Commentaar

Natuur in boerenhand

Er is een belangrijke kentering gaande in het natuurbeheer in Nederland. Grote terreinbeheerders geven grond in handen van agrarische natuurverenigingen.

Die samenwerkingsverbanden van boeren verdelen dan de taken onder de leden. Het is een nieuwe vorm van boerenbeheer, naast de al veel langer bestaande één-op-één afspraken die boeren per perceel maken met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer.

Voor terreinbeheerders én agrariërs zitten hier veel voordelen aan. De eersten hebben er baat bij het beheer over grote gebieden in één keer uit te kunnen besteden, zonder al te veel rompslomp. Voor boeren zitten hier veel verschillende kansen in: uitbreiding van de bedrijfsoppervlak, wat mogelijk gunstig is in verband met de natuureisen van het nieuwe GLB; een businesskans voor hun bedrijf door een nieuw product (natuur) te leveren; en kans op een nieuwe dimensie in hun werk die op een andere manier voldoening geeft.

Er zit voor boeren ook een grote valkuil in. Natuurbeheer is een vak apart. De redenering: ik ken het land, ik ben boer, dus ik weet wel wat goed is voor de natuur’, gaat niet op. Het is net als met alle neventakken: je krijgt er een beroep bij. Dat biedt kansen maar vraagt ook tijd en zelfs aparte scholing. Boeren die hier in stappen, moeten dat goed in de oren knopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.