Redactieblog

1916 x bekeken 1 reactie

Kwart van landbouwareaal Nederland ligt in het buitenland

Nederlandse boeren hebben in totaal ongeveer 500.000 hectare landbouwgrond in het buitenland in gebruik. Volgens het ministerie van landbouw zijn er geen signalen dat bij de verwerving van deze gronden rechten van lokale bevolking zijn geschonden.

Het Nederlandse landbouwareaal is in totaal ongeveer 2,4 miljoen hectare groot. Hiervan ligt ongeveer 500.000 hectare buiten de Nederlandse landsgrenzen. Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven hebben in totaal ongeveer een half miljoen hectare landbouwgrond in het buitenland in gebruik of in bezit. Dat komt overeen met 0,001 procent van de 46,6 miljoen hectare landbouwgrond wereldwijd, die verkocht of verpacht is aan bedrijven met een andere nationaliteit dan het land waar de grond ligt.

De buitenlandse grond in Nederlandse handen is vooral in bezit van geëmigreerde boeren en tuinders. De omvang van de bedrijven van de Nederlanders varieert sterk per regio. In Europa gaat het om bedrijven met een omvang vergelijkbaar met Nederlandse bedrijven, in Oost-Europa gaat het om bedrijven van enkele honderden hectares. In Zuid-Amerika heeft een Nederlandse geëmigreerde boer vaak enkele duizenden hectares in gebruik per bedrijf. In Afrika zijn de bedrijven gemiddeld enkele tientallen hectares groot. Het gaat hier vooral om groente- en sierteeltbedrijven.

Biobrandstof

Voor de teelt van biobrandstofgewassen, projecten gericht op CO2-vastlegging en combinaties van houtproductie, toerisme en landschapsbeheer zijn Nederlandse bedrijven eveneens betrokken bij ongeveer 500.000 hectare. Het huidige areaal jatropha, een energiegewas, is 100.000 hectare. Het totale areaal bos in Nederlandse handen wordt geschat op 400.000 hectare.

Wereldwijd zijn er 464 projecten van transnationale grondtransacties bekend. Het gaat om ongeveer 46,6 miljoen hectare. Tweederde van deze grond ligt in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Eenderde ligt in Zuid-Amerika. De grond wordt voor 37 procent gebruikt voor voedselgewassen, 21 procent voor handelsgewassen en 21 procent voor biobrandstoffen. Volgens de International Land Coalition is deze schatting voorzichting en gaat het werledwijd om 80 miljoen hectare.

Rabobank, ABN Amro en ING ondersteunen bedrijven voor 2 miljard euro in de investeringen van 4,3 miljoen hectare landbouwgrond in Azië en Afrika hebben in 2009. Nederlandse pensioenfondsen hebben nog eens 260 miljoen euro belegd in bedrijven die ruim 10 miljoen hectare landbouw- en bosbouwgrond gebruiken in Azië en Afrika.

Oxfam-Novib schat dat sinds 2001 in ontwikkelingslanden ongeveer 227 miljoen hectare land internationaal verhandeld is. De belangrijkste (potentiële) kopers op de internationale grondmarkt zijn de Grolfstaten, Noord-Afrika, China, Zuid-Korea en Japan.

Foto

Eén reactie

  • zanden

    Het Nederlandse kolonialisme kent door de eeuwen heen steeds andere gedaanten. Zoals nu bijvoorbeeld het als grootimporteur goedkoop,- nou ja, nu nog wel-, veevoer betrekken uit verre landen, zoals Brazilië. Zonder de mest die de bodem daar natuurlijk weer hard nodig heeft voor nieuwe oogsten, retour te brengen. De bodem in die verre landen zal op deze manier snel uitgeput en dood zijn. Wij de lusten, zij de lasten. Dat is anno 2012 de Nederlandse VOC mentaliteit. En daar zijn we nog trots op ook! Nederland is immers het beste jongetje van de klas. Waarom willen we niet zien dat we hiermee echt verkeerd bezig zijn? Wat moet er in hemelsnaam eerst gebeuren alvorens we eindelijk eens wakker worden?

Of registreer je om te kunnen reageren.