Commentaar

1731 x bekeken 4 reacties

Een goed jaar voor de landbouw

2012 gaat voor de meeste boeren de boeken in als een goed jaar.

Met de grote droogte in de VS als aanstichter stijgen halverwege 2012 de prijzen van alle plantaardige grondstoffen op de wereldmarkt naar recordhoogten. Daarvan profiteren vooral de akkerbouwers. Hun inkomen valt in 2012 fors hoger uit dan in 2011, zo blijkt uit de recente raming van LEI Wageningen UR. Het totale inkomen per akkerbouwbedrijf stijgt van €48.000 in 2011 naar maar liefst €115.000 in 2012. Zo verdient de akkerbouwer gemiddeld €15 per €100 aan totaal gemaakte kosten. Alleen de akkerbouwers van wie een deel van de oogst door de natte herfst in de grond is blijven steken, zullen de boeken van 2012 wellicht met verlies moeten sluiten.
Voor de veehouderij pakt 2012 minder gunstig uit. Hoewel de melk- en varkensprijzen redelijk tot goed zijn, staan in deze sectoren de inkomens onder druk. De voerprijzen waren in 2011 al flink gestegen. In 2012 volgde nog eens een forse prijsstijging, waardoor de voerkosten op een historisch hoog niveau zijn aanbeland. Dat komt vooral hard aan bij de intensieve veehouderijbedrijven zonder grond. Maar ook bij melkveehouders met een krappe ruwvoervoorraad staan de inkomens onder druk. Volgens het LEI zal het totale inkomen van de melkveehouder in 2012 gemiddeld uitkomen op €52.000: een daling van maar liefst €21.000 vergeleken met 2011.
Echter, over de hele linie blijven de perspectieven in de landbouw positief. Dat heeft alles te maken met de wereldwijde trend van een groeiende bevolking, stijgende welvaart en de daarmee gepaard gaande luxeconsumptie. Hopelijk pakt het effect hiervan in 2013 ook voor alle veehouders gunstig uit.
Daarmee is 2012 ook een voorbode van wat er gebeurt als de subsidiesteun straks echt is afgeblazen in de suiker- en zetmeelteelt en het melkquotum is afgeschaft. Dan zal de Nederlandse boer de impact van de wereldwijde prijsschommelingen op de plantaardige grondstoffenmarkt nog veel meer voelen in zijn portemonnee.

Laatste reacties

 • Jonas Brabant

  De kop zou dus moeten luiden: 'een goed jaar voor de akkerbouw'. Ik als varkenshouder krijg straks weer van alle kanten te horen dat ik een goed jaar achter de rug heb, maar niets is minder waar! (niet om te klagen, gewoon de realiteit)

 • fendtharmen

  wanneer heb je een goed jaar als varkenshouder

 • Jonas Brabant

  als je zwarte cijfers schrijft na aftrek van aflossing en privé-uitgaven

 • poldes

  wij zijn boer.
  hoeveel mest er op 1 Ha komt bepaald de wetgever(Den Haag).
  Hoe de zuivelonderneming de boerderijmelk wil ontvangen bepalen zij met statuten en voorwaarden.
  wij zorgen dat wij daar aan voldoen.
  onze koeien zijn dik te vreden.
  onze landbouwhuisdieren wonen in een welzijns vriendelijke stal.
  Als beloning hiervoor gaan de zuivelinnemers de voortgebrachte boerderijmelk met een halve of hele cent per liter minder uitbetalen:want het is geen weidemelk.
  Er worden al verschillende jaren steeds weer meer en nieuwere uitbetalings voorwaarden via de statuten en voorwaarden geraliseerd.
  Onze koeien weten hier niets van;anders zouden zij misschien overspannen worden.
  wij zijn boer maar begrijpen het doel van deze voorwaarden wel.
  Wij merken dat de voorwaarden om melk bij de fabrieken te leveren omhoog gaan.en tegelijk de uitbetalingen daardoor naar beneden.
  De melkveehouders in Nederland hebben in 2012 te weinig voor de geleverde melk ontvangen.
  wij zijn boer.
  wij klagen niet.
  wij vragen niet.
  wij constateren achteraf.

Of registreer je om te kunnen reageren.