Commentaar

2055 x bekeken 1 reactie

Groeiers zijn beter af

DE uitwerking van mestverwerking als belangrijkste pijler van het nieuwe mestbeleid wordt steeds duidelijker: in principe verplicht voor iedereen met een mestoverschot, verwerkingspercentages per regio met een vrijstelling voor kleine overschotten en er komen overdraagbare verwerkingsrechten tussen bedrijven met een mestoverschot.

De uitwerking van mestverwerking als belangrijkste pijler van het nieuwe mestbeleid wordt steeds duidelijker: in principe verplicht voor iedereen met een mestoverschot, verwerkingspercentages per regio met een vrijstelling voor kleine overschotten en er komen overdraagbare verwerkingsrechten tussen bedrijven met een mestoverschot.
Op basis hiervan kunnen individuele veehouders hun conclusies trekken; zoals degene met een mestoverschot in mestarme gebieden als Friesland. Zij worden wellicht de grootste slachtoffers. In deze regio’s pakken mestverwerkingskosten in verhouding met grote overschotgebieden fors hoger uit; nu eenmaal een consequentie van de verplichte mestverwerking. Hieraan zullen beleidsmakers niet tornen. Ook al heeft de Tweede Kamer voor deze onpraktische gevallen een motie aangenomen.
Die vrijwaart veebedrijven van verplichte mestverwerking, indien zij binnen een straal van 30 kilometer hun mestoverschot kwijt kunnen. Maar deze mestomleiding zet de aanvoer naar de mestverwerkingsinstallaties – de motor van het nieuwe mestbeleid – op losse schroeven.
En daar zijn de verantwoordelijke beleidsmakers als de dood voor, door ervaringen uit het verleden.
Wie uit de huidige mestput klimt, ziet aan de horizon ook voordelen. Veehouders die willen uitbreiden, hoeven niet meer te investeren in dood kapitaal als productierechten, met een hoogst onzekere waarde. Het geld dat zij in de plaats hiervan – direct dan wel indirect – moeten gaan steken in mestverwerking, kan op de lange duur zelfs winstgevend blijken. De voorspellingen zijn dat de prijzen voor fosfaat en stikstof uit kunstmest het komend decennium alleen maar verder stijgen. Dan kunnen de baten uit mestverwerking de kosten gaan overstijgen. Maar de inwisselbaarheid van kunstmest voor deze natuurlijke mineralen is nog onzeker. Hiervoor moet Brussel nog een akkoord geven en houdt daarmee nog een bijl in de aanslag, gericht op de prille wortels van de Hollandse mestwet.

Eén reactie

  • John*

    niet alleen voor de groeier is het nieuwe mestbeleid een succes, maar ook voor de starter en bedrijfsopvolger! met een goed mestbeleid worden die die stenen met golfplaten nog is een keer geld waard. Het nieuwe mestbeleid is alleen funest voor de boeren die willen stoppen en blijven wonen waar ze nu zitten...

Of registreer je om te kunnen reageren.