zo geweldig wordt adviseer ik de boeren om eerst een schriftelijke bevestiging te halen bij hun verwerker waarin staat dat ze na 2015 weldegelijk die twee miljoen liter of zo meer mogen melken met een melkprijsgarantie van bv 30 cent voor ze naar de bank gaan om geld voor een stal. Zonder dat kan het 'klaar zijn voor de toekomst' het einde betekenen van je bedrijf.

 • s.wiersma

  schaalvergroting komt mij de strot uit!! 90 koeien met biologische bedrijfsvoering heeft veeeeel meer toekomst...
  immers een groot bedrijf heeft ook erg hoge kosten. Opbrengst en kosten gaan hand in hand... groeien is slechts een natuurlijke ondernemingsdrang die de laatste jaren wordt opgejaagd door media en ohja die 2 buurmannen met grootheidswaanzin!!!!!!!!

  ik laat me niet opjagen en blijf lekker koeienboer...

 • sybrenm1

  Het is voor ieder bedrijf verschillend. De schaalvergroting in deze trent na 2015 kan ook wel koude sanering worden genoemd. Laat de boeren elkaar maar weg concurreren zodat er maar een paar kleine overblijven. De grote coops gaan straks dan mooi zelf boerderijen kopen. Die kunnen mooi voor hun eigen pot produceren en kunnen het ook veroorloven grote hoeveelheden in bulk aan te kopen zoals voern etc. Ook zijn zij makkelijker in staat om duurzaam te produceren, omdat ze eerder over de financiele middelen beschikken. Dus boeren wees geducht. Ga niet de varkenshouderij achterna. Werk samen met de keten.

 • boerke brabant

  lees net dat china minder melk gaat afnemen, en in azie de crisis nu ook gaat doorwerken. Verwachting volgens bodde (hoofdredacteur van dit hier) dat de melkprijs een aantal centen gaat dalen......gaat het nu al beginnen ?

 • paul.gld1

  Over een jaar mag je blij zijn als de melkprijs nog 30 cent is, er wordt meer gemolken dan er vraag is.....

 • agratax1

  Heeft de schaalvergroting van de afgelopen 50 jaar de boeren veel meer opgeleverd dan een groot vermogen bij stoppen. De schaalvergroting heeft meer opgebracht bij alle mensen die de boer omringen en de boer graag willen helpen bij dit groeien. Door de groei kwamen er allerlei problemen op de boer af die opgelost werden middels technologie, kapitaal verschaffing, arbeidsimport en vul zelf maar in. Al deze mensen hebben meer verdiend aan de schaalvergroting dan de boer, die zijn boerderij in de familie wil houden tegen elke prijs. Deze boer zal niet bij machte zijn, zijn zuur bevochten schaalvergroting ooit te gelde te maken om er eens riant van te leven zoals al zijn toeleveranciers wel doen.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.