Commentaar

2 reacties

Rechter krijgt in 'kabelakkoord' laatste woord

De aanleg van pijpleidingen of kabels laten jarenlang sporen na. De gewasopbrengst blijft achter, en met het uitrijden van mest zoekt de trekker juist op die plek dieper in de grond.

Boeren ontvangen hiervoor eenmalig een schadevergoeding. Als deze hoog genoeg is, is daar op zich niks mis mee. Het wordt echt ingewikkeld als het om tegemoetkoming gaat voor inbreuk op eigendomsrecht. Grondeigenaren vinden eigenlijk dat zij jaarlijkse vergoeding behoren te krijgen. Het zit er kennelijk niet direct in. LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) bereikten een akkoord met elektriciteitstransporteur Tennet over een eenmalige afkoopsom. Tennet, en trouwens eerder ook al Gasunie, beroept zich op een wet uit 1927. Op een speciale bijeenkomst in Nijkerk gaven afdelingsvoorzitters de LTO-onderhandelaars dinsdagavond hun fiat om het akkoord te sluiten.

De verhoging van 50 cent per vierkante meter naar 4 euro speelt zeker een rol. Maar wat zwaarder weegt is de zinsnede dat als er een wettelijk kader komt voor retributie, de afspraken worden aangepast. Het betekent dat als de rechter vindt dat een retributie wel gerechtvaardigd is, alsnog die jaarlijkse vergoeding wordt uitgekeerd. De deur staat dus nog op een kier. Voor tegenstanders van het akkoord zit er dus niets anders op om naar de rechter te stappen.

Laatste reacties

  • Zuperboer

    Een hele slechte zaak om die retributie niet door een onafhankelijke rechter te laten beoordelen. Dit zou een gemiste kans zijn. Maar vlak rentmeester Han Pelgrum niet uit. Als die zich hierin vastbijt komt de onderste steen boven.

  • Han Pelgrum

    Beste 'Zuperboer', de pers blijven volgen dan krijg je binnenkort het vervolg!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.