Redactieblog

'Duitsland en Nederland lijken op elkaar, maar Nederland is intensiever'

Gerd Sonnleitner (63) treedt dit jaar af als voorzitter van de Deutsche Bauernverband (DBV). De Duitse en Nederlandse landbouw lijken sterk op elkaar, waardoor de landen richting Brussel graag samen optrekken.

Gerd Sonnleitner (63) stopt dit jaar na drie jaar als voorzitter van de Deutsche Bauernverband (DBV). De Beierse boer sluit hiermee ruim twintig jaar bestuursfuncties bij de Duitse land- en tuinbouworganisatie af. Hoewel er veel gelijkenissen zijn tussen de Duitse en Nederlandse landbouw, zijn er volgens Sonnleitner ook grote verschillen.

Eurocommissaris Dacian Ciolos presenteerde vorig jaar zijn plannen voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Wat zijn voor Duitsland de moeilijkste onderdelen?

“Laten we het positief benaderen. Het doel van het nieuwe beleid om op een betere manier landbouwproducten te produceren is goed. Maar de maatregelen waarmee Ciolos dit wil bereiken zijn erg bureaucratisch. De verplichte vruchtwisseling is bijvoorbeeld voor Duitse boeren erg lastig. Beter is om boeren zelf te laten kiezen uit een reeks van vergroeningsmaatregelen.”

Is dit niet te vrijblijvend om de doelen te halen?

“Boeren kunnen zelf de beste keuze maken over welke maatregelen ze nemen. Dat is ook in het belang van de toekomst van de bedrijven. De verschillen zijn ook in Duitsland groot. In Zuid-Duitsland zal meer geneigd worden naar milieu- en natuurmaatregelen, terwijl de landbouw in het Oosten meer gericht is op innovatie.”

Het standpunt hierover sluit goed aan bij de Nederlandse visie op de vergroeningsmaatregelen. Trekt u hierin ook samen op met de Nederlandse LTO?

“Ja, LTO en DBV werken veel samen in Europees verband. We hebben veel overeenkomsten. De landbouwmentaliteit is bovendien in Noord-Europa toch anders dan in Zuid-Europa.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse landbouw?

“Nederland is veel intensiever. De grond wordt intensiever geteeld en er is een sterke tuinbouw en sierteeltsector. Nederland is veel meer marktgericht in de productie. Deze ommezwaai zie je ook in Duitsland steeds meer komen. Tegelijkertijd zie je de discussies die in Nederland spelen in verband met de intensieve veehouderij, ook naar Duitsland komen. Denk maar aan de maatschappelijke kritiek op de grootschalige veehouderij en het gebruik van antibiotica. Deze wordt nu ook in Duitsland gevoerd.”

Zijn er nog andere punten in het GLB waar u moeite mee heeft?

“De verplichte 7 procent braak is onacceptabel. Boeren moeten hun bedrijfsmiddelen optimaal kunnen benutten om een goed inkomen te halen. Er zijn in de toekomst in de wereld steeds meer monden te voeden. Daarnaast wordt veel landbouwgrond gebruikt voor de teelt van energiegewassen. We willen iedere hectare die we hebben ook benutten. Per dag wordt in Duitsland 90 hectare grond aan de landbouw onttrokken. Daar zijn we fel op tegen. We zijn bezig met een actie en overhandigen in februari een petitie aan het Duitse parlement. Ook hebben we al met de Duitse landbouwminister Ilse Aigner gesproken over de kwestie. Zij deelt onze visie.”

In diverse Europese landen is er een tekort aan bedrijfsopvolgers. Zijn er in Duitsland genoeg jonge boeren om de grond waar u hard voor strijdt te bewerken?

“Dat is in Duitsland een kleiner probleem dan in sommige andere landen. Al proberen we wel meer jongeren enthousiast te krijgen voor de groene sectoren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.