Commentaar

559 x bekeken

Politieke eendenwakken

Provincies gaan heel verschillend om met de winter. In Noord-Brabant, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland geldt in verband met de kou een jachtverbod. Als reden geldt dat de beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor watervogels beperkt zijn door sneeuw en ijs. De Partij voor de Dieren beroept zich op de winter om voor heel Nederland een jachtverbod te bepleiten.

Heel anders is de houding in Gelderland, de wildrijkste provincie van Nederland. De inkt van het Brabantse verbod was nog niet droog of vanuit Arnhem werd bekendgemaakt dat het wild genoeg vet op de botten heeft en dat de natuurlijke selectie niet moet worden verstoord.

Als extra argument voert Gelderland aan dat akkers en graslanden straks, als de dooi invalt, extra kwetsbaar zijn, en dat ganzen en smienten dan extra schade kunnen aanrichten. Verjaging met het geweer moet daarom mogelijk blijven, is de redenering.

Tegelijk zijn in het Noorden, met name Friesland, talloze watervogels door ijstransplantaties uit hun wakken verjaagd omdat ze schaatsroutes blokkeerden. Schaatsplezier gaat boven dierenleed. Het toont maar weer aan hoe schizofreen Nederland is als het gaat om zaken als jacht, wildschade en dierenleed. Het toont ook hoe inconsequent natuurbeleid wordt als het overgelaten wordt aan provincies. En daarmee hebben eendenwakken meteen ook een politieke dimensie.

Of registreer je om te kunnen reageren.