Redactieblog

2108 x bekeken

Oud-landbouwwoordvoerder tijdelijk PvdA-fractieleider

Na een PvdA-fractieberaad op donderdag, waarin werd gezegd dat de hele fractie achter Job Cohen staat, besloot de fractieleider maandag anders. Cohen oordeelde te weinig effectief te zijn. ”En dan behoor je terug te treden.”

Het lijkt een traditie te worden: fractievoorzitters die op de eerste dag van een recesperiode van de Tweede Kamer hun vertrek aankondigen. Na Femke Halsema (Groenlinks) in 2010 en André Rouvoet (Christenunie) in 2011, gaf Job Cohen (PvdA) maandag aan zich terug te trekken uit de Tweede Kamer.
De fractievoorzitter van de PvdA concludeerde zelf niet voldoende effectief te kunnen zijn in de politieke arena. ”Ik ben de landelijke politiek ingegaan omdat ik meende een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving, waarin lasten en lusten eerlijker worden verdeeld en waarin mensen, ook als zij zeer verschillende zijn, toch gelijkwaardig worden behandeld. Terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat ik er in de politieke- en mediawerkelijkheid van ’Den Haag’ onvoldoende in ben geslaagd om de weg naar zo’n ander beleid geloofwaardig over het voetlicht te brengen”, verklaarde Cohen.
Met het vertrek van Cohen begint de campagne voor het nieuwe leiderschap van de PvdA. De leden van de partij bepalen wie de opvolger van Cohen wordt. Op 16 maart wordt duidelijk wie de kar gaat trekken tot de volgende verkiezingen.
In de tussentijd zal Jeroen Dijsselbloem, als vice-voorzitter van de fractie de taak als fractievoorzitter op zich nemen. Hoewel Dijsselbloem geen woordvoerder landbouw is, heeft hij wel een sterke link met de sector. Dijsselbloem studeerde landbouweconomie aan de Wageningen UR en later milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1996 tot 2000 werkte hij als politiek-bestuurlijk medewerker voor het stafbureau van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 2000 kwam hij in de Tweede Kamer, waar hij, na een korte afwezigheid in 2002, zitting heeft.
Dijsselbloem begon als landbouwwoordvoerder namens de PvdA. Hij uitte zich als groot voorstander van de biologische landbouw en ondersteuning van boeren voor groene diensten. Dijsselbloem is nu niet meer als woordvoerder actief op landbouwgebied, maar heeft hij wel het wetsvoorstel voor een verbod op nertsenhouderij samen met SP-collega Henk van Gerven onder zijn hoede. De heren namen het dossier over van Harm Evert Waalkens en Krista van Velzen. Dierenwelzijn staat hoog bij hem in het vaandel. Dit kan van invloed zijn op de interne discussie over een verbod op onverdoofde rituele slacht.
Dijsselbloem heeft zich nog niet gemeld als kandidaat voor het partijleiderschap. Diederik Samsom en Martijn van Dam deden dat al wel. Samsom is milieu- en energiewoordvoerder van de PvdA. Voor zijn kamerlidmaatschap was hij van 1995 tot 2001 campagneleider bij Greenpeace. De nieuwe fractievoorzitter zal ook invloed hebben op de landbouwvisie van de partij en dat heeft, met het huidige minderheidkabinet aan het roer, zeker effect op de besluitvorming.

Of registreer je om te kunnen reageren.