Redactieblog

25 reacties

Minder voeren en minder melken

"We klagen er over dat het voer zo duur is, maar we voeren vrolijk door", zegt Hanna. "We zijn als boeren niet marktgericht".

Die wijsheid heeft Hanna niet van haar zelf, maar van zoon Hans. Die verbaast zicht over de traditionele aanpak van de Nederlandse melkveehouderij. Op zijn bedrijf in Amerika reageren ze veel sneller. Daar is het ook geen vetpot door de hoge voerprijzen. Vooral omdat veel voer wordt aangekocht tikt de kostenverhoging stevig aan. Hans koopt dan ook veel minder voer aan en melkt minder. Zowel het aantal koeien als de productie per koe is lager.

Nu hebben ze daar lagere vaste kosten omdat de stallenbouw minder investering vraagt. Daarom is het dus niet vergelijkbaar. Maar wel om over na te denken. Het heeft bij ons tot gevolg gehad dat wij koeien en quotum hebben verkocht. Uiteraard mede omdat we een nieuwe stal bouwen.

"Een juiste beslissing", kirt moeder Hanna, die de koers van zoon Hans blindelings volgt. "Wij melken met goed ruwvoer en weinig krachtvoer voor een heel lage kostprijs. Dat zouden meer boeren moeten doen. Minder voer kopen en minder melken. Het mes snijdt aan twee kanten. Het voer wordt goedkoper, terwijl de melkproductie daalt. Dat betekent minder melk. De prijzen kunnen dan stijgen. Het is inspelen op de markt en dat levert geld op", papegaait ze Hans na.

Ik kan er niet veel tegenin brengen. We zitten als sector misschien toch wel wat teveel vast aan onze vaste patronen. Als het voer duurder wordt, voeren we wat kritischer, maar echt minderen, nee. Koeien verkopen zit helemaal niet in ons systeem. Ook niet in het mijne. Ik heb onze koeien met moeite zien vertrekken, maar moet constateren dat het financieel aantrekkelijk is. Maar wij zitten natuurlijk niet met te hoge financieringslasten.

"De Melkveehouderijvakbond en de DDB willen dat de consument meer voor de melk betaalt", sluit Hanna af. "Misschien kunnen ze eens gaan propageren dat boeren dat zelf moeten doen door minder te melken en te voeren en niet vruchteloos te zitten wachten en kankeren op Brussel".

Laatste reacties

 • harrie weusthuis

  Lijkt me wel logisch eigenlijk, maar iedereen denkt laat dat de buurman maar doen melk ik stiekum door. Elkaar de nek om draaien en de consument lacht.

 • JeroenvBuuren

  ik zeg maximaal verspreiden onder melkveehouders en in de media.
  Komt het misschoen toch nog goed met alle boeren die zich ondernemers (laten) noemen maar het echt NIET zijn !!
  check wikipedia maar eens voor ondernemer!!
  nou ja kapitaal verantwoordelijk dan wel; maar de rest schort het aan:
  initiatief nemen en marktkansen najagen.

 • p.g.pronk

  misschien is het economischer om het ondereind van de koeien af te voeren (vlees word best aardig betaald)
  dan kun je de productiefste koeien gewoon blijven voeren en dus ook lekker melken
  hoef je geen melk te leasen,hoef je geen of minder voer aan te kopen,werk je ook nog eens zeker zo prettig
  ik denk dat het mes dan aan 2 kanten snijd
  ik denk dat ik dat maar ga doen
  oh je verhip ik bedenk me net dat ik het al gedaan heb
  6 koeien weg en krap 5 rooitjes in de plus

 • Rip

  U heeft de kern te pakken, vergaderboer. We melken liever de laatste liters met verlies dan in te spelen op de markt. Boeren graven op deze wijze hun eigen financiële graf. Trouwens, ik kan zelf ook moeilijk de beslissing nemen om koeien te verkopen. Minder voeren doe ik wel.

 • info249

  Pure Graze , We melken nu 75% van het quotum op gras voeren 800 kgkracht voer per koe, Maar ook minder loonwerk ,veearts en noem maar op, de kosten zijn met 40% gezakt en melken met een marge van 15/20 cent

 • koeboertje

  Ben het helemaal met vergaderboer eens . Mijn doelstelling is zoveel mogelijk melk uit ruwvoer halen en de dure krachtvoer gift beperken ,is ook beter voor de koe, en als je dan eens een jaar minder goed ruwvoer wint, niet in paniek allerlei dure producten voeren maar accepteren dat je minder melkt, verleasen kan nog. En volgend seizoen heb je weer een nieuwe kans !

 • ACB

  Misschien moet men ook eens naar de tussenhandel kijken,daar blijft het meeste aan de strijkstok hangen. Wat die kunnen elke keer miljoenen investeren,terwijl de boeren net aan de rekeningen kunnen betalen en tussen de prijs die de consument betaalt en wat de boer ontvangt zit een enorm verschil. Waar jullie ooit coperatieve zuivel ondernemingen voor oprichten om jullie melk te verkopen,die hebben nu de macht over de jullie boeren. ( slim jo)

 • Flyinghollander

  En eigen ruwvoer kost niks. Land was gratis..... wel eerlijk rekenen.

 • ohzo

  Interessant.. Ik neem aan dat iedereen zijn kerst boodschappen heeft gedaan en heeft gezien dat zuivel eigenlijk helemaal niet goedkoop is. Een half bekertje yoghurt voor 1,30 €. We zijn alleen met zijn allen aan het slapen en accepteren dat FCC, Arla etc met ons geld investeren. Eenzelfde verhaal als ABC. Ik heb niet zolang geleden een rapport gezien, komende van de zuivelindustrie zelf, waar het geld in de keten verdiend wordt. Duidelijk niet bij de primaire producent.

 • agratax2

  ohzo. Ik kan het alleen maar met je eens zijn. Al die investeringen en (buitenlandse) overnames met boeren geld (we praten over coöperaties) hebben de boer in al die jaren nog geen cent extra per liter opgebracht boven de marktwaarde van melk. Het enige wat de boer er op vooruit gaat is vermogensaanwas van zijn leden kapitaal. Hopelijk ziet hier nog iets van terug als hij stopt en is het zijn pensioen. Maar ik vrees dat dat tegen zal vallen. Het enige wat de boeren krijgen van al de fusies is de > groei kick<, helaas kan de boer daar niet van leven en de directie krijgt er een >salaris kick< van.

 • Rip

  We hebben het toch over minder voeren en melken, Agratax? Waarom weer je bekende afkeer van coöpearies hierbij betrekken? Of kun je anders niet dan oppervlakkig en populistisch de coöperaties afzeiken? Schiet je weinig mee op, lijkt me. Beter is het thuisde zaakjes voorelkaar te hebben.

 • alco1

  Steeds maar weer hetzelfde liedje. Onderbetaling van ons product. Er wordt van alles over gezegd, maar het enigste wat werkt is tekorten op de markt creeren.

 • koeboertje

  De tussenhandel moet ook wat verdienen !

  het is heel normaal dat de tussenhandel een marge overhoud. Bijvoorbeeld een steenfabriek bakt gevelstenen voor enkele centen per steen, de handel houd er ook meer dan enkele centen aan over en als je als opdrachtgever een huis laat bouwen kost rekent de aannemer soms bijna wel een euro per steen !
  Het grote verschil met de melkveehouder is dat zijn melk nog graag opgehaald wordt ,maar de helft van de bouwvakkers zit nu zonder werk thuis !

 • Mozes

  Agratax1, vrijwel de gehele prestatietoeslag wordt betaalt uit winst uit buitenlandse investeringen. Dit is minimaal 2 cent per liter en dit jaar verwacht men misschien wel 3 cent per liter.

 • Mels

  Mozes,allemaal bla bla om die onzinnige investeringen waar geen boer ooit wat van terug ziet te verantwoorden,als mijn aardappelcoop plannen heeft om in het buitenland een handelaar over te nemen dan zal onze directeur toch van goede huize moeten komen om dat er door te krijgen,FC doet t gewoon,de steun komt later.Het gaat ze alleen om de bonus en winstuitkering voor de rest niet,wat kan hun die boer nou schelen,voor elke wegloper komt er wel weer een terug.

 • info104

  Het is al genoemd we MOETEN een tekort weten te creeren en als ik het allemaal zo bespeur gaat bijna iedere melkveehouder zo snel als mogelijk is maximaal melken, zo graven ze hun graf al voor ze geproduceerd hebben want de inkopers wachten wel af jullie komen wel met je product. Laten we nu eens de boeren die hun grond goed voor een goed akkerbouwgewas kunnen inzetten hun koeien wegdoen en hun gezinsinkomen daar uit halen. Tijden veranderen ook t.a.v. de vraag naar gewassen kijk eens naar de opkomst van de bioethanol fabrieken die veel graan en of mais kopen om hiervan energie te maken ,onlangs is in Engeland weer een fabriek opgestart die 1,4 miljoen ton graan verwerkt, dat word dan niet meer gebruikt voor voedsel van mens en of dier. Laten we hier als veeboer niet blind voor zijn en deze veranderingen zo goed als mogelijk ondervangen, als dit zich op meerdere plaatsen voltrekt is dat ook een teken aan de want hoe de economie zich naar de toekomst gaat ontwikkelen, wanneer we dan de oogkappen opzetten en doormelken zoals we graag willen ben je geen goede ondernemer. Ik denk dat op gronden die niet geschikt zijn voor akkerbouw de veehouderij zich moet blijven ontplooien , maar op de vooral wat hogere zandgronden kunnen we een akkerbouw toepassen, en zo het er nu naar uit ziet ook een goede finaciele opbrengst is te behalen en met een lagere arbeidsinspanning.

 • denker123

  Zonder cooperaties keert de tijd voor Pater van den Elsen weer terug.De particuliere handel doet nu niets anders dan achter de cooperaties aanhollen met hun prijszetting.Friesland-Campina haalt zijn winst bijna volledig uit het buitenland. De leden boeren moeten hun cooperaties wel wakker houden door meer gebundelt aanbod bij de grootwinkel bedrijven om betere prijzen af te dwingen ,of zelf grootwinkel bedrijven overnemen.

 • politiek

  denker123, zeg eens eerlijk bij de particuliere handel is er veel meer begrip voor de boerengezinsbedrijen. Die particuliere handel heeft er immers totaal niets aan om die boerenbedrijven te laten sneuvelen. Dan zou de handel immers ook weg zijn. Daar had je nog een naam.!
  Dit in tegenstelling met de huidige cooperaties. De boeren, leveranciers benoemd , hebben een nummer gekregen. Kun je volle vrachten varkens, kippen enz. leveren dan krijg je extra bonus, je mag de dag van levering uitkiezen en desgewenst al een vooruitbetaling. Anders gaan die volle vrachten varkens doodgewoon rechtstreeks de grens over .
  Dit in tegenstelling met zijn kleinere collega op het gezinsbedrijf. Ook die heeft een nummer gekregen. Telkenmale is zijn cooperatie het nummer vergeten. Omdat hij geen volle vrachten kan leveren krijgt hij extra kosten en een lagere prijs per kg. De ,,gaatjes,, in de week aan de slachtlijn worden met hem dichtgemaakt. Hij behoort zich maar aan te passen. In het belang van de cooperatie wordt er dan gezegd ! .
  Denkert123, Dit zijn echt niet meer de cooperaties die Pater van den Elzen in gedachte had.
  Hopenlijk achtervolgt het hem nu niet meer en wordt hij er nu niet meer mee lastiggevallen. De sector mist hem echter wel.

 • Noordam2

  politiek hou eens op over het ophemelen van gezinsbedrijven, ze zijn niet meer van deze tijd en zeker niet meer de bedrijven van de toekomst
  365 dagen per jaar werken, door de kleinschaligheid een hoge kostprijs en sociaal gezien???? het hele gezin mag meehelpen om nog een beetje beleg op het brood te krijgen, kijk vooruit, hou op met klagen en benut de kansen die er zijn. die tijd dat boeren klagen kunnen ze beter benutten

 • politiek

  Noordman2, NEE , ga a.u.b. Alco1 helpen.

 • Noordam2

  heel korte reactie van jou Politiek, maar zou ik niet een beetje gelijk kunnen hebben. de geschiedenis leert namelijk dat we de klok nooit terug kunnen zetten, dus m.i. ook nooit meer naar gezinsbedrijven terug kunnen

 • Demeter Griend

  Ik voer niet, ik klaag ook niet.
  Aan de overkant is het gras groener, zou zeggen mooi daar blijven.
  Een echte emigrant neemt ook afscheid van zijn Nederlandse paspoort en de sociale zekerheden die dit land biedt.
  Vertel mij eens waarom er zoveel mensen zo graag naar dat kille koude Nederland willen en huis en haard achterlaten ?

 • Mels

  Omdat hier ene samsom en consorten uit het verleden gezorgd hebben voor een verdeel onder de armen filosofie.In de VS loopt er nu ook zo een het land naar de kl@te te helpen omdat je de mentaliteit van werken voor de kost doorbreekt met alleen maar geven.Hier in NL krijgen we teveel,import of autochtoon.

 • drientje

  Politiek en Noordam, denk nou niet dat de melkprijs een afgeleide is van de opbrengstprijs bij de retail. De melkfabrieken kijken gewoon hoever ze kunnen gaan om de boerenmelkprijs te laten zakken. Het management heeft de opdracht om winst te maken en melk inkopen onder de marktprijs help hieraan.
  Daag ook maar eens de melkfabriek uit wat de prijs is als je elke drie dagen een auto vol melk levert.

 • Mels

  drientje,dan is de prijs die je krijgt nog lager want ze gaan er dan vanuit dat jij goedkoper kunt produceren dan een ander.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.