Redactieblog

Aangepast en ingepast

Landschappelijk bouwen is meer dan namaak-oude boerenschuren.

Op 5 april organiseert B&O Architecten in Meppel (Dr.) een middag over landschappelijk bouwen. De oorzaak van die bijeenkomst ligt in het verleden. Ooit landde er een vraag van LTO Noord over dat onderwerp op mijn bureau. Er zijn nogal wat gebieden waar de overheid, soms met reden, moeilijk doet over agrarische nieuwbouw. De gedachte bij LTO was dat ‘landschappelijk bouwen’ een oplossing kon zijn. Ze wilden graag dat wij dat onderzochten.

Studenten zijn enkele jaren met de vraag in de weer geweest. Hoe meer ze onderzochten, hoe ingewikkelder het werd. Dat gebeurt vaker. Na een rondgang langs provincies, gemeenten en architecten, en na het lezen van veel papier, was de conclusie dat iedereen er een eigen invulling aan geeft. Er is een stroming die aan ouderwets bouwen denkt, aan retro. Een namaak-oude boerenschuur met hypermoderne inhoud, Wijzonol-groen, ruwe of oud-Hollandse dakpannen. Die stroming is in de minderheid. De meerderheid denkt meer aan bouwen ingepast in het landschap. In dat geval hoeft het gebouw geen replica te zijn van wat er vroeger in die omgeving stond, maar het heeft wel verwantschap. Als het gebouw maar niet stoort en tegelijkertijd iets toevoegt.

Die uitkomst stond me wel aan. Ik woon zelf in een huis dat gebouwd is in een project ‘landschappelijk bouwen’. Een modern pand, met metaalplaat bekleed, veel dak, als een boerenschuur. Zeker niet retro, maar wel ingepast.

De vraag is of LTO met onze bevindingen uit de voeten kan. Voor retro-bouwen kun je een voorschriftenlijst ontwerpen, voor ingepast bouwen is dat moeilijker. Inpassen is volstrekt afhankelijk van hoe de omgeving er uit ziet, en dat is overal verschillend. Het gaat dan om het oordeel van mensen die er verstand van hebben; een lijstje levert het niet op. Het goede nieuws is dat een goed ingepast ontwerp een grotere kans op een vergunning heeft. En het is mooier, dat is ook wat waard.

Of registreer je om te kunnen reageren.