Redactieblog

3 reacties

Grensverleggend ondernemen

Hanna straalt. Ze leest een verslag over grensverleggend ondernemen. “Gelukkig zijn er meer boeren, die over de grens durven kijken”, zegt ze tevreden.

Het zijn de zonen van de familie Beenen uit Zeewolde. Ze melken daar samen 125 melkkoeien. Op een bedrijf in Oost-Duitsland hebben ze nog eens 1450 koeien. De organisatievorm van het bedrijf is een vof.

“Zoiets sterkt me”, zegt Hanna. “De reacties op de komst van onze zoon in het bedrijf zijn me niet in de koude kleren blijven zitten. Vooral het feit dat hij ook zijn bedrijf in Amerika aanhoudt begrijpt men niet. Daar wordt smalend over gesproken. Dat zit me dwars. Er zijn toch genoeg ondernemers met vestigingen in verschillende landen? Waarom dan geen boeren?”

“Kennelijk zijn die nog niet zover”, constateer ik. “We zijn erg op ons zelf gericht. Alles een beetje bij het oude laten ligt de meeste boeren het beste. Het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd de melkquotering en de superheffing. Toen die kwam in de jaren 80 van de vorige eeuw verzetten de boeren zich er met hand en tand tegen. Nu de quotering weer verdwijnt, is het verzet bijna even sterk. Alleen krijgt men geen voet aan de grond. Evenals toen, trouwens.”

“Het probleem zit hem bij het ondernemerschap”, mijmert Hanna. “Boeren kiezen vaak voor een levenswijze. Vrij zijn, eigen baas op eigen erf, de natuur en al de levende have er om heen. Dat was het in het verleden genoeg, maar nu niet meer. Het boerenvak vraagt ondernemers. Het verschil in bedrijfsresultaat hang samen met de kwaliteit van de boer. Wie geen ondernemer is redt het op den duur niet.”

Ik ben het met haar eens. Daarom is het ook goed dat zo’n familie Beenen aan het woord komt. Wie weet opent dat de ogen van de boeren, die nu nog kabbelend doorgaan. Drijvend op de tijdelijk hoge melkprijzen van nu.

“Een boer moet voor alles ondernemer zijn”, is Hanna’s oordeel. ”Dat kan in Nederland, maar ook met bedrijven in verschillende landen. En waarom zouden boeren niet meer samen gaan ondernemen? We moeten de tijd verstaan”.

Laatste reacties

  • minasblunders1

    En dat zegt iemand die niet eens tegen zijn eigen zoon is opgewassen?

  • piet slingerland

    het is maar waar je van houdt ?, wat voor de éne een lust is kan voor de andere een last zijn ???...

  • Rip

    Maar vergaderboer heeft wel gelijk dat je tegenwoordig ondernemer moet zijn. Anders redt je het als boer niet. Vooral dat punt van samen ondernemen is interessant. Perswoonlijk geloof ik dat het nooit van de grond komt omdat boeren veel te individualistisch zijn. Baas op eigen erf. Toch zou onderlinge samenwerking best goede dingen kunnen opleveren. We zien dat al bij natuurverenigingen. Wel iets om over na te denken.

Of registreer je om te kunnen reageren.