Redactieblog

1464 x bekeken 1 reactie

Alle remmen los

Het moment dat de varkens- en pluimveerechten en het melkquotum worden afgeschaft komt steeds dichterbij. Over tweeëneenhalf jaar is het zover. De grote vraag is wat er dan zal gebeuren.

Gaan alle remmen los? We kunnen ons voor die verwachtingen baseren op marktprognoses. De grote lijn lijkt te zijn dat de melkveehouderij flink zal groeien, maar dat de varkenshouderij pas op de plaats zal maken. Er zijn natuurlijk ook andere grenzen aan de groei. Geld bijvoorbeeld. Is er wel geld om te investeren? Willen de banken dat wel geven aan een sector die toch niet kan bogen op grote winsten?
Ook het mestbeleid wordt wel genoemd. Als het nieuwe mestbeleid wordt ingevoerd – in 2013 – moet iedereen die de mest niet kwijt kan op zijn grond aan de mestverwerking. Gaat dat wel lukken? Natura 2000 is ook een flinke sta-in-de-weg voor groei. Daar wordt wel het een en ander aan gedaan, via stikstofverordeningen en programmatische aanpakken, om in elk geval nog enige ontwikkeling mogelijk te maken, maar daar zullen toch ergens ook grenzen liggen.
In het algemeen vraagt het milieu de aandacht, met doelstellingen voor reducties van emissies van ammoniak en fijnstof. In bestemmingsplannen en provinciale ruimtelijke verordeningen worden ook steeds grenzen aangegeven: bouwblokken moeten klein blijven, hoogtes worden beperkt, de teelt van mais aan een aanlegvergunning gebonden.
Er komt misschien ook nog wel regelgeving vanuit de volksgezondheid, met afstandseisen. De effecten van de veehouderij worden van alle kanten gereguleerd. Groeien wordt dan moeilijk en in elk geval ingewikkeld. En als dan uiteindelijk varkens, kippen en koeien kunnen worden gehouden op een manier die geen milieuschade oplevert, de natuur niet aantast, de ruimtelijke kwaliteit niet verslechtert, het welzijn bevordert en geen ziekten verspreidt, en je dus eindelijk zou kunnen groeien, dan zijn er nog weer mensen die zeggen: wij willen gewoon niet dat er nog meer dieren komen. Waarom niet? Daarom niet! Geen megastallen!
Veel boeren gebruiken de dierrechten om hun uitbreiding te verdedigen: er komen immers niet meer varkens bij. Dat argument hebben ze straks niet meer. Let op mijn woorden: we gaan nog terugverlangen naar melkquotum en dierrechten. Als was het maar vanwege het zelfremmend effect.

Eén reactie

  • Mels

    Op deze site heb ik hetzelfde in grote lijnen ook al eens verkondigd en toen reageerde er ook niemand,we zijn samen een roepende in de woestijn Willem!

Of registreer je om te kunnen reageren.