1 reactie

Landbouw niet gespaard in nieuwe ronde bezuinigingen

Daar waar het vorige kabinet een open discussie voerde over de geplande miljardenbesparingen, durven Rutte en Verhagen dat nog niet aan. Toch lekte deze week een lijstje met opties uit. Geen verrassing: de rode diesel staat erop.

Geen commentaar. Wij reageren niet op krantenberichten. Wacht u maar tot maart. Met dat soort formuleringen hield vice-premier Maxime Verhagen woensdag vragen van de Tweede Kamer en journalisten over een nieuwe bezuinigingsronde af. ’s Ochtends had De Telegraaf een uitgelekt lijstje gepubliceerd met daarop mogelijke ingrepen om de komende jaren nog eens 10 tot 15 miljard euro te besparen. De oppositie vindt dat Verhagen het complete overzicht zo snel mogelijk openbaar moet maken, maar daar wil de CDA-minister voorlopig niet aan.

Hoe anders ging het er onder het vorige kabinet aan toe. Toen in 2009 duidelijk werd dat draconische bezuinigingen onontkoombaar waren, stelde toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende twintig ambtelijke werkgroepen in, die met ideeën moesten komen; de zogenoemde brede heroverwegingen. Deze werden later met veel bombarie gepubliceerd en uitvoerig in het parlement besproken. Geen geheimzinnigheid, geen achterkamertjes.

Toch is de opstelling van Verhagen niet verwonderlijk. Nieuwe bezuinigingen liggen gevoelig, zeker in de huidige, breekbare politieke samenwerking van VVD, CDA en PVV. Die laatste partij heeft al een aantal onderwerpen taboe verklaard, waaronder de beperking van de hypotheekrente-aftrek. Op veel steun van de oppositie hoeft het kabinet ook niet te rekenen nu PvdA-leider Job Cohen heeft laten weten dat premier Rutte het wat hem betreft zelf maar moet uitzoeken. Nu al openlijk over de bezuinigingsplannen praten, is daarmee vragen om voortijdige verkiezingen.

Wat staat er eigenlijk op het uitgelekte lijstje? De grootste klappers worden gemaakt op het gebied van wonen, arbeidsmarkt en mobiliteit. De hypotheekrente is niet langer een heilig huisje, de AOW-leeftijd gaat mogelijk eerder omhoog en het budget voor de aanleg van wegen kan kleiner worden. Ook de agrarische sector blijft niet buiten schot, want het kabinet overweegt afschaffing van zowel de rode diesel als het lagere belasting tarief voor energie in de glastuinbouw.

Het eerste kan nauwelijks een verrassing heten. Het belastingvoordeel op diesel ligt al jaren onder vuur: het is duur en slecht voor het milieu. Zelfs het CDA heeft twee jaar geleden gespeeld met de gedachte om de rode diesel af te schaffen, maar nadat Kamerleden Joop Atsma (nu staatssecretaris van milieu) en Ger Koopmans met de vuist op tafel hadden geslagen, werd daarvan afgezien. Of afschaffing nu weer taboe is, wil Koopmans niet bevestigen.

Eind maart zal er meer duidelijkheid komen over de keuzes van het kabinet. Dan verschijnen nieuwe cijfers van het CPB, waarop Rutte en Verhagen de omvang van hun bezuinigingen baseren. Dat dit linksom of rechtsom tot pijnlijk ingrepen zal leiden, staat hoe dan ook vast.

Eén reactie

  • hobbyboer

    weg met de rode diesel, in Nederland willen wij op wereld niveau concureren. rode diesel is concurentie vervalsend, het is een subsidie die geen ander land aan z'n boeren geeft. niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.